Om Cinode

About

Om Cinode

Digitalisering, gigekonomi och specialisering utmanar dagens arbetsmarknad där kompetensen blir central och anställningsformen sekundär. Tillgång till rätt kompetens vid rätt tidpunkt är nu avgörande för att nå framgång. Flexibilitet, partnerskap och transparens skapar tillväxt.

Men företag missar idag möjligheter eftersom de inte har identifierat sin samlade kunskap. Tillgänglig kompetens går förlorad.

Vi är Cinode, en plattform inom Skills Management som synliggör, samlar och matchar kompetens. Cinode förändrar hur talanger matchas med rätt utmaning - inom och mellan företag - så att alla får samma förutsättningar att synliggöra sina talanger och ambitioner. Då får vi kompetensen att jobba på framtidens arbetsmarknad.

Välkommen till Cinode!

Mission

Creating the leading Skills Management Platform that enables companies and people to connect their skills – wherever they’re found.

Vision

The world’s best teams are created and connected by Cinode.