Har ni rätt kompetens för framtiden?

Vi lever i en värld som ständigt förändras. Detta innebär såklart att också morgondagens behov av kompetens kommer se annorlunda ut. Dessutom råder det kompetensbrist inom många företag som har problem med att rekrytera kvalificerade kandidater.

Även om de flesta är medvetna om att kompetensutveckling har blivit viktigare än någonsin kan det vara svårt att implementera det i medarbetarnas vardag. Så frågan är hur företagen ska agera för att lyckas stänga sitt kompetensgap?

Globalisering och digitalisering av samhället har förändrat människors syn på lärande. Den accelererande förändringstakten leder till en ständig kamp om den vassaste kompetensen och hur företagen ska agera för att stänga sitt kompetensgap utgör en ödesfråga för framtiden.

Värdet av våra nuvarande kompetenser halveras på bara några år. Enligt en studie från analysföretaget Gartner kommer 58 procent av arbetskraften behöva nya färdigheter för att kunna utföra sina jobb.  

Medarbetarnas kompetens tappar värde

En undersökning från World Economic Forum visar att halveringstiden för en viss typ av kunskap minskar från 10-15 år till endast fem år. Det vi lär oss idag blir med andra ord endast hälften så mycket värt om fem år. Inom vissa områden, som teknologi, är halveringstiden blott två till tre år.

Samtidigt avslöjar en undersökning från McKinsey att 87 procent av företagen redan drabbas av kompetensgap, alternativt kommer göra det inom fem år. Känner du igen utmaningen?

Utmaningar att stänga kompetensgapet

Denna information fastslår att vi står inför stora utmaningar när det handlar om rekrytering och kompetensutveckling. I synnerhet eftersom vi ska stänga kompetensgapet genom just rekrytering, partnerskap och kompetensutveckling.

Bolagen trånar alltså efter kvalificerad kompetens samtidigt som många verksamheter saknar kännedom om sin samlade kunskap. Om företagen inte känner till sina medarbetares färdigheter blir det givetvis omöjligt att stänga kompetensgapet.

Det är uppenbart att kompetensutvecklingen måste aktualiseras för att möta den accelererande förändringen i samhället. Att inte ha koll på sina medarbetares samlade färdigheter är helt enkelt inte ett hållbart sätt att bedriva sin verksamhet år 2022.

Identifiera kompetensgapet med digitala verktyg

Men det finns faktiskt en hel del ni kan göra och möjligheterna till lärande är många i dagens digitala värld. Som chef och ledare är det viktigt att engagera sig i bolagets kompetensförsörjning. Visst kan det vara utmanande att hitta tiden till detta. Säkerligen har ni fullt upp med att driva bolagets kärnverksamhet. Men på sikt kommer det inte längre vara möjligt om ni inte också lägger tid på dessa strategiska frågor.

Cinode identifierar ert kompetensgap och hjälper er att stänga det, både på organisations-, projekt- samt individnivå. Rätt digitala verktyg underlättar kompetensutvecklingen av era talanger. Skills Management hjälper er att identifiera potentiella kunskapsluckor och skapar en helhetsbild av vilka kompetenser ni bör rekrytera. Ni får verktygen som krävs för att öka er interna kompetensförsörjning framåt.

För att växa verksamheten behöver era medarbetare ha rätt kompetenser. Som arbetsgivare finns det två vägar att gå, antingen rekryterar ni kompetensen externt alternativt utbildar er befintliga arbetskraft.

Fördelar med upskilling och reskilling

Upskilling handlar om att utveckla och förädla medarbetarnas nuvarande förmågor genom kurser, certifieringar och utmanande projekt medan reskilling innebär att tillföra medarbetaren ny kompetens som de i dagsläget saknar men kommer behöva i framtiden.

Genom att investera i up- eller reskilling av arbetsstyrkan laddarna ni personalen med ny kompetens och samtidigt stärker ni hela organisationens samlade kompetensnivå. Ni bygger engagemang inom bolaget, minskar rekryteringskostnaderna genom internrekrytering och främjar intraprenörskapet. Ja, fördelarna är många.

Rätt förutsättningar för utveckling av kompetens

Digitala verktyg underlättar givetvis ert arbete inom up- och reskilling. Med smarta funktioner blir det enkelt och effektivt att identifiera vilka medarbetare som besitter kunskaper som ligger nära vad marknaden efterfrågar och med hjälp av internutbildningar stänger ni eventuella kompetensgap.

Med Cinodes growth plan (utbildningsplan) och funktioner inom skills sets får ni koll på bolagets up- och reskilling samtidigt som ni ser ert kompetensgap.

Som bolag behöver ni möta den framtida marknaden med rätt kompetens. Då krävs goda förutsättningar för att bedriva kompetensutveckling inom organisationen, vilket ger er möjlighet att bygga långsiktig konkurrenskraft. Och kom ihåg en sak – det är arbetsgivaren som slutligen tjänar på kompetensutveckling av sin personal.

Lär er mer om hur ni stänger kompetensgapet med Skills Management

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg