Så övervinner ni kompetensgapet

april 20, 2022 · Cinode, Skills Management

Skrivet av: Sofie Murphy

87 procent av alla bolag drabbas redan idag av kompetensbrist alternativt kommer göra det inom några år. Men genom att arbeta med up- och reskilling av era medarbetare kan ni på ett effektivt sätt minska gapet.

Företag världen över står inför ett dilemma; behovet av kvalificerad arbetskraft är större än någonsin medan tillgängligheten utgör en bristvara.

Marknadens utveckling och tekniktrender påverkar i stor utsträckning förändringar gällande utbud och efterfrågan. Ny tekniken och innovation har påskyndat automatiseringen och digitaliseringen av allt fler arbeten.

Dessutom har distansarbetet resulterat i nya sätt att jobba. Därför behöver medarbetarna nu kompetenserna som krävs för att möta dagens förändrade arbetsmarknad.

Vad kan företagen göra för att besegra kompetensgapet?

Det gäller att hänga med i digitaliseringen, anpassa sig till nya arbetssätt och effektivisera kompetensförsörjningen i förhållande till kundernas behov. Kontinuerlig kompetensutveckling på jobbet är ett måste om ni vill effektivisera ert utbud efter marknadens efterfrågan och behålla era kunder.

Upskilling innebär att reducera kompetensgapet genom att utveckla medarbetarnas befintliga förmågor. Ni minimerar gapet mellan deras nuvarande färdigheter och önskvärda kompetensnivå. Vidareutveckla medarbetarna genom kurser, certifieringar, deltagande i utmanande projekt eller låt dem dra nytta av bolagets samlade kunskap och lära av varandra.

Reskilling är ett annat sätt att motverka kompetensgapet. Medarbetarna får lära sig färdigheter de i dagsläget saknar men kommer behöva i framtiden. På så sätt utbildar ni dem för morgondagens marknad.

Om upskilling/reskilling inte räcker för att övervinna kompetensgapet behöver ni rekrytera nya medarbetare eller strukturera ert nätverk av partners och frilansare med hjälp av ett digitalt CRM-system.

Strategier för upskilling/reskilling – viktigt att tänka på

  • För att lyckas med upskilling/reskilling behöver ni fastslå tydliga strategier.
  • Skräddarsy utvecklingsstrategin efter just er organisation och medarbetarnas specifika behov. Ni formar strategin utifrån bolagets storlek, syfte, tidsram och slutgiltiga mål.
  • Den strategiska utvecklingen bör vara förankrad i bolagets affärsstrategi. Tillvägagångssättet ligger i linje med företagets kärnvärden, er ledarstil, organisationens huvudsakliga mål och vision.
  • Digitala verktyg stödjer och underlättar ert arbete inom reskilling/upskilling.

Med Cinodes growth plan (utbildningsplan) samt funktioner inom skills sets får ni koll på bolagets upskilling/reskilling. Läs vidare om growth plan och skills set.

  • Ni bygger er egna strukturer och hierarkier. Kommunicera till medarbetarna vilka kompetenser de behöver självskatta och/eller lägga till i sin profil samt skapa en growth plan för att kartlägga kommande satsningar.

Skills management Nano Education

Global Communication & Marketing

Global Communication & Marketing

Sofie anslöt sig till team Cinode våren 2021 och arbetar med Corporate Communication och marknadsföring. Hon har tidigare erfarenhet inom prop-tech och startups, och brinner för att se bolag utvecklas.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg