Vad är Skills Management?

sep 08 2021 · Skills Management

Skrivet av: Sofie Murphy

Skills Management hjälper dig att hantera din mest värdefulla tillgång – er kompetensförsörjning.

Att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tillfälle blir avgörande i kunskapsintensiva verksamheter. För att lyckas måste ni känna till (Know), visa (Show) och växa (Grow) er samlade kunskap.

Skills Management system gräver djupare i förståelsen av dina medarbetares samlade kompetens och ert kompetensbehov. Det är ett digitalt verktyg som ni använder vid matchning och tillsättning av projekt samt vid beslut om rekrytering eller när ni tar in extern kompetens. Det utgör även underlag vid strategiska val om ”upskill” och ”reskill”.

Digitaliseringen påverkar vårt sätt att arbeta. Den förändrar företagens grundläggande struktur och kräver nya organisatoriska tillvägagångssätt. För att Skills Management ska kunna realisera sin fulla potential behöver ni utvärdera och uppdatera er data kontinuerligt. Medarbetarna bör fortlöpande lägga till sina senaste projekt och uppdrag samt nyligen uppnådda eller uppgraderade färdigheter.

Know

Identifiera och visualisera era färdigheter och fatta rätt strategiska beslut. ”Know your skills” avser kunskapen om medarbetarnas kompetenser genom att bygga en kompetensinventering. Företag måste kontinuerligt arbeta med sin interna kompetensförsörjning för att behålla marknadens attraktivitet. När du känner till dina färdigheter vet du också om utbudet motsvarar marknadens efterfrågan. Ni får kännedom om eventuella kompetensluckor och vilka beslut ledningen behöver fatta.

Show

Låt medarbetarna vara transparenta med sina kompetenser och ambitioner mot alla sina kollegor. På det sättet nyttjas all kompetens inom verksamheten. Det blir också tydligt för dig som ledare vilka förväntningar medarbetaren har och i vilken riktning hen vill gå. ”Show your skills” sammanfattar transparensen som en organisation behöver för att främja individuell och kollektiv tillväxt.

Genom att visa sina färdigheter får ledaren den information som krävs för att fatta rätt beslut. Istället för att medarbetarna enbart delar sina ambitioner muntligt, med risk för att ledaren glömmer bort dem, kan de synliggöra dem i sin profil. På det sättet visas alltid de mest aktuella målen. Dessutom ökar chansen att medarbetarna matchas med kunder/projekt som passar för deras målsättning och driver den personliga tillväxten.

Grow

“Grow your skills” tar avstamp i två olika utgångspunkter.

Dels handlar det om organisationens tillväxt, rekrytering och externa kompetenser som stödjer ditt befintliga team. Är du medveten om dina färdigheter kan du upptäcka kompetensbehov innan de uppstår. Då har du tid att hitta rätt talanger eller externa kompetenser för dina nuvarande och framtida uppdrag.

Det gäller även att behålla din befintliga arbetskraft. Hur kan du som chef bidra till medarbetarnas individuella tillväxt? Värt att ha i åtanke är att avgångar ofta beror på just bristande möjlighet till personlig utveckling. Med Skills Management kan medarbetarna framhäva sina färdigheter samt kompetensområde de vill eller behöver förbättra. Detta hjälper dig att bygga ett system för personligt lärande.

Det här är en kort sammanfattning om de olika delarna som utgör Skills Management. Under kommande veckor fördjupar vi oss i varje ämne och berättar mer om hur du kan arbeta med KNOW, SHOW, GROW i din organisation.

77 Tips – så lyckas du med SKILLS MANAGEMENT i ditt konsultföretag

Corporate Communication & Marketing

Corporate Communication & Marketing

Sofie anslöt sig till team Cinode våren 2021 och arbetar med Corporate Communication och marknadsföring. Hon har tidigare erfarenhet inom prop-tech och startups, och brinner för att se bolag utvecklas.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg