Hoe de hybride consultant meer waarde creëert voor het consultancybureau, de klant en  zichzelf

maart 22, 2024 · Consultancy

Geschreven door Joakim Jansson Johan Forsberg

In de vorige post introduceerden we de hybride consultant – een volgende stap voor de consultancybranche, waarbij consultants nieuwe technieken en nieuwe werkmethodes volledig omarmen om zo meer ruimte te maken voor ´de menselijke maat´ en meer klantwaarde creëren. In deze post onderzoeken we concreet hoe de hybride consultant waarde creëert voor alle betrokkenen: het consultancybureau, de klant én de consultant zelf. We gaan dieper in op de voordelen die de hybride consultant biedt en hoe deze voordelen niet alleen de verwachtingen van consultancydiensten herdefiniëren, maar ook hoe deze geleverd en ervaren worden. Dit is de tweede post in een serie artikelen over wat een hybride consultant is, waarom hij/zij belangrijk is en hoe je er één kunt worden.

Als en wanneer er een transformatie gaat plaatsvinden moet dat uiteraard gebeuren met een reden. Dus laten we meteen ter zake komen  – wat zijn eigenlijk de voordelen van de hybride consultant voor de belangrijkste belanghebbenden, d.w.z. het consultancybureau, de klant en de consultant zelf?

Voordelen voor het consultancybureau

Voor consultancybureaus is een verschuiving naar hybride consultants een mogelijkheid tot:

 • Innovatie in het dienstenaanbod: De combinatie van geavanceerde services, waarin digitale tools, AI en menselijke expertise worden samengebracht, resulteert in een aantrekkelijker aanbod voor de (potentiële) klant.
 • Differentiatie en positionering: De consultancybedrijven die snel overstappen naar hybride consulting zullen zich onderscheiden van hun concurrenten door effectiever, sneller en kostenefficiënter te werken. Het toegenomen vertrouwen in de hybride consultants zal eveneens de positie van het consultancybureau in de markt versterken.
 • Minder afhankelijkheid van individuen en grotere schaalbaarheid: Wanneer consultancybureaus voor hun totale aanbod niet volledig afhankelijk zijn van hun consultants, maar dit in plaats daarvan in evenwicht brengen door een combinatie van bekwame consultants en een sterk structuur-kapitaal, vermindert de kwetsbaarheid terwijl tegelijkertijd de waardering van het bedrijf stijgt.
 • Verhoogde marges en winstgevendheid: Digitale tools en AI zorgen ervoor dat de klantwaarde per gewerkt uur aanzienlijk toeneemt. Dit maakt het op zijn beurt mogelijk om per besteed uur een hoger bedrag te rekenen (niet te vergelijken met het factureren op uur-basis), waardoor de marges en winstgevendheid toenemen. 
 • Aantrekken van talent: Het vooroplopen in werkmethodes en dienstenaanbod verhoogt de aantrekkelijkheid van het consultancybureau onder nieuwe talenten.
 • Transformatie van businessmodel: Al met al biedt bovenstaande een kans voor het toekomstgerichte consultancybureau om het businessmodel fundamenteel te transformeren en nieuwe en betere manieren te vinden om waarde te creëren en daarvoor betaald te krijgen. Onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om over te gaan naar terugkerende inkomsten. 

Het voordeel voor de klant

Klanten worden geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen in een snel veranderende markt. Het is dan ook hier dat het werken met transformatie en het ontwikkelen van veranderingscapaciteit essentieel is. De hybride consultant creëert meer waarde voor de klant door onder andere het volgende aan te bieden:

 • Kostenbesparingen: Een vermindering van het aantal uren voor handmatig werk betekent lagere kosten en meer focus op strategische klantwaarde.
 • Meer tijd voor de menselijke maat: Met behulp van technologie – die bijvoorbeeld analyses en administratief werk vergemakkelijkt – krijgen consultants meer tijd om bij te dragen met hun menselijke eigenschappen, zoals het kunnen zien en begrijpen van de context, faciliteren en ondersteunen, evalueren en beoordelen, buiten de gebaande paden denken en – niet in de laatste plaats –  sociale en relationele vaardigheden. Allemaal belangrijke fundamenten voor het creëren van echte vooruitgang.
 • Gedemocratiseerde processen: Door digitale tools te gebruiken in processen, kunnen meer stemmen worden gehoord. Eveneens geeft het alle inbreng een gelijkwaardiger gewicht en vermindert de invloed van de Hippo’s (Highest Paid Person’s Opinion) in de zaal of van de mensen die “het hardste roepen”. In plaats daarvan zijn het de inhoud en de ideeën zelf die tellen. 
 • Snellere en diepere inzichten: Dankzij AI en geavanceerde data-analyse kan de hybride consultant sneller diepere inzichten leveren dan traditionele methodes.
 • Snellere leveringen: Minder handmatig werk betekent ook dat leveringen aanzienlijk sneller kunnen verlopen. Nu de wereld rondom het consultancybureau steeds sneller draait, wordt de eigen snelheid van het bedrijf steeds belangrijker.
 • Verhoogd concurrentievermogen: Bovenstaande betekent eveneens een grotere kans van slagen bij de veranderingen die het werk inhoudelijk vereist, wat op zijn beurt het concurrentievermogen van de klant versterkt.

Voordelen voor de consultant zelf

Consultants hebben veel te winnen bij het omarmen van de hybride consultant-aanpak. Hieronder enkele voordelen:

 • Meer impact: Wanneer er tijd vrijkomt van routinematige taken, leidt dit tot meer capaciteit voor ‘de menselijke maat’ en zorgt dit ervoor dat het werk tot echte verandering leidt, bijvoorbeeld door de betrokkenheid van mensen te stimuleren en gemaakte beslissingen te verankeren. Het gebruik van digitale tools kan bovendien de overdracht van kennis en vaardigheden naar de klant vergemakkelijken (zie ook hierboven onder ´Meer tijd voor de menselijke maat´).
 • Betere samenwerking met de klant: Het creëren van meer waarde met behulp van digitale tools heeft tot gevolg dat het resultaat niet langer wordt uitgedrukt in uren, maar in waarde. Dit – op zijn beurt – schept betere voorwaarden voor een goede samenwerking, omdat beide partijen hetzelfde doel hebben, d.w.z. veel waarde creëren op een efficiënte manier.
 • Betere analyses: Met behulp van digitale tools heeft het team toegang tot meer data die eenvoudiger geanalyseerd kan worden, wat leidt tot betere analyses en documentatie voor besluitvorming. 
 • Meer vertrouwen bij de klant: Wanneer een hybride consultant snel meer grip krijgt op de realiteit van de klant – door zowel het bewaken van de business environment als diepere klantinzichten – wordt het makkelijker om door de klant gehoord te worden en kan de consultant dus eenvoudiger echte en onderscheidende waarde toevoegen.
 • Meer tijd voor andere dingen: Technologie bespaart tijd, tijd die gebruikt kan worden om meer verschil te maken voor de klant, voor andere opdrachten, voor sales of waarom niet: voor meer vrije tijd?
 • De rol van de consultant toekomstbestendig maken: Het in staat zijn om snel en kosteneffectief meer waarde voor de klant te creëren, zal noodzakelijk worden om te concurreren met andere digitale services of met klanten die het werk in-house uitvoeren. Voor elke individuele consultant betekent een overgang naar hybride consulting dat hij/zij zichzelf toekomstbestendig maakt!

De hybride consultant is niet zomaar een titel: het maakt compleet nieuwe manieren mogelijk om waarde te creëren. Zoals we hierboven probeerden aan te geven, betekent dit een groter concurrentievermogen voor zowel consultancybureaus, klanten als consultants zelf. We hopen dat deze post je inspireert om het hybride consultant-model te verkennen!

In de volgende post gaan we dieper in op het gebruik van nieuwe technologieën en richten we ons op de werkzaamheden en tools.

Tot die tijd nodigen we je van harte uit om ons te laten weten of je nog andere voordelen ziet die de hybride consultant kan bieden of dat er mogelijk enkele tussen zitten waar je het juist niet mee eens bent!

Free webinar: How Will AI Impact the Consulting Industry?

Gastbloggers - Joakim Jansson en Johan Forsberg van DigJourney

Gastbloggers - Joakim Jansson en Johan Forsberg van DigJourney

Joakim Jansson en Johan Forsberg zijn twee van de oprichters van DigJourney, dat in 2016 van start ging, samen met de lancering van de bestseller ‘Att leda digital transformation’ (= ’Het leiden van de digitale transformatie´). Meer dan 1000 organisaties gebruiken het raamwerk van het bedrijf om transformaties door te voeren. DigJourney biedt een ecosysteem van partners, advies, opleiding en digitale tools. Joakim is ondernemer en adviseur met meer dan 20 jaar ervaring in digitalisering en transformatie. Johan heeft brede kennis in organisatieontwikkeling en werkt al meer dan 25 jaar met transformaties. Hij is momenteel betrokken bij het bestuur van UNICEF Zweden en ATP Atelier.

Dit vind je misschien ook leuk...

Alle berichten