Hur kan Skills Management hjälpa ditt företag?

februari 22, 2023 · Skills Management

Skrivet av: Mattias Loxi

Det finns många fördelar med Skills Management. Nedan listar vi de mest betydelsefulla.

1. Tillsätt rätt talang på rätt plats.

Det låter som en avgörande faktor för att nå lönsamma affärer, inte sant? Men i verkligheten är det inte alltid så enkelt. Med Skills Management vet ni på förhand vem som kan vad inom bolaget och vilken talang som är mest lämpad för ett visst uppdrag. Då blir det såklart också mycket lättare att tillsätta uppdrag. Med en kompetensbaserad rekrytering säkerställer ni även att ni får in just den kompetens ni är i behov av, snarare än att det råkar vara ”rätt” kandidat.

2. Identifiera ert kompetensgap med Skills Management.

Tillgången till rätt kompetens vid rätt tidpunkt är idag avgörande för att nå framgång. För att detta överhuvudtaget ska vara möjligt gäller det att snabbt kunna identifiera företagets kompetensgap – först då kan ni överbrygga det. 

Faktum är att hela 87 procent av alla företag upplever kompetensbrist nu eller inom en snar framtid. Siffrorna är skrämmande, men låt dem inte paralysera dig.

Med vår Nano Education-serie lär ni er mer om hur ni stänger kompetensgapet med hjälp av Skills Management.

3. Ni fattar rätt beslut gällande upskill, reskill och rekrytering.

Att satsa på kompetensutveckling är en strategisk och nödvändig investering för långsiktigt och hållbart företagande. Som chef och ledare har du en central roll i att stötta dina medarbetares kompetensutveckling. 

Med Skills Management har ni ständig koll på er samlade kompetens och kan därmed fatta rätt beslut gällande upskill, reskill och rekrytering. Det är viktigt, eftersom det är då ni kan stänga ert kompetensgap. 

Att arbeta med extern kompetens, som underkonsulter och partners, är ytterligare ett sätt att motverka kompetensgapet. Genom att proaktivt bygga ert nätverk med rätt kompetens kan ni tillsätta medarbetare till uppdraget när behovet väl uppstår. 

4. Stärk engagemanget bland era medarbetare.

Studier visar att nöjda medarbetare är mer produktiva och lojala. Och nog kan de allra flesta skriva under på att vi är som mest motiverade när vi gör något som vi brinner för och är duktiga på? 

Vad ligger då till grund för att lyckas med detta? Skills Management. En lyckad matchning mellan kompetens och arbete är avgörande för att bygga en företagskultur med starkt engagemang. 

5. Med Skills Management undviker ni dolda kostnader. 

Trots att fördelarna med Skills Management är många är det ändå en hel del företag som saknar en strategi för sin kompetensförsörjning. Då blir det givetvis också omöjligt att göra något åt sitt kompetensgap. Det här är en högst betydande utmaning som påverkar samtliga delar inom organisationen och gör sig påmind genom exempelvis dyra och tidskrävande rekryteringsprocesser. Som chef och ledare är det svårt att sträva efter goda resultat och samtidigt få medarbetarna att trivas i en organisation med uppenbara kompetensglapp. 

Med Skills Management motverkar ni med andra ord såväl dolda kostnader som bristande engagemang – faktorer som, om de inte åtgärdas, förr eller senare leder till olönsamhet i form av minskad produktivitet och sviktande lojalitet inom verksamheten. 

Vill du ta del av flera insikter och tips från oss?

Ladda ner vår guide 5 steps to bridge your Skills gap with Skills Management.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg