Framtidssäkra din verksamhet: stegen mot en effektiv, uppdaterad och hållbar konsultverksamhet

juni 18, 2024 · Konsult

Skrivet av: Joakim Jansson Johan Forsberg

Välkommen till den femte och sista delen av vår serie om hybridkonsulten. I tidigare inlägg har vi diskuterat vad hybridkonsultrollen innebär, hur den skapar värde för kunder, konsulter och konsultbolag, samt hur generativ AI och digitala verktyg revolutionerar vårt arbete. I det avslutande inlägget fokuserar vi på framtiden och de förändringar som krävs för att anpassa sig till denna nya verklighet.

En bransch i stark förändring

Konsultbranschen står inför en betydande omställning, drivet av teknologisk utveckling och ökande krav från kunder som vill ha snabba, effektiva och kostnadseffektiva lösningar. Att omfamna hybridkonsultmodellen är inte längre ett val. Det är en nödvändighet för att överleva och vara fortsatt relevant i en alltmer digitaliserad värld, som är i ständig och komplex förändring.

För att lyckas med denna transformation måste vi anpassa våra arbetsmetoder, strategier och företagskulturer för att integrera AI och digitala verktyg i hjärtat av vår verksamhet. Men det handlar framför allt om att behålla och förstärka de mänskliga egenskaper som gör oss till framgångsrika konsulter: vår förmåga att förstå kontext, bygga relationer och skapa kreativa, smakfulla och etiska lösningar som engagerar verksamhetens intressenter.

Steg mot framtidens konsultverksamhet

Här är några centrala områden där vi som konsulter och konsultbolag måste fokusera för att ställa om och förbereda oss för framtiden:

1. Investera i lärande och kompetensutveckling

För att utnyttja AI och digitala verktyg fullt ut måste vi kontinuerligt utveckla våra färdigheter. Detta innebär att investera i utbildning och kompetensutveckling för att hålla oss uppdaterade om de senaste teknologiska framstegen och hur de kan tillämpas i vårt arbete. Genom att kombinera teknisk kompetens med våra mänskliga styrkor i en ständigt lärande organisation kan vi skapa en oslagbar konsultprofil. Detta leder till effektivisering och ökat medarbetarengagemang, såväl som ökat kundvärde.

2. Etiska riktlinjer och ansvar

Det är avgörande att vi integrerar etiska riktlinjer i vår användning av AI och digitala verktyg. Som konsulter har vi ett ansvar att säkerställa att tekniken används på ett rättvist och ansvarsfullt sätt och att våra lösningar respekterar våra kunders och deras intressenters integritet och rättigheter. Vi måste också säkerställa att de algoritmer som AI bygger på inte har olämplig bias. Genom att aktivt arbeta med dessa frågor kan vi bygga förtroende och säkerställa hållbara och etiska konsulttjänster. Detta stödjer hållbarhet i både sociala och ekonomiska aspekter.

3. Anpassa affärsmodellen

Vi måste kontinuerligt se över och omforma våra affärsmodeller för att bättre reflektera den värdebaserade leverans som hybridkonsultmodellen innebär. Detta kan inkludera att gå bort från traditionella timdebiteringsmodeller till mer flexibla och värdebaserade ersättningsmodeller. Det stärker samarbetet med våra kunder och skapar långsiktiga värden. Dessutom skapar det nya erbjudanden och intjäningsmöjligheter samt ökar kundnöjdheten.

4. Förstärk kundsamarbetet

AI och digitala verktyg ger oss möjlighet att arbeta närmare våra kunder än någonsin tidigare. Genom att utnyttja möjligheterna med AI kan vi erbjuda mer precisa och skräddarsydda lösningar. Samtidigt förbättrar vi kommunikationen och samarbetet. Detta bygger starkare relationer och ökar förtroendet hos våra kunder, vilket i sin tur leder till fler och nöjdare kunder.

5. Utveckla ditt strukturkapital

För att minska beroendet av enskilda personer i verksamheten och bygga ett substantiellt och värdefullt strukturkapital är det viktigt att utveckla och dokumentera företagets processer och verktyg. Genom att bygga ett starkt strukturkapital kan vi arbeta snabbare och mer modulärt, vilket underlättar både onboarding och offboarding av personal. Detta gör det möjligt att licensiera ut delar av vårt strukturkapital, bygga nya tjänster ovanpå det och skapa white label-lösningar. Genom att investera i strukturkapital kan vi skapa långsiktiga värden och öka verksamhetens attraktivitet för potentiella köpare. Det leder också till en mer skalbar och flexibel verksamhet som lättare kan anpassa sig till förändringar.

6. Samla och använd data. Alltid!

Data är en ovärderlig resurs i dagens digitala värld. Det är avgörande att vi systematiskt samlar in och använder all tillgänglig data. Under möten och workshops innebär det exempelvis att spela in och transkribera, dokumentera med sticky notes i digitala verktyg som Miro, fånga kommentarer från videokonferenschattar och filma så mycket som möjligt. Rörligt material blir allt mer värdefullt. Foton och bilder kan både användas i olika sammanhang och analyseras av AI.

Det är också viktigt att samla in ljudinspelningar, kalkylark och annan intern data. Addera sedan relevant extern data till er interna data. Det kan röra sig om marknads- och konkurrensdata, ekonomiska indikatorer, samt branschspecifik forskning och detaljerade rapporter som ger insikter för strategisk planering och beslut. Genom att systematiskt samla in och använda intern och extern data kan vi bygga egna GPT och andra AI-lösningar som förbättrar vår verksamhet och ger oss konkurrensfördelar. Samlad data skapar också möjligheter för nya och djupare insikter samt möjliggör mer välgrundade beslut.

7. Främja en kultur av innovation

För att verkligen dra nytta av hybridkonsultmodellen måste vi skapa en företagskultur som uppmuntrar innovation och experimenterande. Detta innebär att vara öppna för nya idéer, testa nya teknologier och kontinuerligt söka efter sätt att förbättra våra processer. Genom att främja en innovativ kultur ökar vi värdet av våra leveranser och bidrar till lärande, både hos oss själva och våra kunder. Detta stöder hållbarhet genom att skapa långsiktiga och effektiva lösningar. Ett tydligt exempel är så kallad twin transition, där digitalisering och hållbarhet går hand i hand, vilket visar att innovation inte bara kan förbättra våra affärsresultat utan också leda till större miljömässig hållbarhet.

Anmäl dig till vårt hybridkonsultprogram

Återkopplingen och intresset vi fått kring hybridkonsulten har visat att det finns ett stort behov av att lyfta konsultbranschen inom denna fråga. Det har lett till att vi utvecklat ett nytt utbildningsprogram – så om du är du redo att ta steget in i framtiden och börja resan mot hybridkonsulting – kolla in: Bli framtidens konsult – bli en hybridkonsult som hjälper dig, ditt konsultbolag, eller din verksamhet, att börja arbeta efter hybridkonsultlogiken. I programmet kommer vi att dyka djupt ner i hur du kan implementera AI och digitala verktyg i ditt arbete, samtidigt som vi beskriver hur vi kan förstärka de mänskliga färdigheter som är avgörande för framgång.

Anmäl dig till vårt Hybridkonsultprogram idag och bli en del av en ny våg av konsulter som är redo att omfamna förändring och skapa framtidens konsulttjänster. Kunderna kommer att uppskatta det, det är vi säkra på, och det kommer att bidra positivt både till dig och ditt konsultbolag på såväl kort som lång sikt. Vi har också ett webbinarium den 26 juni där vi pratar om Hybridkonsulten och om programmet.

Delta i diskussionen här. Vi ser fram emot att utforska dessa nya möjligheter tillsammans med er.

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni?

I och med detta inlägg är vi klara med vår serie om fem inlägg kring hybridkonsulten. Skulle du vilja ha ett white paper med alla inlägg gällande Hybridkonsulten – signa upp här. Det är uppmuntrande att se hur väl denna serie av inlägg tagits emot. Vi har fått många hejarop och stor igenkänning, och vi känner oss uppmuntrade att fortsätta engagera oss i frågan. Bland annat kommer vi göra gemensam sak med Cinode senare i höst. Så… stay tuned som de säger, och håll utkik på LinkedIn!

Tills vi hörs igen, reflektera över vilka förändringar ni ser som nödvändiga i er verksamhet för att integrera mänskliga och tekniska aspekter på ett framgångsrikt sätt. Vilka utmaningar och möjligheter ser ni med att bli hybridkonsulter? Vad händer om ni inte agerar? Dela gärna era tankar och frågor med oss.

Vi hörs snart igen!

/Joakim Jansson och Johan Forsberg, DigJourney

PS: Om du är nyfiken på att testa Changemkr, vår SaaS för transformation, besök Changemkr.com och anmäl dig så får du reda på när vi öppnar upp. Eller om du inte kan vänta, maila joakim@digjourney.com!

How Will AI Impact the Consulting Industry?

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Joakim Jansson och Johan Forsberg är två av grundarna till DigJourney som lanserades 2016, i samband med att den bästsäljande boken Att leda digital transformation lanserades. Över 1000 verksamheter använder bolagets ramverk för transformationer. DigJourney erbjuder ett ekosystem av partners, rådgivning, lärande och digitala verktyg. Joakim är entreprenör och rådgivare med över 20 års erfarenhet av digitalisering och transformation. Johan har bred kunskap inom affärsutveckling och har jobbat med transformationer i över 25 år. Han är för närvarande engagerad i styrelsen för UNICEF Sverige och ATP Atelier.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg