Överbrygga gapet mellan svenska företag och polsk it-talang

I hjärtat av Europa sker en omställning. Det tidigare bortglömda Polen framträder idag som en attraktiv destination för it-outsourcing för globala aktörer och nu också för svenska företag. Förändringen drivs av en kombination av högkvalitativa tjänster, kostnadseffektivitet och en liknande arbetskultur. Men denna förändring handlar inte bara om ekonomi. Den speglar även inflytandet av globalisering och teknisk utveckling inom traditionella affärsstrukturer.

Cinode och H2B Sverige spelar en avgörande roll för att överbrygga gapet mellan svenska företag och polsk it-talang. Följ med oss när vi i de kommande två artiklarna utforskar Polens framväxt inom it-världen och vad det betyder för framtidens svenska affärer i den digitala eran.

H2B Sverige är en spännande svenskt dotterbolag till ett polskt moderbolag, med huvudkontor i den livliga staden Gdansk och kontor i Warszawa samt Tallinn. Bolaget erbjuder olika outsourcingtjänster, från personalförstärkning och team building till affärs- samt teknisk rådgivning. En av våra framstående tjänster är CTO som en tjänst-konsultation, där vi delar med oss av våra tekniska insikter och expertis för att driva kundens framgång.

Kunder ansluter till ett omfattande nätverk

Som en gränsöverskridande mäklare, med kontor i både Sverige och Polen, är vi strategiskt positionerade för att bäst kunna betjäna våra nordiska kunder. Denna unika konstellation innebär att vi kan koppla kunder till ett omfattande nätverk av partners över hela Polen och ge dem tillgång till tusentals teknikexperter inom sina områden.

På H2B Sverige är vår mission att leverera it-tjänster av högsta kvalitet, främja innovation och hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål.

Sammankoppla polska och svenska konsulter med svenska kunder

Sedan jag flyttade till Sverige år 2018 har jag under de följande åren engagerat mig i outsourcingindustrin. Jag har specialiserat mig på att koppla samman polska och svenska konsulter med svenska kunder och partners samt underlätta it-tjänstleverans över gränserna.

Tidigare i min karriär arbetade jag som affärschef för Polens ledande it-tjänsteleverantör. För närvarande är jag verkställande direktör på H2B Sverige. En roll som ger mig möjlighet att effektivt dra nytta av den erfarenhet jag har samlat på mig under det senaste decenniet i båda dessa dynamiska marknader.

Sömlöst och robust samarbete

Jag är fascinerad av den outnyttjade potentialen för symbiotiska affärsrelationer mellan Polen och Sverige. Vår ambition sträcker sig bortom enbart affärsmål. Vi strävar efter att överbrygga gapet mellan dessa två länder och skapa en pålitlig kanal för sömlöst och robust samarbete. Logiken bakom detta partnerskap är självklar: Norden är i stort behov av teknisk kompetens medan Polen, som är geografiskt närbeläget, ses som en av de främsta outsourcingdestinationerna för globala jättar och små samt medelstora företag.

Detta väcker en intressant fråga; varför har inte Sverige fullt ut utnyttjat denna lättillgängliga potential för ett partnerskap med Polen?

Den senaste utvecklingen på den polska konsultmarknaden erbjuder en lockande möjlighet för svenska företag som söker förstklassiga konsulttjänster. De övervägande skälen inkluderar en snabbt växande marknad, en högkvalificerad arbetskraft, ett innovativt ekosystem och en stark internationell inriktning.

Stark marknadstillväxt i Polen

Låt oss börja med marknadstillväxten. För närvarande är den polska it-marknaden värd imponerande 12,87 miljarder dollar. Det är en ökning med över sju procent årligen sedan 2020. Dessutom förväntas intäkterna inom it-outsourcingsegmentet fortsätta öka mellan 2023 och 2027. Denna uppåtgående trend tyder på att den polska it-marknaden blomstrar och är full av möjligheter för svenska företag som söker konsulttjänster.

För det andra kan Polen stoltsera med den största gruppen it-specialister i Central- och Östeuropa. Polska utvecklare har fått global erkänsla som toppkodare. Den här rika talangpoolen erbjuder i sin tur en mängd kunskap och expertis som svenska företag kan dra nytta av vid samarbete med ett polskt konsultföretag.

Det finns en kostnadsfördel tack vare de lägre driftskostnaderna i Polen jämfört med många västeuropeiska länder. Det är emellertid inte den primära attraktionen, utan gör ett redan attraktivt erbjudande ännu mer tilltalande.

Erfarenhet av att samarbeta med internationella kunder

Polen presenterar också ett brett och dynamiskt ekosystem av innovativa startups, entreprenörer och företag, förstärkt av en robust digital infrastruktur. Flera globala företag har lockats att flytta sina verksamheter till Warszawa, Krakow, Katowice, Wroclaw och andra outsourcinghubbar i Polen, vilket pekar på det stora antalet innovativa idéer och lösningar som utvecklas i landet.

Slutligen visar den polska it-sektorn en stark internationell inriktning. 34 procent av en halv miljon it-experter arbetar för företag med polskt kapital, medan återstående 66 procent är anställda av utländska organisationer. Detta understryker att polska konsultföretag är erfarna i att samarbeta med internationella kunder, vilket ger dem insikter och expertis som krävs för att kunna erbjuda värdefulla tjänster till svenska företag.

Det är viktigt att understryka att potentialen inom Polens it- och konsultsektor inte bara är en teori, utan faktiskt redan utnyttjas av många företag över hela världen. Branscher från teknik till bank- och finans, hälso- och sjukvård, tillverkning och detaljhandel har insett värdet och outsourcar aktivt it-tjänster till Polen. Tjänster som programvaruutveckling, webbutveckling, dataanalys, automatisering och e-handelslösningar efterfrågas från polska it-specialister.

Framgångsrika it-outsourcingprojekt i Polen

Kanske mest talande för ”Polentialets” är listan över globala jättar och nordiska företag som har genomfört framgångsrika it-outsourcingprojekt i Polen. Världskända namn som Google, Intel, Roche, Amazon, HSBC, Credit Suisse, Motorola, HP, Microsoft, IBM, Cisco, Oracle, Alstom och Siemens, liksom nordiska kraftbolag som Ericsson, Electrolux, Nordea och TietoEvry, har utnyttjat den polska it-sektorn till sin fördel.

I grunden sträcker sig attraktionskraften hos den polska konsultmarknaden, med sin potential för gynnsamma affärsrelationer, bortom enbart kostnadsfördelar och gör det till en strategisk flytt för svenska företag. Det är värt att notera att många konkurrenter redan har börjat dra nytta av fördelarna som den polska it-sektorn erbjuder. Det signalerar tydligt att tvekan kan innebära en risk att hamna efter i denna konkurrensutsatta miljö.

Konsultbranscherna i Sverige och Polen delar en rad slående likheter och intressanta skillnader. Denna dynamiska mix skapar en unik miljö som har potential för ömsesidigt gynnsamma partnerskap.

Balans mellan yrkesliv och privatliv

Likheterna mellan de båda länderna inkluderar en gemensam betoning på arbetslivsbalans, en västerländskt orienterad mentalitet, goda kunskaper i det engelska språket, europeisk arbetskultur och en smidig kommunikation. Båda länderna värdesätter balansen mellan yrkesliv och privatliv. Länderna strävar efter en arbetsmiljö som främjar produktivitet och medarbetarnas tillfredsställelse.

Den västerländska mentaliteten som präglar båda kulturerna stämmer väl överens med affärspraxis och kommunikationsstilar hos europeiska samt amerikanska företag. Dessutom bidrar engelskkunskaper hos polska yrkesverksamma och en stark europeisk arbetskultur till att eliminera potentiella kommunikationsbarriärer och förbättra projektets effektivitet.

Skillnader, även om de existerar, bör inte ses som hinder utan som områden som kräver ömsesidig förståelse och anpassning. Trots den gemensamma vikten av arbetslivsbalans kan polska anställda arbeta fler timmar vid behov. Kommunikationsstilar kan skilja sig något.

De nordiska länderna har en annan stil jämfört med andra västerländska länder. Även om båda länderna har höga engelskkunskaper, har de nordiska länderna generellt sett högre nivåer, vilket potentiellt kan leda till missförstånd om det inte hanteras på rätt sätt. Tillvägagångssätt för affärspraxis och tidsplanering kan också skilja sig åt, vilket kräver tydliga förväntningar för att säkerställa projektets framgång.

Olika organisationsstrukturer

En av de stora skillnaderna utgör organisationsstrukturen inom ett bolag. Polska företag använder traditionellt sett en mer hierarkisk modell. Beslutsfattandet koncentreras till högre nivåer. Detta säkerställer tydliga ansvarsområden och en stark befälskedja. Å andra sidan föredrar svenska företag platta organisationsstrukturer som främjar en mer inkluderande och demokratisk arbetsmiljö. Den decentraliserade beslutsfattningen möjliggör bredare deltagande och uppmuntrar innovation. Detta eftersom idéer kan komma från alla nivåer inom organisationen.

När man erkänner dessa skillnader är det avgörande att utveckla strategier för att hantera potentiella kulturella skillnader på ett effektivt sätt. Att bygga starka relationer och främja förståelse för respektive kultur utgör grundstenen för framgångsrika partnerskap. Kommunikationen bör vara tydlig, koncis och frekvent, med realistiska tidsfrister som tar hänsyn till de olika arbetspraxiserna. Att betona arbetslivsbalans och rekrytera en lokal projektledare som förstår både den nordiska samt polska kulturen kan vara avgörande för att överbrygga eventuella kulturella klyftor.

Sammanfattningsvis behöver inte kulturella skillnader innebära hinder. Snarare möjligheter till lärande och tillväxt. Både polska och svenska företag kan dra nytta av det rika kulturella utbytet. Det leder till framgångsrika och effektiva it-outsourcingprojekt.

I nästa artikel skriver vi om hur polska konsultbolag lyckas på den nordiska marknaden med hjälp av Cinode.

Guest blogger - Jacek Ziółkowski, CEO H2B Sverige

Guest blogger - Jacek Ziółkowski, CEO H2B Sverige

Jacek Ziółkowski är CEO på H2B Sverige, ett svenskt dotterbolag till ett polskt bolag, med huvudkontor i den livliga staden Gdansk och kontor i Warszawa samt Tallinn. Bolaget erbjuder olika outsourcingtjänster, från personalförstärkning och team building till affärs- samt teknisk rådgivning.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg