Så lyckas polska konsultbolag på den nordiska marknaden

Den nordiska marknaden erbjuder lovande möjligheter för polska konsultbolag och konsulter. Detta genom en stark ekonomi, sofistikerad digital infrastruktur och hög efterfrågan på konsulttjänster. Att ta sig in på denna marknad kräver emellertid en nyanserad förståelse för dess unika karaktär.

För det första är den digitala beredskapen i de nordiska länderna mycket god, vilket innebär att polska konsulter behöver framhålla sin digitala kompetens och förmåga att hjälpa nordiska kunder i deras digitala transformationsresor. Dessutom lägger nordiska företag stor vikt vid miljömässig hållbarhet. Det möjliggör för en potentiell nisch för konsulter som specialiserar sig inom just det området.

För det andra kräver de höga kvalitetsförväntningarna från nordiska bolag att polska konsultföretag matchar eller överträffar dessa standarder. Möjligen genom förbättrade certifieringar, personalutbildning och kvalitetssäkring. I linje med den rådande platta organisationsstrukturen i nordiska företag bör konsulterna främja en samarbetsinriktad miljö och engagera intressenter på alla nivåer.

Den nordiska affärskulturen värdesätter transparens

Kommunikation spelar också en avgörande roll. Trots att engelska talas i stor utsträckning är det en fördel att erkänna de lokala språken för att främja starkare relationer. Att bekanta sig med dessa språk eller samarbeta med lokala partners underlättar för att bygga en bättre kommunikation. Dessutom värderar den nordiska affärskulturen transparens och förtroende. Detta innebär att polska företag bör arbeta för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer med potentiella kunder. Det går att underlätta genom att dela referenser, case studies eller erbjuda konsulttjänster under en testperiod.

Det finns dock utmaningar. Konsultmarknaden i Norden är stark med många etablerade lokala och internationella aktörer, vilket innebär att polska företag måste skapa en tydlig identitet för att sticka ut. Skillnaderna i affärskultur och praxis mellan Polen och de nordiska länderna kan utgöra potentiella utmaningar. Men de går att övervinna genom en effektiv interkulturell kommunikation och förståelse. De höga levnadsomkostnaderna och kostnaderna för att bedriva verksamhet i de nordiska länderna bör också beaktas vid prissättning av tjänster och planering av expansion.

Trots dessa utmaningar erbjuder den nordiska marknaden goda möjligheter, särskilt inom it, digitalisering och hållbarhet. Genom att utnyttja sina styrkor och med en välplanerad strategi kan polska konsultföretag framgångsrikt etablera sig på denna lovande marknad.

Cinode erbjuder ovärderligt stöd och tillgång till ett brett nätverk

Cinode, en ledande B2B SaaS-plattform, erbjuder många fördelar för polska konsultföretag som vill expandera till den nordiska marknaden. Plattformen är erkänd för sin förträfflighet inom kompetenshantering och ger ovärderligt stöd inom olika områden. På så sätt skaffar sig bolagen en konkurrensfördel i dagens kunskapsintensiva bransch.

För det första erbjuder Cinode tillgång till ett brett nätverk av potentiella kunder och samarbetspartners, med över 5000 nordiska företag representerade på plattformen. Denna betydande exponering underlättar för polska företag att engagera sig och ta kontakt med dessa företag, vilket öppnar upp marknaden.

Förbättrar beslutsprocessen inom företagen

Dessutom ger Cinode insikter gällande marknadens behov. Polska konsultbolag får en konkurrensfördel genom att kunna anpassa sina erbjudanden för att möta de specifika behoven hos potentiella kunder. Denna viktiga marknadsinformation kan förbättra företagens beslutsprocess och strategiska planering, vilket stärker deras konkurrenskraft och prestationsförmåga.

En annan fördel handlar om kommunikation och relationsskapande. Cinode Partner möjliggör skapandet av allianser och partnerskap med andra konsultföretag samt frilansare. Denna funktion ökar tillväxtmöjligheterna och företag kan bygga en leverantörskedja av externa kompetenser.

Hjälper polska konsultbolag att förstå det svenska affärslandskapet

Cinode erbjuder ett unikt perspektiv på den svenska marknaden. Deras plattform hjälper polska konsultföretag att bättre förstå den svenska marknaden. Denna typ av information, i kombination med Cinodes förmåga att hjälpa företag att paketera och visa upp sina färdigheter, skapar en stark utgångspunkt för att visa sin potential för svenska kunder.

Cinode Business hjälper också konsultbolag att koppla samman sin kompetensinventering med en kraftfull matchningsmotor och resurshantering, vilket visualiserar tillgängligheten för alla inblandade – försäljning, leverans och medarbetare. Denna funktion kan leda till bättre resursallokering, ökad projekteffektivitet och förbättrade affärsresultat.

Dessutom inkluderar plattformen en rekryteringsfunktion som effektiviserar rekryteringsprocessen och gör den tydlig samt transparent. Funktionen hjälper till att kvalificera frilansare för potentiella partnerskap. Den optimerar därigenom den operativa och strategiska tillväxten.

Erbjuder integration med andra verktyg

Slutligen erbjuder Cinode även möjligheten till integration med andra verktyg. Det gör det möjligt för företag att förbättra sitt arbetsflöde.

Sammanfattningsvis representerar Cinode en utmärkt möjlighet för polska konsultbolag att utforska potentialen på den svenska marknaden, inleda samarbeten och lära sig att verka effektivt och framgångsrikt. Genom att dra nytta av dessa fördelar och funktioner kan polska konsultföretag optimera sin marknadsstrategi och skapa förutsättningar för framgång på den nordiska marknaden.

Skapar en exceptionell möjlighet för symbiotisk affärstillväxt

I denna snabbt digitaliserande värld skapar fusionen av svensk ambition och polsk talang en exceptionell möjlighet för symbiotisk affärstillväxt. Polens stigande betydelse i det globala it-landskapet, drivet av sin dynamiska innovationsmiljö och högkvalitativa tjänster, är en ovärderlig tillgång för svenska företag som navigerar i den digitala eran. Samtidigt bidrar svenska företag med ett avancerat marknadssinne och stark miljömedvetenhet, vilket främjar ett rikt utbyte av idéer och praxis.

H2B Sverige strävar efter att överbrygga detta geografiska gap och förena svensk ambition med polsk expertis. Inom vårt företag stöttas vi av vår strategiska partner Cinode, ett verktyg som förbättrar våra operationer, hjälper oss att effektivt hantera kompetenser och ger unika insikter gällande marknadens behov.

En värld av möjligheter

Som vd för H2B Sverige sträcker sig min vision bortom de kortsiktiga målen om kostnadseffektivitet och operativ effektivitet. Det handlar om att främja ett starkt samarbete mellan dessa två dynamiska länder, där vi utnyttjar potentialen inom respektive styrkor för att utvidga landskapet inom it och affärsrådgivning.

Vår resa har just börjat. Det finns en outnyttjad potential som väntar på att upptäckas och användas. Och när denna spännande framtid utvecklas inbjuder vi dig att vara med oss. Kliv in i en värld av möjligheter och ta vara på potentialen.

För vidare läsning rekommenderar vi förra veckans artikel ”Överbrygga gapet mellan svenska företag och polsk it-talang”.

Kom igång med Cinode Free idag!

Guest blogger - Jacek Ziółkowski, CEO H2B Sverige

Guest blogger - Jacek Ziółkowski, CEO H2B Sverige

Jacek Ziółkowski är CEO på H2B Sverige, ett svenskt dotterbolag till ett polskt bolag, med huvudkontor i den livliga staden Gdansk och kontor i Warszawa samt Tallinn. Bolaget erbjuder olika outsourcingtjänster, från personalförstärkning och team building till affärs- samt teknisk rådgivning.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg