Generativ AI i kombination med andra digitala plattformar är hybridkonsultens nav

april 30, 2024 · Konsult

Skrivet av: Joakim Jansson Johan Forsberg

I vårt första inlägg om hybridkonsulting introducerade vi konceptet hybridkonsult som en fantastisk kombo mellan digitala verktyg och mänsklighet. I den andra artikeln undersökte vi dess nytta för kund, konsult, och konsultbolag. Dessa inlägg har förhoppningsvis lagt grunden för en förståelse av hybridkonsultens mångsidiga roll i en ständigt föränderlig värld.

I vårt tredje inlägg, av fem i denna serie, vänder vi blicken mot hur generativ AI kan integreras i  hybridkonsultrollen genom att kombineras med andra digitala plattformar. Att kombinera vår traditionella konsultroll med digitala verktyg, data och AI-analys är en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar för såväl våra kunder som oss själva.

Det är lätt att ropa på vargen (särskilt om man sitter i Torsby, norra Värmland, och författar detta inlägg) och överdriva AI:s betydelse. Men som Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden, uttrycker det: det handlar om “att antingen lämna walkover till andra eller att faktiskt på allvar vara med i matchen”.

I en studie av 700 BCG-konsulter framkommer det att prestationen hos de som idag använder AI som arbetsverktyg kan öka med hela 40 procent. Och då är vi bara i början av AI-revolutionen. Dessutom är de grupper som presterar sämre de som vinner mest på att använda generativ AI. Verktygen demokratiserar på så sätt arbetsresultaten.

Hur kliver vi som konsulter enklast in i matchen då? Nedan följer några konkreta exempel, baserade på egen beprövad erfarenhet.

Revolutionera arbetsprocesserna med hjälp av AI

I verksamheten DigJourney har vi, sedan generativ AI slog igenom för 1,5 år sedan, gått igenom tre faser i vår egen AI-transformation.

I den utforskande fasen lärde vi oss hur ChatGPT fungerar i grunden. Vi testade att analysera extern data, sammanfatta forskning och samköra den typen av data med våra strategiska dokument. AI hjälpte oss att märkbart öka hastigheten och kvaliteten i våra kärnuppgifter. En viktig uppgift att förstå våra kärnprocesser och se hur vi med digitala verktyg radikalt kan förbättra hur vi jobbar med dem. Här finns en bra lista som matchar olika uppgifter och processer med verktyg.

Den andra fasen handlade om samskapande. Med hjälp av verktyg som Miro har vi revolutionerat våra workshops. Generativ AI bidrar till en mer demokratisk samverkansprocess där gruppens kollektiva intelligens tas tillvara på ett helt annat sätt än vad som tidigare var möjligt. 

I vår tredje fas fokuserade vi på att hitta verktygsmixen för våra leveranser. Med en grunduppsättning som kompletteras med mer spetsiga verktyg för specifika behov. Vi har börjat bygga egna GPT:er i OpenAI:s “appstore”. Vi skräddarsyr “appar” för specifika behov i våra befintliga processer vilka på olika sätt stödjer vårt ramverk för transformationer. På så sätt ökar vi både vår effektivitet och kvaliteten i vårt arbete.

Skapa mer värde för kunderna

Exempelvis kan vi med hjälp av vår GPT Vision Architect få stöd i målbildsprocesser. Eller använda Transformation Pathfinder för att definiera vilka transformationsresor verksamheten behöver göra för att nå önskad målbild.

Har du ChatGPT Plus eller annan betalvariant? Testa gärna våra GPT:er och berätta för oss vad du tycker!

Vi har också börjat att koppla det mot vår SaaS-plattform för transformation, Changemkr. Just nu i stängd beta, som vi utvecklar som ett nav för alla changemakers arbete med förändring och transformation. På så sätt kombinerar vi vår externa verktygslåda med digitala tjänster med en egenutvecklad för att möjliggöra att skapa än mer värde till färre timmar, till gagn för våra och andras kunder.  

I vår nästa fas handlar det bland annat om hur vi kan integrera generativ AI och de GPT:er vi bygger för specifika ändamål i Changemkr och hur vi kan koppla samman olika verktyg för att stötta mer automatiserat i sammanhängande processer. 

Vad har du och ditt bolag för digital verktygslåda som tar värdeskapandet till nästa nivå?

“Hur ser din digitala verktygslåda ut?”

Vardagliga uppgifter förenklas med AI

Generativ AI håller i skrivande stund på att bli en central del i moderna arbetsmetoder. Det märker vi tydligt genom dess integrering i flera befintliga digitala verktyg som vi redan är hemmastadda i.

Miro, den populära whiteboard-tjänsten, integrerar AI för att kunna göra snabba AI-analyser i workshops och brainstorming-sessioner. Salesforce Einstein ger användarna djupare insikter och smartare rekommendationer, vilket förbättrar beslutsfattandet. Funktioner såsom Gmails Smart Compose och Microsofts Co-Pilot visar hur vardagliga uppgifter kan komma att förenklas med AI. Snart blir dessa AI-funktioner lika alldagliga som rättstavningskontroller och en del av vår vardag.

Viktigt att behärska ny kommunikationsformer

Användningen av AI kommer att expandera bortom de konventionella text- och kalkylarkapplikationer vi lär oss arbeta med nu. Ett spännande område är vad som kommer hända inom bild- och videohantering. Här finns potentialen att revolutionera vårt sätt att kommunicera med kunder och kollegor. Som förändringsledare och konsulter är det avgörande att vi behärskar dessa nya kommunikationsformer effektivt. Våra kunder förväntar sig det.

I takt med att generativ AI fortsätter att forma vår värld står det klart att dess inflytande sträcker sig långt bortom teknikfältet. Vi måste erkänna AI:s förmåga att djupgående påverka både de funktionella och mänskliga aspekterna av vårt arbete. Framtiden för AI handlar inte enbart om förbättrade processer och automatisering. Det handlar också om hur det kommer att omforma själva essensen av konsultrollen. Finns det någon som tror att vi inte dramatiskt kommer behöva förändra hur vi jobbar inom bara något år, ja, kanske månader? Det gäller att förstå och anpassa oss till hur AI kommer att omdefiniera våra relationer med kunder, forma våra lärprocesser och skapa en ny arbetskultur.

AI:s framtida betydelse för konsulter och konsultbranschen

Resan med AI är bara början. Vi ser redan hur AI påverkar inte bara våra arbetsprocesser, utan även de mänskliga aspekterna av konsultarbete.  Med tanke på AI:s växande inflytande är det kritiskt att vi aktivt utforskar dess effekter på konsultrollen, kundrelationerna och vår arbetskultur.

I våra kommande artiklar utforskar vi detta. Dessutom diskuterar vi hur konsultbranschen måste anpassa sig för att inte bara överleva, men också för att öka sin konkurrenskraft i en alltmer AI-präglad framtid.

Vad har du för setup som gör att du får ut ännu mer värde hos dig som konsult? Hör gärna av dig med dina tankar, eller om du har frågor kring hur vi idag jobbar med generativ AI. Det gör du här (länk till Linkedin)

Alla konsulter börjar nu ta AI-resans första stapplande steg; låt oss lära oss av varandra och göra framstegen tillsammans.

Vi hörs snart igen!

/Joakim Jansson och Johan Forsberg, DigJourney

PS 1: Tidigare inlägg om Hybridkonsulten:  Inlägg 1: Snart måste alla bli hybridkonsulter Inlägg 2: Så skapar hybridkonsulten större värde för kunderna sig själv och konsultbolaget

PS 2 är du nyfiken på att testa Changemkr, vår SaaS för transformation? Gå in på Changemkr.com och signa upp dig så får du reda på när vi öppnar upp. Eller om du inte kan vänta, maila joakim@digjourney.com! 

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Joakim Jansson och Johan Forsberg är två av grundarna till DigJourney som lanserades 2016, i samband med att den bästsäljande boken Att leda digital transformation lanserades. Över 1000 verksamheter använder bolagets ramverk för transformationer. DigJourney erbjuder ett ekosystem av partners, rådgivning, lärande och digitala verktyg. Joakim är entreprenör och rådgivare med över 20 års erfarenhet av digitalisering och transformation. Johan har bred kunskap inom affärsutveckling och har jobbat med transformationer i över 25 år. Han är för närvarande engagerad i styrelsen för UNICEF Sverige och ATP Atelier.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg