Så skapar hybridkonsulten större värde för kunderna, sig själv och konsultbolaget

mars 19, 2024 · Konsult

Skrivet av: Joakim Jansson Johan Forsberg

I föregående inlägg introducerade vi hybridkonsulten – nästa kliv för konsultbranschen. Konsulterna omfamnar ny teknik och nya arbetssätt, vilket ger mer rum för mänsklighet och skapar ökat kundvärde.

Nu utforskar vi hur detta bygger värde för alla inblandade: kunden, konsulten och konsultbolaget. Vi dyker djupare i de fördelar som hybridkonsulten erbjuder och hur dessa fördelar inte bara omdefinierar förväntningarna på konsulttjänster, utan också hur de levereras och upplevs. Detta är det andra inlägget i en serie inlägg om vad en hybridkonsult innebär, varför det är viktigt och hur man går mot att bli en.

Om och när en transformation ska ske behöver det såklart ske av en anledning. Låt oss därför gå rakt på sak – hur ser nyttorna med hybridkonsulten egentligen ut för de viktigaste intressenterna: kunden, konsulten och konsultbolaget?

Nyttan för kunden

Kunderna står inför allt mer komplexa utmaningar på snabbföränderliga marknader. Då utgör arbetet med transformation och att utveckla förändringsförmåga en nyckel. Hybridkonsulten skapar mer kundvärde genom att bland annat erbjuda:

 • Kostnadseffektivisering: Färre timmar manuellt arbete innebär minskade kostnader och ökat fokus på strategiskt kundvärde.
 • Mer tid för mänsklighet: Med hjälp av teknik som kan underlätta exempelvis analys och administrativt arbete får konsulter mer tid att bidra med mänskliga styrkor, som att se och förstå kontexter, facilitera och stödja, värdera och bedöma, tänka utanför gängse ramar och inte minst social och relationell förmåga. Alla dessa är viktiga grunder för att skapa verklig förflyttning. 
 • Demokratiserade processer: Genom användning av digitala verktyg i processer kan fler röster bjudas in. Rösterna får dessutom en jämnare tyngd och det minskar påverkan från rummets Hippos (Highest Paid Person’s Opinion) eller den som “skriker högst”. Istället är det innehållet och idéerna i sig som räknas. 
 • Snabbare och djupare insikter: Genom AI och avancerad dataanalys kan hybridkonsulten leverera djupare insikter snabbare än traditionella metoder. 
 • Snabbare leveranser: Minskat manuellt arbete för också med sig att leveranser kan gå väsentligen snabbare. När världen utanför ett företags verksamhet snurrar allt snabbare är företagets egen snabbhet av allt större vikt. 
 • Ökad konkurrenskraft: Ovan sammantaget innebär också större möjlighet att lyckas med de förändringar som arbetet syftar till vilket i sin tur stärker kundernas konkurrenskraft.

Nyttan för konsulten

Konsulter har mycket att vinna på att anamma hybridkonsultens arbetssätt. Här är några fördelar:

 • Mer effekt: Frigjord tid från rutinmässiga uppgifter leder till ökad kapacitet för det mänskliga och se till att arbetet leder till verklig förflyttning. Det kan exempelvis handla om att stötta i att engagera människor och förankra beslut. Med digitala verktyg kan också kunskap och färdigheter lättare föras över till kunden (se ovan Mer tid för mänsklighet).
 • Bättre kundsamarbete: Genom att skapa mer värde med hjälp av digitala verktyg medför det att leveransen går bort från att sälja timmar och istället mot att sälja värde. Det i sin tur skapar bättre förutsättningar för ett gott samarbete då bägge parter har samma målsättning – mycket värde på ett effektivt sätt.
 • Bättre analyser: Med hjälp av digitala verktyg kan teamet få tillgång till och skapa mer data som lättare kan analyseras vilket leder till bättre analyser och underlag för beslut. 
 • Större tillit hos kunden: När en hybridkonsult snabbt tar ett större grepp om kundens verklighet, genom såväl omvärldsbevakning som djupare kundinsikter är det lättare att vinna gehör hos kunden och konsulten kan därmed lättare tillföra rejäla och särskiljande värden.
 • Mer tid för annat: Tekniken spar tid som kan användas för att skapa mer skillnad för kunden, lägga tid i andra uppdrag, sälja eller varför inte mer fritid?
 • Framtidssäkrar konsultens roll: Att skapa mer värde till kunden, snabbt och kostnadseffektivt, kommer vara en nödvändighet för att kunna konkurrera mot digitala tjänster eller att kunden själv gör arbetet. För varje enskild konsult innebär en övergång mot hybridkonsulting att framtidssäkra sig själv!

Nyttan för konsultbolaget

För konsultbolagen representerar en övergång till hybridkonsulter en möjlighet till:

 • Innovation i tjänsteutbudet: Genom att erbjuda en kombination av avancerade tjänster som kombinerar digitala verktyg, AI och mänsklig expertis skapas ett mer attraktivt erbjudande.
 • Differentiering och positionering: De konsultbolag som snabbt går mot hybridkonsulting kommer skilja sig från konkurrenterna genom mer effekt, till ökad snabbhet och dessutom mer kostnadseffektivt. Det ökade förtroendet för hybridkonsulterna stärker också konsultbolagets position på marknaden.
 • Mindre personberoende och större skalbarhet: När konsultbolag inte förlitar hela sitt erbjudande på sina konsulter utan istället balanserar det genom en kombination av vassa konsulter och ett starkt strukturkapital, minskar sårbarheten samtidigt som värderingen av företaget ökar.
 • Ökade marginaler och lönsamhet: Digitala verktyg och AI gör att kundvärde per nedlagd timme ökar kraftigt. Det i sin tur gör att det går att ta mer betalt per nedlagd timme (inte det samma som att ta betalt per timme) vilket ökar marginaler och lönsamhet. 
 • Talangattraktion: Att ligga i framkant i arbetssätt och erbjudande ökar konsultbolagets attraktivitet bland talanger.
 • Transformation av affärsmodell: Sammantaget ger ovan en möjlighet för det konsultbolag som är framåtriktat att transformera sin affärsmodell i grunden och hitta nya och bättre sätt att skapa värde och ta betalt för det. En del i detta kan exempelvis vara att gå mot återkommande intäkter. 

Hybridkonsulten är inte bara en titel. Det möjliggör helt nya sätt att skapa värde. Som vi visar ovan innebär det ökad konkurrenskraft för kunder, såväl som för konsulter och konsultbolag. Vi hoppas att detta inlägg inspirerar till att vilja utforska hybridkonsultmodellen!

I nästa inlägg tittar vi närmare på hur man använder den nya tekniken och vi fokuserar på uppgifter och verktyg.

Tills dess, dela gärna om du ser några andra nyttor som hybridkonsulten kan föra med sig eller om det är några du inte håller med om! Det gör du här.

/Joakim Jansson och Johan Forsberg, DigJourney

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Joakim Jansson och Johan Forsberg är två av grundarna till DigJourney som lanserades 2016, i samband med att den bästsäljande boken Att leda digital transformation lanserades. Över 1000 verksamheter använder bolagets ramverk för transformationer. DigJourney erbjuder ett ekosystem av partners, rådgivning, lärande och digitala verktyg. Joakim är entreprenör och rådgivare med över 20 års erfarenhet av digitalisering och transformation. Johan har bred kunskap inom affärsutveckling och har jobbat med transformationer i över 25 år. Han är för närvarande engagerad i styrelsen för UNICEF Sverige och ATP Atelier.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg