Bolaget som sätter medbestämmande högt på agendan

april 18, 2024 · Entreprenörskap, Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Prové är managementkonsultbolaget i Göteborg som får människan att växa, såväl internt som ute hos kunden. De 70 kollegorna arbetar med tillit och medbestämmande som grundpelare i affären. Bolaget har också ett stort samhällsengagemang med sin satsning Attityd vars syfte är att bidra till ett bättre samhälle för barn och ungdomar.

I intervjun med vd:n Anna Jensen får vi veta mer om företagets starka kultur.

De flesta kan starta företag, men det är få som kan driva dem. Det kan vara svårt att sätta fingret på bolagets “why”, alltså varför gör du det du gör? Det är därför både viktigt och lärorikt att lyfta verksamheter som faktiskt lyckats hitta sitt “why”. Prové är ett sådant exempel. 

Provés grundfilosofi är människan först, oavsett om det handlar om kund eller kollega.

– Ägarna startade bolaget för att göra skillnad för människor och organisationer på riktigt och på så sätt nå verkliga effekter med förändringar. Att arbeta med förändringsledning handlar om att förflytta människor och om förändring av mänskligt beteende. Vi arbetar med många olika typer av förändringsarbeten, med det gemensamma målet att få med människorna på resan. Det har varit vårt fokus från dag ett, säger Anna Jensen.

“Det handlar om att nå en förändring som blir bestående”

Bolaget grundades 2005 och Anna har varit med i utvecklingen av företaget från början. De tror på medarbetare med olika bakgrund och att styrkan ligger i mixen. Gemensamt för alla är engagemang och driv att arbeta med förändringar. Kunderna finns inom både den offentliga samt privata sektorn. Branscherna skiljer sig åt, men det finns en styrka i att nyttja erfarenheter branschöverskridande.

– Rapporter och strategier är jätteviktigt, men vårt främsta fokus är att påverka arbetssätt och beteenden för att nå bestående förändringar. Det kan ta sig uttryck på många olika sätt och handlar om att skapa en förändring som får fäste och lever vidare i organisationen, säger Anna.

Hur jobbar ni med medbestämmande i praktiken?

– Det är givetvis en process i sig. Idén är att alla medarbetare är med och påverkar bolagets arbetssätt och utveckling. Det var en sak när vi var tio medarbetare men det är något helt annat nu när vi är 70. Vi är noga med att bjuda in medarbetare att diskutera och medverka i alla frågor. Varje år har vi ett antal sammankomster enligt ett årshjul, där vi ger medarbetarna möjlighet att träffas och diskutera aktuella frågor för bolaget. Vi genomför olika arbetsmoment där alla får tycka till och där det samlade resultatet har en påverkan på till exempel kommande affärsplan. 

Vi har valt att involvera fler i besluten som fattas på Prové. Förutom vår ledningsgrupp har vi ett antal strategiska forum som också ingår i vår ledning och styrning och aktivt påverkar vår gemensamma utveckling. 

Socialt ansvar för ett bättre samhälle

Att bolaget brinner för sunt ledarskap och möjligheten att förmedla sin kunskap vidare råder det ingen tvekan om. 

2012 lanserade de varumärket Attityd, vars syfte är att barn och ungdomar ska få en trygg miljö där ingen känner sig ensam, utstött eller mobbad. Genom åren har de tillsammans med ideella föreningar mött omkring 10 000 barn och unga i Göteborgsregionen.

– Vi vill ge barn sunda värderingar och möjlighet att växa som människor. I år samarbetar vi fokuserat med Rädda Barnen. Bland annat håller vi ledarskapsutbildningar för deras unga ledare. Vi bidrar på detta sätt till ett bättre samhälle genom att våra konsulter bjuder på sin tid och kunskap. 

Anna berättar att Attityd har tillfört mycket till bolaget. Konsulter får praktisera det de gör hos kunderna, men i en helt ny kontext och förmedla sin kunskap till andra målgrupper än de vi vanligtvis arbetar med.

– Miljön är annorlunda än den vi vanligtvis är i och vi möter individer som har en annan roll och bakgrund än vi vanligtvis möter hos våra kunder. Arbetet blir transparent, lärorikt och genuint. Vi är med och bidrar på riktigt och i ett större syfte.

Ni har under de senaste åren varit kund hos oss. Varför valde ni Cinode?

– Först och främst behövde vi ett bättre sätt att hantera våra konsulters cv:n, en effektivare hantering av konsultprofilerna. Cinode kändes bäst anpassat för en konsultverksamhet. Framför allt gillar vi sökbarheten och transparensen.

Att kunna dela information med alla inom bolaget är viktigt för oss. Alla konsulter ska kunna ta hjälp av varandra och då är transparens viktigt och värdefullt. Cinodes verktyg samspelar väl med vårt sätt att arbeta med medbestämmande.

Slutligen, vad tror du om konsultbranschen 2024?

– Konjunkturen har givetvis påverkat oss men vi hoppas att den vänder nu till sommaren. Avvaktan råder just nu hos många kunder men behovet av förändringsarbete kvarstår. Vi satsar på att ytterligare stärka vår kompetens inom förändringsledning och tror att de uppdämda kundbehoven kommer göra att marknaden lossnar under andra halvåret. 

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg