Osaamiskartoitus – kuusi askelta onnistumiseen

25 elokuun, 2022 · Cinode, Skills Management

Kirjoittanut: Mattias Loxi

Optimoikaa yrityksenne kasvu hyödyntämällä olemassa olevaa osaamistanne parhaalla mahdollisella tavalla ja tunnistamalla samalla osaamisvajeenne, jotta osaatte tehdä oikeat päätökset mitä tulee taitojen parantamiseen, uudelleenkoulutukseen ja rekrytointiin. Onnistuakseen on oltava tietoinen yritystoiminnan yhteisestä osaamisesta. Aluksi on tehtävä osaamiskartoitus. Cinode opastaa teitä läpi koko prosessin.

Globalisaatio, digitalisaatio ja automatisaatio piirtävät työmarkkinoita koko ajan uudelleen, ja elinikäinen oppiminen on nykyään itsestäänselvyys. Koska osaaminen on tuoretuote, yrityksen on jatkuvasti oltava selvillä yhteisestä osaamisestaan.

Kuten aikaisemmissa blogiteksteissä olemme maininneet osaamisemme puolittuu tutkimusten mukaan jo muutamassa vuodessa. Joidenkin taitojen puolittumisaika lyhenee toisin sanoen 10–15 vuodesta viiteen vuoteen, ja teknologia-alalla puolittumisaika on vain kaksi, kolme vuotta.

Mitä tämä tarkoittaa? Tulevaisuudessa työtehtävien suorittamiseen vaaditaan siis yhä enemmän osaamista. Samalla yhteinen osaamisenne on ehdottomasti vahvin kilpailuvalttinne eli jotain, johon kannattaa panostaa.

Johtaa piilokustannuksiin

Monilta yrityksiltä puuttuu kuitenkin strategia osaamisesta huolehtimiseen, jolloin osaamisvajekin jää automaattisesti huomaamatta. Tämä on haaste, joka vaikuttaa koko organisaatioon ja näkyy esimerkiksi kalliina ja aikaa vievinä rekrytointiprosesseina. Johtajana on vaikeaa ja stressaavaa tavoitella hyviä tuloksia ja samalla yrittää saada työntekijät viihtymään organisaatiossa, jossa on ilmiselvää osaamisvajetta.


Johtajalla on tärkeä rooli työntekijöiden osaamisen kehittämisessä.

Miten täytätte osaamisvajeen?

Yrityksillä, jotka inventoivat osaamistaan, on myös hyvä mahdollisuus houkutella parhaita osaajia, millä taas on merkittävä vaikutus kasvun kiihdyttämiseen ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn rakentamiseen. Kartoittamalla näette selvästi, miten työntekijöiden käyttöasteen ja tuottavuuden voi maksimoida sekä mihin asiakkaisiin ja projekteihin teidän kannattaa keskittyä.

Osaamisen kehittämiseen panostamisen voi nähdä strategisena ja välttämättömänä investointina pitkäaikaiseen kestävään yrittämiseen, eikä niinkään taakkana. Johtajalla ja esimiehellä on tärkeä rooli työntekijöiden osaamisen kehittämisessä.

Taitojen parantaminen, uudelleenkoulutus ja rekrytointi

Taitojen parantamisella tarkoitetaan osaamisvajeen täyttämistä työntekijöiden olemassa olevia kykyjä kehittämällä. Kyseessä voi olla kurssit tai sertifioinnit, mutta myös yhteisoppiminen jakamalla tietoa kollegoiden kesken.

Uudelleenkoulutuksessa työntekijät koulutetaan tulevia liiketarpeita silmällä pitäen kehittämällä kykyjä, joita heiltä puuttuu, mutta tulevaisuudessa tarvitaan.

Rekrytointi on kolmas tapa osaamisvajeen täyttämiseksi. Kun rekrytoitte uusia työntekijöitä, on tärkeää, ettette katso vain nykyistä osaamistarvettanne vaan samalla mietitte myös tulevia tarpeita ja markkinavaatimuksia.

Ulkoisen osaamisen käyttäminen alikonsulttien ja kumppaneiden muodossa on vielä yksi tapa täyttää osaamisvajetta. Rakentamalla ennalta ehkäisevästi sopivaa osaamista sisältävän verkoston voitte jakaa työn juuri oikealle työntekijälle tarpeen tullen.

Optimoidaksenne kasvun teidän on hyödynnettävä olemassa olevaa osaamistanne ja tunnistettava osaamisvajeenne. Näin voitte tehdä oikeat päätökset taitojen parantamista, uudelleenkoulutusta ja rekrytointia koskien.

Kuuden kohdan osaamiskartoitus

1. Määritä yhtiön osaamiskartoituksen tarkoitus.

2. Tee nykytila-analyysi yrityksen yhteisestä osaamisesta Cinode Skillsissä. Anna kaikkien työntekijöiden kertoa kokemuksistaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Samalla luotte niin läpinäkyvyyttä kuin osallisuutta ja mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehitykseen yrityksessänne.

kompetenskartläggning
Tee nykytila-analyysi yrityksen yhteisestä osaamisesta Cinode Skillsissä.

3. Kokoa ja analysoi tulokset. Osaamisen inventointi luo vankan pohjan strategisten päätösten tekemiselle. Mitä markkinoilla kysytään?

4. Cinode Skills Set -toiminnon avulla voitte itse määritellä joukon etsimiänne pätevyyksiä. Kyseessä voi olla esimerkiksi pätevyydet, joita frontend-kehittäjällä tai projektipäälliköllä tulee olla yrityksessänne.

Jos työntekijän rooli on frontend-kehittäjä, jaatte henkilölle rooliin kuuluvat pätevyydet, jonka jälkeen henkilö voi arvioida kykynsä. Kun kaikki tiedot on rekisteröity, näette selvästi, miten työntekijänne vastaavat pätevyyksiänne. Samalla saatte kuvan osaamisvajeestanne.

Skill sets som hjälper vid kompetenskartläggning
Cinode Skills Set -toiminnon avulla voitte itse määritellä joukon etsimiänne pätevyyksiä. Näin näette, täyttävätkö työntekjät määrittelemänne pätevyydet ja saatte kuvan osaamisvajeestanne.

5. Osallistakaa työntekijänne. Johtajat ja esimiehet, jotka jatkuvasti kehittävät työntekijöiden osaamista, vahvistavat yrityksen työintoa. Kuuntele työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita. Cinode Growth Plans auttaa työntekijää visualisoimaan tavoitteitaan ja kommunikoimaan niistä esimiehelleen selkeästi. Konkreettisen suunnitelman avulla pystyt priorisoimaan ajankäytön oikein ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Growth plan - din kompetenskartläggning i framtiden
Cinode Growth Plans auttaa työntekijää visualisoimaan tavoitteitaan ja kommunikoimaan niistä esimiehelleen selkeästi. Konkreettinen suunnitelma auttaa tekemään oikeat priorisoinnit ja ryhtymään toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi.

6. Eikö oikeaa osaamista löydy yrityksen sisältä? Cinode Partnerin avulla voitte rakentaa oman alikonsulttien ja kumppaniyritysten verkoston. Pystytte lähettämään työtehtäviä valitsemillenne kumppaneille/alikonsulteille ja nappia painamalla tavoittaa heti tuhansia konsultteja Cinode Networkissa. Samalla saatte kuvan myös alikonsulttienne osaamisesta samalla tavalla kuin työntekijöidenne.

Cinode Partnerin avulla löydätte uusia kumppaneita ja freelancetyöntekijöitä, jotka voivat auttaa osaamisvajeenne täyttämisessä.

7. Cinoden osaamisraporteista näette kaikki pätevyytenne yksilö-, ryhmä- ja yritystasolla. Voitte lajitella ja suodattaa. Lisäksi voitte saada erikoisraportteja osaamisen kehittymisestä yrityksessä ajan myötä. Toiminnon Osaamisennuste avulla näette, miten osaamisen odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa taitojen parantamisenne kautta.

Kompetenskartläggning av nyckelkompetens
Keillä työntekijöillä ja alikonsulteilla on tietty pätevyys? Kuinka pitkä kokemus heillä on? Miltä ennusteenne näyttää? Cinode antaa teille kokonaiskuvan.

Osaamiskartoituksen digitaaliset työkalut

Nano Educationissa kerromme, kuinka voitte tehdä inventoinnin ja puuteanalyysin yhteisestä osaamisestanne. Riippumatta siitä, kuinka valitsette vahvistaa osaamistanne, tarvitsette järjestelmän, joka tarjoaa teille kokonaiskuvan ja työprosessin jatkuvuuden. Cinode on osaamisen johtamisen huippualusta, joka sisältää tehokkaita digitaalisia työkaluja osaamiskartoituksen helpottamiseksi ja auttaa näin vahvistamaan kilpailukykyänne ja kasvuanne.

Varaa esittely tai ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten Cinode-alusta voi auttaa sinua.

Mattias Loxi - Perustaja - Myynti - Markkinointi

Mattias on yksi Cinoden perustajista, jossa hän työskentelee myynnin ja markkinoinnin parissa. Hän johtaa Cinoden markkinointia Ruotsin suosituimman konsulttialan blogin ja suositun "Veckans konsultnyheter" -uutiskirjeen kautta. Lisäksi hän pyörittää podcastia ‘Konsultpodden’. Lisää minut Linkediniin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Saatat pitää myös...

Kaikki viestit