Har ni rätt insikter om era obelagda konsulter i ert konsultföretag?

maj 10, 2024 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

I en konsultverksamhet blir hanteringen av “bänken”, alltså konsulter som för närvarande inte är tilldelade något fakturerbart kundprojekt, avgörande för hur bolaget klarar utmanande tider.

När tar uppdragen slut? Vilka uppdrag har ni på gång? Vilka sitter eller kommer att sitta på bänken? För att bedriva ett effektivt arbete inom konsultbolaget gäller det att ha stenkoll på sin beläggning och förstå ert nuläge.

Att sitta på “bänken” i ett konsultföretag betyder att konsulten för närvarande inte har något tilldelat konsultuppdrag och fakturerar inget till kund. Konsulter på “bänken” är alltså tillgängliga för framtida kundprojekt. Att ha konsulter på “bänken” är naturligt mellan uppdrag. 

Tiden på bänken går att använda till kompetensutveckling, interna projekt och att hjälpa till med marknadsföring och försäljning. Utmaningen uppstår dock när flera anställda konsulter inte har något uppdrag. I synnerhet om det sker under längre perioder.

Bolaget drabbas ekonomiskt samtidigt som moralen och företagskulturen sätts på prov.

Information i realtid

För att driva ett effektivt beläggningsarbete behöver du framför allt förstå nuläget. Denna information ska vara uppdaterad i realtid. Ni behöver också anpassa informationen utifrån vad ni som säljare, chef och ledare är ute efter.

I ett modernt konsultföretag bör du snabbt få information om;

 • Beläggningsgrad och tillgängliga konsulter nu och i framtiden för;
  • Team
  • Ort
  • Kompetens/Roll
  • Specifikt datum
  • Kund
  • Kundansvarig
  • Enskilda projekt
 • Inkommande uppdrag med olika status.
 • Option på förlängningar.
 • Muntliga avtal.
 • Kommande semester, föräldraledighet, sjukdom etc.
 • Nya medarbetare som är på väg in.
 • Preliminära bokningar – vilka konsulter är inskickade på uppdrag?

Förstå varför konsulten saknar uppdrag

Att förstå varför en specifik konsult är utan uppdrag är a och o.

 • Vet alla säljare vem talangen är, vad individen vill och vilken kompetens hen har?
 • Är all information uppdaterad? Ort, tillgänglighet, om personen kan tänka sig att resa till uppdraget, självkostnadspris och prisnivå mot kund?
 • Kan alla snabbt få tillgång till medarbetarens cv och är det enkelt att anpassa cv:t mot specifika branscher/uppdrag?
 • Har personen “fel” kompetens och behöver vidareutvecklas? Finns det en plan för kompetensutveckling?
 • Behöver konsulten mer intervjuträning för att öka sannolikheten till uppdrag?
 • Har säljarna redan innan en ny medarbetare startar tillgång till talangens cv, kompetenser och ambitioner för att minimera bänktid?

Alla dessa aspekter ger förståelse och insikter för bänkläget nu och kommande månader. Då blir det också enklare att ta rätt beslut och hitta rätt uppdrag.

Ta del av vår guide Effektiva strategier för att minska “bänken” för mer information.

Guiden finns även på Engelska; Effective Strategies for Reducing the “Bench” in Your Consulting Firm During Challenging Times.

Effektiva strategier för att minska “bänken” i ditt konsultföretag under utmanande tider

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg