Kompetenskartläggning – sju smarta steg som gör att ni lyckas

Optimera tillväxten genom att nyttja er nuvarande kompetens fullt ut och samtidigt identifiera ert kompetensgap. Då kan ni fatta rätt beslut om upskill, reskill och rekrytering. För att lyckas gäller det att ha koll på verksamhetens samlade kompetens. Först och främst måste ni göra en kompetenskartläggning. Cinode guidar dig genom hela processen.

Globalisering, digitalisering och automatisering ritar ständigt om arbetsmarknaden och att lära genom livet är idag en självklarhet. Eftersom kompetens är en färskvara behöver ni ständigt ha koll på er samlade kompetens. 

Som vi skrivit i tidigare bloggartiklar visar undersökningar att värdet av våra nuvarande kompetenser kommer halveras på bara några år. Halveringstiden för en viss typ av kunskap minskar alltså från 10-15 år till endast fem år och inom teknologin är halveringstiden endast två till tre år.

Vad innebär då detta? Jo, att det kommer krävas allt fler kompetenser för att klara av att utföra sitt arbete i framtiden. Dessutom är den samlade kompetensen er absolut starkaste konkurrensfördel och med andra ord värd att satsa lite extra på.

Leder till dolda kostnader

Ändå är det många företag som saknar en strategi för sin kompetensförsörjning och då blir det givetvis också omöjligt att synliggöra sitt kompetensgap. Detta är en betydande utmaning som påverkar samtliga delar inom organisationen och gör sig påmind bland annat genom dyra och tidskrävande rekryteringsprocesser. Som ledare blir det svårt och stressigt att sträva efter goda resultat och samtidigt få medarbetarna att trivas i en organisation med uppenbara kompetensglapp.

Som chef har du en central roll i att stötta dina medarbetares kompetensutveckling. 

Hur besegrar ni kompetensgapet?

Företag som däremot bedriver en stark kompetensinventering har också goda chanser att attrahera de bästa talangerna, vilket är direkt avgörande för att accelerera tillväxten och bygga långsiktig konkurrenskraft. Ni ser tydligt hur ni kan maximera medarbetarnas beläggning och produktivitet samt vilka kunder och projekt ni bör fokusera på. 

Att satsa på kompetensutveckling ska ses som en strategisk och nödvändig investering för långsiktigt hållbart företagande och inte som en belastning. Som chef och ledare har du en central roll i att stötta dina medarbetares kompetensutveckling. 

Upskill, reskill och rekrytering

Upskilling innebär att ni reducerar kompetensgapet genom att utveckla medarbetarnas nuvarande förmågor. Det kan exempelvis handla om kurser och certifieringar men även att dra nytta av kollektivt lärande där kollegorna delar med sig av sin kunskap. 

Reskilling betyder att ni utbildar medarbetarna för framtida affärsbehov genom att utveckla färdigheter som de i dagsläget saknar men behöver i framtiden. 

Rekrytering är ett tredje sätt att motverka kompetensbristen. När ni rekryterar nya medarbetare är det dock viktigt att inte enbart se till ert nuvarande kompetensbehov utan samtidigt se över ert framtida behov och kommande marknadskrav.

Att arbeta med extern kompetens, som underkonsulter och partners, är ytterligare ett sätt att motverka kompetensgapet. Genom att proaktivt bygga ert nätverk med rätt kompetens kan ni tillsätta rätt medarbetare till uppdraget när behovet väl uppstår.

För att optimera tillväxten behöver ni nyttja er nuvarande kompetens och identifiera ert kompetensgap. Då kan ni fatta rätt beslut om upskill, reskill och rekrytering.

Kompetenskartläggning i sju smarta steg

1. Fastställ syftet med bolagets kompetenskartläggning.

2. Gör en nulägesanalys över företagets samlade kompetens i Cinode Skills. Låt samtliga medarbetare synliggöra sina erfarenheter och framtida ambitioner. Samtidigt bygger ni såväl transparens som delaktighet och möjlighet till personlig utveckling i ert bolag.

kompetenskartläggning
Gör en nulägesanalys över företagets samlade kompetens i Cinode Skills.

3. Sammanställ och analysera resultatet. En komplett kompetensinventering utgör en stabil grund att stå på för att fatta strategiska beslut. Vad efterfrågar marknaden? 

4. Med funktionen Cinode Skills set definierar ni själva en grupp av kompetenser som ni efterfrågar. Det kan exempelvis handla om vilka kompetenser en front-end-utvecklare eller en projektledare bör ha hos er.

Om medarbetaren har rollen front-end-utvecklare tilldelar ni den personen de kompetenser som ingår i rollen och därefter kan personen ranka sig. Med den informationen på plats ser ni exakt hur era individer uppfyller era skill sets. Dessutom får ni snabbt kännedom om ert kompetensgap.

Skill sets som hjälper vid kompetenskartläggning
I Cinode Skills set definierar ni själva en grupp av kompetenser som ni efterfrågar. Då ser ni om era medarbetare uppfyller era skill sets och ni synliggör ert kompetensgap.

5. Involvera era medarbetare. Chefer och ledare som aktivt arbetar med kompetensutveckling av medarbetarna stärker engagemanget inom bolaget. Lyssna in vad medarbetarna har för ambitioner och mål för framtiden. Cinode Growth Plans hjälper medarbetaren att visualisera sina mål och tydligt kommunicera dem till sin chef. Med en konkret plan kan du prioritera tiden rätt samt vidta nödvändiga åtgärder som krävs för att uppnå dina mål.

Growth plan - din kompetenskartläggning i framtiden
Med Cinode Growth Plans kan medarbetaren visualisera sina mål och tydligt kommunicera dem till sin chef. En konkret plan hjälper er att prioritera rätt och vidta åtgärder för att uppnå era mål.

6. Hittar ni inte rätt kompetens internt? Med Cinode Partner bygger ni ert ekosystem av underkonsulter och partnerföretag. Ni skickar uppdrag till utvalda partners/underkonsulter och med ett knapptryck kan ni avisera ut direkt till alla tusentals konsulter i Cinode Network. Dessutom får ni koll på kompetensinventeringen för era underkonsulter, precis på samma sätt som med medarbetarna.

Med Cinode Partner hittar ni nya partners och frilansare som hjälper er att övervinna ert kompetensgap.

7. Med Cinodes kompetensrapporter ser ni samtliga kompetenser på individ-, grupp- och bolagsnivå. Ni kan sortera och filtrera. Dessutom finns det särskilda rapporter för hur kompetenserna i bolaget har förändrats över tid. I funktionen Kompetensprognos ser ni hur kompetenserna förväntas utvecklas över tid med era initiativ inom upskills. 

Kompetenskartläggning av nyckelkompetens
Vilka medarbetare och underkonsulter har en viss kompetens? Hur lång är erfarenheten? Hur ser er Forecast ut? Med Cinode ser ni helheten.

Digitala verktyg för kompetenskartläggning

I vår Nano Education berättar vi hur ni gör en inventering och gapanalys av er samlade kompetens. Oavsett hur ni väljer att arbeta med att stärka er kompetensförsörjning behöver ni ett system för att få en överblick och kontinuitet i er arbetsprocess. Cinode är den ledande plattformen inom Skills Management med vassa digitala verktyg som underlättar er kompetenskartläggning så att ni kan bygga konkurrenskraft och öka tillväxten inom ert företag.

Identifiera vilka kompetenser ni har och vilka ni saknar. Fatta rätt beslut om upskill, reskill och rekrytering.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg