Grow your Business

Arbeta med affärer, projekt och bemanning i ett flöde. En gemensam process för sälj och leverans av kompetens.

Synliggör er beläggning. Matcha projekt och uppdrag mot tillgänglig kompetens och personlig ambition.

Prova gratis

Testa gratis i 14 dagar!

Boka demo

Ni är i gott sällskap!

Cinode Business på 5 minuter!

High Performer in Skills Management, HR, Performance, Freelance and CRM according to G2.comHigh Performer in Skills Management, HR, Performance, Freelance and CRMHigh Performer in Skills Management, HR, Performance, Freelance and CRMHigh Performer in Skills Management, HR, Performance, Freelance and CRMHigh Performer in Skills Management, HR, Performance, Freelance and CRM

Users Loves Cinode

Cinode reviews sourced by G2

Läs mer vad kunderna säger om Cinode
Business, beläggning

Alltid uppdaterad beläggning

En gemensam översikt av beläggningsplanering och tillgänglighet för individ, team och organisation. Synliggör era framtida utmaningar och möjligheter.

Läs mer och se video hur beläggningsfunktionen funkar i Cinode.

Rätt person till rätt utmaning

Matcha era projekt och uppdrag mot tillgänglig kompetens och personlig ambition. Hitta rätt talang oavsett om de är medarbetare, underkonsulter, kandidater eller partners.

Läs mer och se video hur matchningen går till i Cinode.

business, matchning, uppdrag, kompetens
business, pipe, projekt

Visualisera era affärsmöjligheter

Arbeta med kunder, aktiviteter, projekt och bemanning i ett flöde. En gemensam process för sälj och leverans av kompetens.

Fatta rätt beslut

Kraftfulla rapporter över intäkt, beläggning och projekt ger er värdefulla insikter för att snabbare agera rätt i er verksamhet.

business, rapport, insight
bild på fredrik från forefront under ett business case med Cinode

”Uppdrags- och beläggningshanteringen gör oss snabbare och mer proaktiva.”

Fredrik Olofsson

Sales Manger, Forefront Consulting

Funktioner

Matchning

Definiera ingående roller i uppdraget. Matcha mot medarbetare, kandidater och underkonsulter utifrån kompetens, ambition och tillgänglighet.

Pipeline Management

Bearbeta effektivt och översiktligt era affärsmöjligheter från lead till vunnet uppdrag.

Beläggningsplanering

Alltid tillgänglig beläggningsgrad för individen, teamet och bolaget. Med prognosvyn ser ni var det ”lyser rött” och var ni behöver rikta insatserna.

CRM

Kundhantering med affärer, kontaktpersoner, noteringar och möten.

Uppdragshantering

Samla all information om uppdraget på ett ställe.

Case Studies

Hantera och bygg ert referensbibliotek. Lättillgängligt och sökbart.

Beräkna er ROI med Cinode

"Cinode bidrar till både högre tillväxt och förbättrad lönsamhet". Bli mer lönsamma som konsultbolag.

”För mig är Cinode allt jag behöver!”

Agreat

Hitta ditt nästa konsultuppdrag!

På Cinode Market publiceras nya förfrågningar dagligen.