Onko sinulla oikeat taidot tulevaisuutta varten?

20 kesäkuun, 2022 · konsultti, Skills Management

Kirjoittanut: Mattias Loxi

Maailma muuttuu jatkuvasti ja niin muuttuvat myös työelämässä tarvittavat taidot. Gartnerin tekemän kyselytutkimuksen mukaan 58 prosenttia työvoimasta tarvitsee uusia taitoja suoriutuakseen työtehtävistään tulevaisuudessa.

Tämä on suuri haaste konsulttiyrityksille, joiden tarjoamat palvelut ovat riippuvaisia konsulttien osaamisesta ja asiantuntemuksesta. Kiihtyvä muutostahti aiheuttaa sen, että moni tämän päivän tärkeä taito on huomenna jo vanhentunut. Konsulteilla on haasteita osaamisensa ylläpitämisessä ajan tasalla. McKinseyn mukaan osaamisvaje on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan 87 prosenttiin yrityksistä seuraavan viiden vuoden aikana. Työvoiman osaamisen kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa. Tällä on vaikutuksensa yritysmaailmaan.

Moni yritys tunnistaa työntekijöiden taitojen kehittämisen tärkeyden. Sekä tehtäväkohtaisen osaamisen kehittäminen että työntekijöiden uudelleenkouluttaminen uusiin tehtäviin organisaation sisällä on usean yrityksen agendalla. Harvalla yrityksellä on kuitenkaan olemassa varsinaista osaamisen kehittämisen strategiaa.

Osaamisvajetta voi siis paikata rekrytoimalla uusia työntekijöitä tai kouluttamalla tarpeellisia taitoja nykyisille työntekijöille. Osaamisvajeen paikkaamisen esteenä on kuitenkin usein se, että yrityksillä ei ole tarkkaa tietoa työntekijöidensä osaamisesta. Tämä johtaa siihen, että organisaatiot eivät tunnista niitä taitoja, joita ne tarvitsevat.

Osaamisen ja uudelleenkouluttautumisen hyödyt

World Economic Forumin vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan taidon puoliintumisaika on keskimäärin noin 5 vuotta. Tänään oppimamme taidon arvo on siis viiden vuoden päästä vain puolet sen nykyarvosta. On kuitenkin kaksi tapaa, joilla voit varmistaa, että osaamisesi pysyy ajan tasalla:

Nykyisten taitojen kehittäminentyötehtäviisi liittyvien taitojen kehittäminen ja jalostaminen kurssien, sertifikaattien ja haastavien projektien avulla.

Uudelleenkouluttaminenuusien taitojen hankkiminen uutta työtehtävää varten.

Työntekijöiden taitojen kehittäminen ja uudelleenkouluttaminen vahvistavat organisaation osaamistasoa. Urakehitykseen ja oppimiseen panostaminen lisää työmotivaation määrää ja nostaa sitoutuneisuuden tasoa. Lisäetuna on myös vähentyneet rekrytointikustannukset työvoiman vaihtuvuuden laskiessa.

Tunnista osaamisvaje digitaalisten työkalujen avulla

Oikeat digitaaliset työkalut mahdollistavat työntekijöiden osaamisen kehittämisen. Cinoden avulla tunnistat osaamisvajeen ja luot kasvusuunnitelman konsulttiesi taitojen kehittämiseksi. Taitoraportista näet yleiskatsauksen organisaatiosi osaamisen määrästä. Raportin avulla saat lisäksi tiedon siitä, minkälaista osaamista organisaatiostasi puuttuu. Tätä informaatiota voit käyttää rekrytointien ja työntekijöidesi koulutusten suunnittelussa.

Digitaaliset työkalut helpottavat työssä oppimista ja antavat työntekijöille mahdollisuuden asettaa oppimistavoitteensa näkyville. Cinoden kasvusuunnitelman avulla myös esihenkilöt saavat tiedon alaistensa kehitystavoitteista.

Joustavuus ja sopeutumiskyky ovat avainasemassa mikäli haluat varmistaa pitkän aikavälin kilpailukykysi jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Mitä enemmän taitoja työntekijöilläsi on, sitä paremmin he sopeutuvat yllättäviin tilanteisiin. Muutokseen sopeutuminen on elintärkeä taito jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa.

Varaa esittely tai ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten Cinode-alusta voi auttaa sinua.

Mattias Loxi - Perustaja - Myynti - Markkinointi

Mattias on yksi Cinoden perustajista, jossa hän työskentelee myynnin ja markkinoinnin parissa. Hän johtaa Cinoden markkinointia Ruotsin suosituimman konsulttialan blogin ja suositun "Veckans konsultnyheter" -uutiskirjeen kautta. Lisäksi hän pyörittää podcastia ‘Konsultpodden’. Lisää minut Linkediniin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Saatat pitää myös...

Kaikki viestit