Kompetensinventering i 5 enkla steg

Digitaliseringen driver på utvecklingen inom alla branscher och nya marknadstrender uppstår snabbt. Detta medför att varje företag behöver ha stenkoll på sin kompetens och hur de bäst utvecklar den för att kunna möta framtida behov. Genom att arbeta med kompetensinventering säkerställer ni att ert utbud möter den aktuella efterfrågan och att ni står starka gentemot era konkurrenter.

Frågor som alla ledare och chefer bör kunna besvara är; har du en tydlig bild av bolagets samlade kompetens? Och hur ser ert kompetensgap ut? Utan denna information riskerar bolaget att slösa bort både tid, pengar och talang, till följd av mindre genomtänkta beslut.

Hur kan då företagen proaktivt arbeta för att minimera risken att fatta fel beslut? Till att börja med måste ni ha en god helhetssyn över er samlade kompetens. Det får ni genom att göra en kompetensinventering. Med en digital plattform blir det smidigt för medarbetarna att själva engagera sig i processen, vilket stärker engagemanget inom bolaget.

Så kompetensinventerar du i fem steg

  1. Inledningsvis handlar det om att fastställa syftet med kompetensinventeringen. Vad vill ni uppnå?
  2. Därefter gör ni en nulägeanalys över bolagets samlade kompetens i Cinode Skills. Här delar medarbetarna med sig av sina ambitioner och drömmar. Det blir transparent och tydligt för alla inom organisationen.
  3. I steg tre sammanställer ni resultatet och tar fram ert ”bör-läge”. Vad har ni för kompetens inom bolaget idag och vilken kompetens bör ni besitta inom sex månader eller ett år?
  4. Hur ser det framtida behovet ut? Kommande marknadstrender?
  5. Identifiera kompetensgapet. Analysera vilka som är medarbetarnas starkaste kompetenser och var det brister. Hur stänger ni kompetensgapet?
Företag som aktivt arbetar med sin kompetensförsörjning och har koll på sin samlade kompetens har även en god insyn gällande medarbetarnas framtida mål och drömmar. Detta bygger förtroende inom organisationen och stärker chanserna för att just era talanger vill stanna kvar hos er.

Digitala verktyg för kompetensinventering

Genom att genomföra en kompetensinventering ser ni vilka kompetenser ni behöver, men i dagsläget saknar. Dessutom kan ni maximera medarbetarnas beläggning och produktivitet. Det blir även tydligt vilka kunder och projekt ni bör fokusera på samt hur ni ska stänga ert kompetensgap.

Oavsett hur ni väljer att arbeta med att stärka er kompetensförsörjning behöver ni ett system för att få en överblick och kontinuitet i er arbetsprocess. Genom Cinodes cv-import har ni nulägesanalysen på några minuter.

Cinode är den ledande plattformen inom Skills Management med vassa digitala verktyg som underlättar er kompetenskartläggning så att ni kan bygga konkurrenskraft och öka tillväxten inom ert företag.

Vill du också börja med kompetenskartläggning?

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg