Så slår nya uthyrningslagen mot konsultföretag

Nya regler i uthyrningslagen medför att bolag inte längre kan hyra in personal under lång tid. Ett företag som haft en konsult i bemanningssituation inom samma driftsenhet sammanlagt 24 månader, under en 36-månadersperiod, måste erbjuda individen en tillsvidareanställning, alternativt betala två månadslöner.

Frågan är nu om även bolag som inte rubricerar sig som bemanningsföretag kan ha anställda som omfattas av uthyrningslagen? 

Einar Humlin, förhandlingschef på TechSverige samt arbetsgivarpolitisk expert inom Almega, förklarar hur de nya reglerna ser ut. Vi har även publicerat en uppföljande intervju under 2024 om detta.

Överenskommelsen om nytt huvudavtal och LAS innehåller även ändringar i Lagen om uthyrning av arbetstagare. Denna lag infördes i Sverige i samband med implementeringen av Bemanningsdirektivet 2012. Uthyrningslagens omfattning anses vara anställda i företag som bedriver ”regelrätt” bemanning.

Riskerar att betala skadestånd

Den nya regeln som kom i höstas innebär att ett kundföretag, som haft en konsult i bemanningssituation inom samma driftsenhet sammanlagt 24 månader under en period på 36 månader, måste erbjuda konsulten en tillsvidareanställning, alternativt betala en ersättning till arbetstagaren som motsvarar två för arbetstagaren månadslöner. Betalningen ska i så fall ske inom samma tid som erbjudandet skulle ha lämnats.

Viktigt att poängtera är att det som sagt även innebär att konsulten befunnit sig inom samma driftsenhet under denna period för att individen ska omfattas av uthyrningslagen. En driftsenhet är avgränsad till en geografisk plats, som exempelvis ett kontor.

Om kunden inte erbjuder anställning eller betalar två månadslöner riskerar bolaget att få betala skadestånd.

– Regeln trädde i kraft den första oktober 2022, så det första eventuella ”caset” kan vi se under hösten 2024. Eftersom det inte är prövat än är det svårt att säga hur stort skadestånd det kan röra sig om, men minimum bör vara två månadslöner plus ett ytterligare belopp, säger Einar Humlin.

Samtidigt tillägger han att om arbetstagaren tackar nej till erbjudande om tillsvidareanställning finns det inget hinder att fortsätta uthyrningen. Den kan även fortsätta efter att kundföretaget betalat två månadslöner och ingen ny 24-månadersperiod börjar löpa. Arbetstagaren tar heller inte med sig anställningstid om individen anställs i kundföretaget och det finns heller inga krav på samma lönevillkor om kunden erbjuder en anställning.

Det avgör om ni omfattas eller inte

Affärsidén är ofta tydlig hos ett regelrätt bemanningsföretag dvs att anställa personal i syfte att hyra ut dem till kund. Men i samband med att den nya regeln började gälla har frågan uppkommit om även bolag som inte rubricerar sig som bemanningsföretag kan ha anställda som är omfattade av uthyrningslagen.

Einar Humlin förklarar att detta är en förändring i en redan befintlig lagstiftning. Och vilka som egentligen påverkas av lagen är inte enkelt att fastställa.

– Överlag kan man säga att techsektorn (it- och managementkonsulter, reds. anm.) inte omfattas av lagen men det går inte helt säkert att utesluta. Det kan också vara så att en del av företaget omfattas. Men man behöver göra en analys för att se om det är identiskt med regelrätt bemanning. 

Bedömning om huruvida det handlar om en bemanningssituation sker från fall till fall och för att klargöra om individen omfattas av regeln eller ej finns det ett antal frågor som företaget behöver besvara.

  1. Är den som utför arbetet anställd i ett företag i syfte att hyras ut till ett kundföretag?
  2. Vem utövar arbetsledningen?
  3. Vem kontrollerar och följer upp arbetsresultatet?
  4. Avser arbetet fullgörandet av en bestämd arbetsuppgift som redan från början är klart avgränsad?
  5. Skiljer sig arbetsuppgiften från vad beställaren sysselsätter sin ordinarie arbetsstyrka med?
  6. Är det kunden eller företaget själv som tillhandahåller arbetsverktyg, kläder, utrustning och vem lämnar man tidrapporten till?

Huvuddelen av konsultsektorn berörs inte eftersom det handlar om leverans av tjänster, tidsbestämt uppdrag eller ett specifikt projekt. Men om det är en individ som direkt går in i linjen hos en kund som tar allt ansvar och leder arbetet skulle personen kunna omfattas av lagen. 

Uthyrningslagen påverkar ej outsourcing och egenkonsulter

Idag väljer många företag att outsourca en eller flera delar av sin verksamhet till en extern aktör. Outsourcing, och även egenkonsulter (uppdragstagare med eget bolag), omfattas inte av de nya reglerna i uthyrningslagen, som också säger att du fysiskt ska vara placerad på en specifik driftsenhet för att det ska handla om en bemanningssituation.

– Det här skulle såklart kunna leda till att fler bolag vill outsourca mer av sin verksamhet och göra skiljelinjen tydligare, säger Einar Humlin.

Samtidigt framhåller han vikten av att som kundföretag upplysa vid anställning om vad som är dess syfte. Är syftet att du är anställd för att leverera en tjänst? Eller är syfte med anställningen att bara hyras ut till ett annat bolag för att ingå i linjen? Då kan personen omfattas av uthyrningslagen.

– Mitt råd är att kontakta oss på Almega och även sitt arbetsgivarförbund. Vi bistår med en juridisk analys. Tala med sakkunnig som kan regelverket. Då har företaget möjlighet att reda ut sina förutsättningar och se över hur de ska förhålla sig till dem.

Önskar ditt företag rådgivning kring de nya reglerna i uthyrningslagen?

Kontakta gärna Einar Humlin, förhandlingschef TechSverige och arbetsgivarpolitisk expert inom Almega. Mobil: +46 (0) 72 511 04 97, e-post: einar.humlin@almega.se

Uthyrningslagen

Skapa delbara cv:n på några sekunder!

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg