Därför omfattas konsultföretag inte av uthyrningslagen

april 16, 2024 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Förra året skrev vi om nya regler i uthyrningslagen som medför att bolag inte längre kan hyra in personal under lång tid. Ett företag som haft en konsult i bemanningssituation inom samma driftsenhet sammanlagt 24 månader, under en 36-månadersperiod, måste erbjuda individen en tillsvidareanställning, alternativt betala två månadslöner.

Detta ledde till frågor om även företag som inte rubricerar sig som bemanningsföretag kan ha anställda som omfattas av uthyrningslagen? 

Syftet med anställningen är avgörande för om ett företag omfattas av uthyrningslagen eller inte. Uthyrningslagen är endast tillämplig på arbetstagare som är anställda i bemanningsbolag i syfte att hyras ut för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

För att hjälpa fler att göra rätt har bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige publicerat ett öppet material på sin hemsida om uthyrningslagen.

Einar Humlin, förhandlingschef på TechSverige, förklarar att deras bedömning är att traditionella konsultföretag vanligtvis inte omfattas av reglerna i uthyrningslagen. Ett konsultföretag levererar en tjänst och medarbetarna är anställda i syfte att vara en del i den leveransen. Även om en medarbetare från tid till annan befinner sig ute hos ett kundföretag innebär det inte att det är fråga om uthyrning i lagens mening. 

 – Dessutom har det kommit in ett nytt rättsfall som stödjer vår hypotes att konsultbranschen i normalfallet inte ska omfattas av uthyrningslagen, säger Einar.

Men exempelvis resurskonsulter ligger nära bemanningsföretag. Hur ska man tänka då?

– Då gäller det att se över vad syftet med anställningen är? Man måste titta på varje situation. Omfattar det experter? Har man olika uppdrag? Hur ser affärsavtalet ut? 

Bemanning har ett tydligt syfte, nämligen att vara ambulerande personal och att hyras ut under kundens kontroll och ledning. Bemanningsbranschen är organiserad i en egen organisation med eget kollektivavtal där det tydligt gäller ambulerande personal.

Går det att skydda sig mot det här när man skriver ett avtal med en kund?

– En vattendelare är affärsavtalet och vem som har ansvaret för leverans och resultat. Vid regelrätt bemanning ska uthyrningslagen tillämpas. Men när det handlar om konsultuppdrag levererar du en tjänst och man ska ha kollektivt utarbetad kompetens och större ansvar i affärsavtalet, vilket är ett tydligt tecken på att det inte är regelrätt bemanning.

Konsultföretag har normalt ett annat arbetssätt, olika leveransmodeller och syftet med anställningen i ett konsultföretag är att vara del i företagets tjänsteleverans. Medan ett bemanningsföretag fokuserar på att hyra ut personal. 

Einar Humlin menar att vi behöver prata mer om hur vi definierar ett bemanningsföretag. 

– I konsultbolag har man en bredare portfölj och då kan det inte helt plötsligt efter tre år bli ett bemanningsföretag. Vår tro är att man som ingenjör på ett it-techbolag, som är ute hos kund under några år, inte ser sig själv som bemanningsföretag. Inget ont om bemanningsföretag. De fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden, med flexibilitet, snabbhet och de fyller vakans hos kunden medan ett konsultbolag anlitar man för att få ett visst värde som man inte har själv. Då handlar det heller inte om regelrätt bemanning och då omfattas man inte heller av uthyrningslagen.

Förtydliga för medarbetaren och kunden

Det finns en del ni kan göra för att tydliggöra att er verksamhet inte omfattas av uthyrningslagen. Tech Sverige listar följande åtgärder som bör vidtas:

Tydliggör att det är konsultföretaget som

  • utövar arbetsledningsrätten
  • kontrollerar och följer upp slutresultatet
  • att ert affärsupplägg omfattar en bestämd arbetsuppgift som redan från början är klart definierad och avgränsad
  • att arbetsuppgifterna i tjänsten som tillhandahålls skiljer sig från vad beställaren sysselsätter sin ordinarie
  • att konsultföretaget, om möjligt, tillhandahåller egna arbetsverktyg, kläder, utrustning m m.

Se till att ovan framgår i anställningsavtal och affärsavtal.

Önskar ditt företag rådgivning kring de nya reglerna i uthyrningslagen? 

Kontakta gärna Einar Humlin, förhandlingschef TechSverige. Tfn: +46 8 762 68 53 Mobil: +46 (0) 72 511 04 97, e-post: einar.humlin@techsverige.se

Läs även om uthyrningslagen på TechSveriges webbsida.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg