Så identifierar och rekryterar ni transferable skills  

februari 16, 2023 · Skills Management

Skrivet av: Mattias Loxi

Många rekryterare letar efter kandidater med relevant erfarenhet inom sin specifika bransch. Men genom att bara fokusera på individer med en viss branscherfarenhet riskerar ni att gå miste om värdefull talang i form av överförbara kompetenser.

Transferable skills är överförbara kompetenser som medarbetaren alltid bär med sig. De är viktiga, inte enbart för att de är användbara oavsett yrkesroll och bransch, utan också för att de är tidlösa. 

Ur en rekryterares perspektiv blir utmaningen att snabbt kunna identifiera dessa önskvärda kompetenser hos potentiella kandidater.

Efterfrågan på teknik och digitala lösningar ökar vilket resulterar i att behovet av rätt kompetens växer. Teknikens frammarsch gör att arbetsplatserna ständigt behöver utvecklas och vissa roller blir, till följd av automatisering och AI, överflödiga. Idag krävs det en uppsjö av kompetenser för att utföra en enda roll. Halveringstiden för en viss typ av kunskap minskar från 10–15 år till endast fem år och inom teknologin är halveringstiden så kort som två till tre år.

Transferable skills stärker medarbetarna

Dagens föränderliga arbetsmarknad ställer höga krav på talangerna. Transferable skills hjälper medarbetarna att hålla sig relevanta och rekryteringsbara oavsett bransch och yrkesroll. Dessa kompetenser tar talangen med sig från en arbetsgivare till en annan. Kompetenserna har individen även inhämtat i skolan, hemmet och under sin uppväxt. 

Transferable skills hjälper medarbetaren att växa professionellt och utvecklas i takt med marknaden. Det är också dessa kompetenser som omvandlar talangen från en genomsnittlig till en riktigt stark medarbetare.

Förmågan att tydligt kommunicera idéer till andra, arbeta bra i grupp, lösa oväntade problem, kreativt tänkande, emotionell intelligens och att ha fallenhet för att framgångsrikt coacha sina kollegor är samtliga exempel på överförbara kompetenser.

Hur identifierar ni transferable skills?

Det är inte alltid enkelt att identifiera sina transferable skills. Men genom att kartlägga tidigare erfarenheter från exempelvis utbildningar, praktikplatser, kurser och ideellt arbete kan talangen fråga sig själv:

Hur såg arbetsprocessen ut och vad bidrog jag med?

Vilka arbetade jag tillsammans med och hur såg samarbetet ut?

Vilken kunskap bidrog jag med under arbetets gång och vilken kunskap tog jag med mig därifrån?

Fick jag chans att lära mig något nytt verktyg?

På vilket sätt bidrog jag till slutresultatet/syftet med arbetet?

Som rekryterare gäller det att inte stirra sig blind på kandidatens cv utan istället blicka framåt. Genom att identifiera talanger, som kanske nödvändigtvis inte i dagsläget besitter exakt den erfarenhet som krävs, men har transferable skills som överensstämmer med ert behov, tar ni er rekrytering ett steg längre. 

Identifiera och stäng kompetensgapet

Med rätt digitala verktyg kan ert företag identifiera vilka transferable skills ni har inom verksamheten och vilka ni behöver men i dagsläget saknar. Då kan ni även vidta rätt åtgärder för att överbrygga kompetensgapet. 

Cinodes plattform inom Skills Management är utvecklat för att stärka transparensen och engagemanget inom ert företag. Plattformen hjälper bolag att bygga en hållbar kompetensförsörjning.

Företagen måste anpassa sig till digitaliseringen och nya arbetssätt. Detta innefattar även att anpassa sin kompetensförsörjning utifrån kundernas behov. När ni tillvaratar och synliggör talangernas samtliga färdigheter, även transferable skills, låter ni samtidigt medarbetarna aktivt bidra till att stänga kompetensgapet.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg