Skills Management – Know Your Skills

okt 12 2021 · Skills Management

Skrivet av: Sofie Murphy

På en ständigt föränderlig marknad, som präglas av en ökad digital transformation, uppstår snabbt nya marknadstrender. För att behålla er attraktivitet gentemot en bred kundkrets behöver ni utveckla kompetensförsörjningen och på så sätt säkerställa att utbudet möter efterfrågan.

Att utveckla kompetensförsörjningen blir dock en stor utmaning när ni inte känner till er aktuella status och nuvarande samt framtida marknadstrender.

Know Your Skills

För att få en god översikt över er samlade kompetens identifierar och visualiserar ni era färdigheter genom att göra en inventering och gapanalys av er kompetens.

Detta ger er värdefull information om:

 • Nuvarande kunskaps- samt kompetensluckor. Ni får kännedom om ert nuläge och hur det skiljer sig från var ni önskar att ert bolag ska befinna sig i framtiden.
 • Kompetensutmaningar ert bolag eventuellt kommer att möta.
 • Kompetenser ni behöver fokusera på vid rekrytering. Har ni en subjektiv rekryteringsstrategi som är fördelaktig för kandidater med specifika egenskaper? Finns det ett mönster som är ogynnsamt för ert framtida behov?

Så genomför ni en inventering och gapanalys av er kompetens

Steg 1: Skapa en kompetensinventering.

En tydlig överblick över er kompetensinventering hjälper er att förstå vad era nuvarande medarbetare eventuellt saknar när det gäller kompetens och kunskap samt hur ni kan maximera talangernas produktivitet. Vidare kan denna information hjälpa dig som ledare att fatta rätt beslut framåt; ska vi förädla kunskap som vi redan har eller är det läge att skaffa helt ny kompetens? Eller bör vi rekrytera?

Arbetsstyrkan är dynamisk och förändras i takt med att bolaget växer. Ni behöver därför ha en kontinuerligt uppdaterad kompetensinventering för att den ska ge en korrekt återspegling av er nuvarande arbetskraft.

Att upprätthålla en kompetensinventering blir lätt en oreda av kalkylark vilket resulterar i ett överflöd av dokument. Men så behöver det faktiskt inte vara. Genom att samla all data i Cinode får ni en god kännedom om era medarbetares samlade kompetenser, utan att slösa tid på att manuellt uppdatera Excel-ark.

Steg 2: Analysera ert nuläge och nuvarande marknadstrender.

 • Vilka kompetenser efterfrågas bland kunderna? Hur ser deras nuvarande behov ut?
 • Hur råder den allmänna efterfrågan och hur ser kommande tolv månader ut?

Steg 3: Analysera framtida behov.

 • Vad har ni för mål framåt?
 • Vad behöver era medarbetare för kompetenser för att kunna uppnå dessa mål?
 • Vilka arbetsuppgifter kommer möjligtvis automatiseras inom den närmaste framtiden?
 • Vilka kompetenser skulle kunna vara efterfrågade under kommande tolv månader? Och hur ser det ut under följande två år?
 • Vilka positioner behöver tillsättas i er organisation under följande år och även året därpå?
 • Inom vilka affärsområden råder brist på kunskap eller otillräckliga resurser?

Steg 4: Jämför utbud med efterfrågan.

 • Kan ni identifiera några tydliga luckor?
 • Om svaret är ja, hur kan ni fylla dessa luckor?

Så fyller ni era kunskapsluckor

När ni väl har identifierat era kunskapsluckor är det dags att vidta åtgärder. 

 • Utforma en handlingsplan.

Besluta om huruvida ni bör uppdatera befintlig kunskap eller om ska skaffa helt ny kompetens? Alternativt rekrytera?

Upskilling innebär att ni reducerar kunskapsluckor genom att utveckla medarbetarnas befintliga kompetenser. Ni minimerar avståndet mellan deras nuvarande och önskvärda kompetensnivå. Förädla medarbetarnas färdigheter genom kurser, certifieringar och dra nytta av kollektivt lärande där kollegorna delar med sig av sin kunskap med varandra.

Reskilling betyder att ni utbildar medarbetarna för framtida affärsbehov genom att utveckla färdigheter som de i dagsläget saknar men behöver i framtiden. 

Reskilling och upskilling bidrar till medarbetarnas motivation. Det visar att ni ser ett stort värde i deras personliga utveckling och är villiga att investera i den. Det är mer troligt att medarbetarna stannar kvar i ert bolag om de får möjlighet att ständigt växa och utvecklas. 

Om upskilling/reskilling inte räcker för att överbrygga gapet kan det vara en god idé att rekrytera nya talanger alternativt ta in extern kompetens.

77 Tips – så lyckas du med SKILLS MANAGEMENT i ditt konsultföretag

Global Communication & Marketing

Global Communication & Marketing

Sofie anslöt sig till team Cinode våren 2021 och arbetar med Corporate Communication och marknadsföring. Hon har tidigare erfarenhet inom prop-tech och startups, och brinner för att se bolag utvecklas.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg