Add-ons

Med våra add-ons kan du skräddarsy din Cinode-upplevelse.

Recruit - Talangrekrytering som naturlig del i era affärer.

Låt potentiella talanger hitta er via webbsida eller andra kanaler. Rekryteringspipes med sökbarhet på kandidaternas kompetenser säkrar er kompetensförsörjning.

Onboardingen förenklas och redan under rekryteringsprocessen kan kandidaternas kompetenser matchas mot rätt utmaning. Skapa anpassade CV:n redan i kandidatsteget för snabb tillsättning av uppdrag.

Active Directory och SSO

Med koppling till ert AD med User Provisioning blir det enkelt att lägga till och ta bort användare, styra rättigheter samt inloggningsuppgifter. SSO (Single-Sign-On) gör att era användare bara behöver logga in en gång för att nå samtliga sina system utan att tänka på nya lösenord.

Integrerad kalendersynk

Cinode har färdiga integrationer till alla större kalenderplattformar såsom Microsoft Office 365, Microsoft Exchange, Outlook.com samt Google Calendar. Aktiveringen görs med några klick.

Kalendersynkroniseringen är två-vägs, det vill säga oavsett om du skapar mötesbokningen via Cinode eller via din vanliga kalender ser du bokningen på båda ställena.

”Otroligt smart kompetensmatris.”

Håkan Mildh Svensson

Berotec

Hitta ditt nästa konsultuppdrag!

På Cinode Market publiceras nya förfrågningar dagligen.