Så omformar AI och digitala verktyg konsultens roll 

I de första tre delarna av vår serie om hybridkonsulten utforskade vi de transformationer som ny teknik, som AI och digitala verktyg, för med sig inom konsultbranschen. Dessutom har vi gått igenom hur dessa kan skapa ökat värde för både kunder och företag. Vi har sett hur verktygen integreras i våra kärnprocesser och formar vår yrkesroll.

I det fjärde inlägget av fem skiftar vi fokus för att djupdyka i kärnan av vad det innebär att vara hybridkonsult. Här utforskar vi den kritiska dynamiken i samarbetet mellan människa och maskin med utgångspunkt i hur konsultens roll omformas.  

Innan vi dyker djupare in i konsultens nya roll, låt oss först reflektera över hur detta samarbete mellan människa och maskin faktiskt kan komma att påverka oss. Förändringar i teknologin kräver inte bara nya färdigheter utan påverkar också vår yrkesidentitet och våra arbetssätt. Hur kommer detta exempelvis att forma våra attityder och processer på arbetsplatsen? Det är en vital diskussion som vi måste ta del av.

Balansera teknologins effektivitet med mänsklig kreativitet

Forskning från Stanford University och deras Institute for Human Centered AI illustrerar att maskiners kapacitet för att hantera stora datamängder i kombination med människans förmåga att tolka och tillämpa denna information i komplexa sammanhang skapar en ny form av arbetskraftsdynamik. Andra artiklar under temat The future of work från Harvard Business Review betonar hur viktigt det är att utveckla nya och mänskliga färdigheter hos konsulter för att effektivt integrera AI i konsultprocesser, vilket understryker behovet av kontinuerlig utbildning och anpassningsbarhet. Det är tydligt att vår framtid ligger i att balansera teknologins effektivitet med mänsklig kreativitet och insikt.

En aspekt av digitalisering och AI är att automatisering av tidskrävande och repetitiva uppgifter frigör konsulters tid. En annan är verktygens kraftfullhet, exempelvis när det gäller att analysera data och se mönster. Bägge dessa aspekter möjliggör en djupare mänsklig inblandning där kreativitet, omdöme, erfarenhet och relationsskapande står i centrum. Låt oss utforska hur denna dynamik spelar ut sig i olika dimensioner av konsultarbete:

1. Mänsklig förmåga säkerställer och förstärker AIs effekt

I samarbetet mellan människa och AI är det människans unika förmåga att tolka och förstå sammanhang som blir avgörande. AI bidrar med sin kapacitet att snabbt bearbeta stora datamängder, vilket, när det kombineras med mänsklig insikt, möjliggör snabbare och djupare analyser och lösningar som uppfyller våra kunders specifika behov.

2. Låt mänsklig omdömesförmåga styra AI

Vår roll som hybridkonsulter omfattar inte bara att validera data från AI-verktyg. Det inbegriper också att anpassa och vidareutveckla denna information så att den resonerar med och är relevant för våra kunders unika kontexter.

3. Mänskligt lärande förstärkt genom AI

Genom AI-förstärkt lärande förnyas ständigt våra kunskaper och färdigheter, vilket håller oss i framkant av tekniska och branschspecifika trender. AI-plattformarna har möjlighet att erbjuda skräddarsydda lärandeprogram som anpassas efter våra prestationer och behov. Det förbättrar både kompetens och prestation. Språkinlärningstjänsten Duolingo, som är en av världens största utbildningsplattformar, har exempelvis just denna typ av individanpassning som sitt signum. Vi har ännu inte sett så många exempel på plattformsbaserat individanpassat lärande. Men inom en snar framtid är det sannolikt ett vanligt fenomen. Vi bygger själva vår SaaS-tjänst för transformationer, Changemkr, med detta i åtanke.

4. Etiska riktlinjer för AI, en mänsklig prioritet

Etablering av etiska principer är grundläggande i vår användning av AI. Som konsulter är det vår uppgift att säkerställa att tekniken används på ett sätt som inte bara är effektivt, utan också ansvarsfullt och rättvist, såväl som smakfullt. Detta innebär att vi aktivt utformar och upprätthåller tydliga riktlinjer som respekterar individens integritet och rättigheter, och ständigt engagerar våra kunder i dessa diskussioner för att främja transparens och förtroende. Det här är ett nytt område för många ledarroller. Det kräver att ledningen förstår vikten av att arbeta aktivt med dessa frågor.

5. Social kompetens är nyckeln i all förändringsledning

Till sist det viktigaste av allt. Vår förmåga att använda social och relationell skicklighet är avgörande i alla förändringsprocesser, vilket gör mänskliga färdigheter till de mest värdefulla resurserna att navigera och framgångsrikt genomföra dessa komplexa uppgifter. Att förstå vad en verksamhet, ett team eller en person behöver och hjälpa till att löpande skapa förutsättningar för att hjälpa kunden nå sina mål är centralt. Ett exempel på detta är att kunna avgöra när en process behöver sakta ned. Digitala verktyg kan ibland accelerera processer till en grad där människor inte hinner med, vilket kan minska effektiviteten i förändringsarbetet. Att ge tid för individer att smälta information och aktivt bidra är ofta nödvändigt för en hållbar transformation. I allt förändringsarbete är det de mänskliga aspekterna som utgör de största utmaningarna. Människorna gör ofta uppgiften komplex. Att framgångsrikt navigera dessa mänskliga landskap är ett av konsultens viktigaste bidrag.

Som vi ser det handlar framtidens konsultation inte bara om att anpassa sig till ny teknik – det handlar om att skapa en ny samverkansdynamik där både människa och teknik bidrar till att nå nya höjder. Vi står inför en spännande framtid där vår förmåga att integrera dessa två världar kommer att definiera vår framgång.

Utforskar nya gränser

I seriens nästa och sista inlägg djupdyker vi i vad framtiden och omställningen innebär för konsultbranschen. Vi går även igenom hur konsultbolag jobbar i närmre symbios med AI och annan teknik samt vägen mot att bli hybridkonsultbolag. Vi utforskar de förändringar som behövs för att anpassa sig och hur vi som konsulter samt konsultbolag måste utveckla våra arbetsmetoder och strategier. Dessutom kommer vi att erbjuda er möjligheten att anmäla er till vårt hybridkonsultprogram där vi tillsammans utforskar dessa nya gränser.

Tills vi möts igen, reflektera över vilka mänskliga delar du behöver utveckla när tekniken tar större plats i era leveranser. Hur tillämpas detta i ditt arbete och dina strategier? Vilka utmaningar och möjligheter ser ni med att kombinera mänskliga dimensioner och förmågor med AI-teknik? Vi uppmanar er att dela med er av era tankar och frågor, vilket kan hjälpa oss alla att växa och anpassa oss bättre i denna föränderliga bransch.

Delta i diskussionen här. Vi ser fram emot att utforska dessa nya möjligheter tillsammans med er.


/Joakim Jansson och Johan Forsberg, DigJourney

Webinar: How Will AI Impact the Consulting Industry?

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Joakim Jansson och Johan Forsberg är två av grundarna till DigJourney som lanserades 2016, i samband med att den bästsäljande boken Att leda digital transformation lanserades. Över 1000 verksamheter använder bolagets ramverk för transformationer. DigJourney erbjuder ett ekosystem av partners, rådgivning, lärande och digitala verktyg. Joakim är entreprenör och rådgivare med över 20 års erfarenhet av digitalisering och transformation. Johan har bred kunskap inom affärsutveckling och har jobbat med transformationer i över 25 år. Han är för närvarande engagerad i styrelsen för UNICEF Sverige och ATP Atelier.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg