Näin taltutatte osaamisvajeen

31 toukokuun, 2022 · Cinode, Skills Management

Kirjoittanut: Sofie Murphy

87 % yrityksistä kokee osaamisvajetta nyt tai lähivuosina. Uudelleenkouluttamalla ja työntekijöiden taitoja lisäämällä voitte vähentää vajetta tehokkaasti.

Yritykset ympäri maailmaa ovat suuren haasteen edessä; ammattitaitoisen työvoiman tarve on suurempi kuin koskaan, mutta saatavuudesta on pulaa.

Markkinoiden kehitys ja teknologiatrendit vaikuttavat suuresti kysynnän ja tarjonnan muutoksiin. Uudet teknologiat ja innovaatiot ovat nopeuttaneet yhä useampien työpaikkojen automatisointia ja digitalisointia.

Lisäksi etätyö on tuonut mukanaan uusia työskentelytapoja. Siksi työntekijät tarvitsevat nyt taitoja, joita vaaditaan vastaamaan nykypäivän muuttuviin työmarkkinoihin.

Mitä yritys voi tehdä vähentääkseen osaamisvajetta?

On tärkeää pysyä digitalisaation mukana, sopeutua uusiin työskentelytapoihin ja tehostaa osaamisen tarjontaa suhteessa asiakkaiden tarpeisiin. Jatkuva osaamisen kehittäminen on välttämätöntä, jos haluatte tehostaa tarjontaanne markkinoiden kysynnän mukaan, ja säilyttää asiakkaanne.

Ammattitaitojen kehittäminen tarkoittaa osaamisvajeen kaventamista kehittämällä työntekijöiden olemassa olevia kykyjä, jolloin minimoitte eron heidän nykyisten taitojensa ja halutun osaamistason välillä. Lisäkouluta työntekijöitä erilaisten kurssien ja sertifiointien kautta tai osallista heidät haastaviin projekteihin. Voitte myös hyödyntää yrityksen hiljaista osaamista ja antaa työntekijöiden oppia toisiltaan.

Uudelleenkouluttamalla on toinen tapa kompensoida osaamisvajetta. Työntekijät oppivat taitoja, joita heiltä tällä hetkellä puuttuu, mutta joita he tarvitsevat tulevaisuudessa. Uudelleenkouluttamalla valmistelette heitä huomisen markkinoille.

Jos ammattitaitojen kehittäminen tai uudelleenkoulutus ei riitä osaamisvajeen tuomien haasteiden poistamiseen, teidän on rekrytoitava uusia työntekijöitä tai rakennettava kumppani- ja freelance-verkostosi digitaalisen CRM-järjestelmän avulla.

Strategiat osaamisen kehittämisessä/uudelleenkoulutuksessa varten – tärkeää pitää mielessä

  • Onnistuaksenne osaamisen kehittämisessä/uudelleenkoulutuksessa teidän on laadittava selkeä strategia.
  • Räätälöi kehitysstrategia organisaatiosi ja työntekijöiden erityistarpeiden mukaan. Muotoile strategia yrityksen koon, tarkoituksen, tarvittavan aikaikkunan ja lopullisten tavoitteiden perusteella.
  • Strateginen kehitys tulee ankkuroida yrityksen liiketoimintastrategiaan. Lähestymistavan on oltava linjassa yrityksen perusarvojen, johtamistyylin, organisaation päätavoitteiden ja vision kanssa.
  • Digitaaliset työkalut tukevat ja helpottavat työskentelyänne osaamisen kehttämisen ja uudelleenkouluttamisen parissa.


Cinoden kasvusuunnitelman (koulutussuunnitelman) ja osaamiskokonaisuuksien sisällä olevien toimintojen avulla saat yleiskuvan yrityksen osaamisen kehittämisessä/uudelleenkoulutuksessa. Lue lisää kasvusuunnitelmasta ja osaamisesta.

  • Rakennatte omat rakenteenne ja hierarkianne. Kerro työntekijöille, mitä taitoja tarvitaan itsearviointiin ja mitä osaamista heidän tulisi lisätä profiiliinsa, sekä luo kasvusuunnitelma tulevien kehityskohteiden kartoittamiseksi.

Varaa esittely tai ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten Cinode-alusta voi auttaa sinua.

Global Communication & Marketing

Global Communication & Marketing

Sofie liittyi Cinoden tiimiin keväällä 2021 ja työskentelee yritysviestinnän ja markkinoinnin parissa. Hänellä on aiempaa kokemusta prop-techista ja startup-yrityksistä, ja nauttii nähdessään yritysten kehittyvän.

Saatat pitää myös...

Kaikki viestit