Räkna ut din ROI med Cinode

”Högre beläggningsgrad, effektivare styrning och ökad lönsamhet”

”Jag använder Cinode dagligen. Det är där jag håller koll på kommande uppdrag och alla detaljer. Strukturen hjälper oss att arbeta snabbare. Vi kan enkelt matcha våra konsulter mot de bäst lämpade uppdragen. Som ett resultat har vi blivit betydligt mer effektiva och sett en ökning i beläggningsgraden.

Jag gillar att vi får en översikt av all data, vår nuvarande status och leveranskapacitet. Dessutom kan vi ta fram rapporter som underlag vid beslutsfattande. Styrning och en bra överblick är avgörande för konsultbolag. Cinode bidrar till både högre tillväxt och förbättrad lönsamhet.”

Läs hela intervjun med Pär.

Maximera er försäljning och beläggning

Genom att både sälj- och leveransteamen får tillgång till väsentlig information gällande tillgänglighet, projekt, priser, kompetenser och cv:n effektiviseras matchningsprocessen. Med Cinode kan ni även använda tillgängliga konsulter från andra kontor, vilket resulterar i en högre beläggningsgrad.

Cinodes plattform minskar avsevärt tiden från förfrågan till undertecknat avtal, vilket ger en konkurrensfördel och förbättrar era chanser att vinna affären. Den effektiviserade processen möjliggör att ni kan besvara fler förfrågningar och öka er försäljning.

Cinodes kunder har noterat en ökning i sin beläggningsgrad med mellan 2 och 6 procent.

Säg adjö till administrativ huvudvärk

Cinode effektiviserar hanteringen av cv:n, matchning, sök och kompetenshantering. Det besparar era medarbetare, säljteam och ledare värdefull tid och ansträngning.

Ni kan beräkna hur mycket just ni sparar inom er organisation, baserat på antalet konsulter, genomsnittliga avgiften och följande beräkning; (antalet konsulter * genomsnittlig timpris * 16) + (antalet icke debiterbara medarbetare * genomsnittlig timpris * 100).

Låt Cinode ta hand om det tunga administrativa arbetet, så kan era medarbetare fokusera på det som de kan allra bäst.

Snabbare Onboarding

Cinodes plattform effektiviserar pre-boarding- och onboarding-processen. Ert säljteam får avgörande information gällande kompetenser, cv:n och ambitioner bland de nya konsulterna.

Med Cinode minskar ni tiden det tar att onboarda nya medarbetare, vilket kan påskynda deras produktivitet och förmåga att bidra.

Plattformen gynnar även nyanställda konsulter. Med Cinode får de tillgång till mer information om företaget och sina nya kollegor, vilket gör onboarding-processen smidigare och mer effektiv.

Väx er partneraffär

Plattformen effektiviserar ert nätverk av partners och underkonsulter genom att matcha uppdrag direkt mot medarbetare, underkonsulter och partners.

Med Cinode får ni tillgång till tusentals partners och frilansare, vilket öppnar upp för fler affärsmöjligheter. Ni kan även lägga ut era förfrågningar på Cinode Market - då blir det lättare att hitta rätt underkonsult för era behov.

Upplev en 50-procentig ökning av er underkonsultaffär med Cinode.

Fler insikter, engagemang och gladare medarbetare!

Med Cinode har alla inom organisationen en tydlig bild av kollegornas kompetenser och erfarenheter, vilket gör samarbeten inom projekten mer effektiva.

Cinode stärker inte bara samarbeten utan stimulerar även en lärande kultur där medarbetarna får växa. Med plattformen har ni möjlighet att lära av era kollegor och deras framgångar, vilket möjliggör utveckling av nya kompetenser och förbättrar ert arbete.

Med all denna data lättillgänglig kan ni dessutom fatta välgrundade beslut snabbt och säkert. Låt inte osäkerheten hålla er tillbaka - låt Cinode ge er verktygen att fatta rätt val för er organisation.

Vill ni veta mer?

Lär er hur Cinodes plattform kan hjälpa ert bolag att öka tillväxten och vinsten.