8 anledningar till varför du ska utöka ditt nätverk av underkonsulter och partners – och så gör du!

mars 26, 2024 · Cinode, Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Att investera i och utveckla din underkonsult- och partnerverksamhet är avgörande för att säkerställa konsultföretagets tillväxt och framgång. 

Det handlar inte bara om att utöka tjänsteutbudet utan även om att skapa en mer dynamisk, anpassningsbar och konkurrenskraftig organisation som navigerar framgångsrikt i en ständigt föränderlig affärsvärld. Detta är givetvis ännu mer viktigt idag då marknadsförhållandena är betydligt mer utmanande än tidigare. 

Nedan listar vi åtta anledningar till varför du måste utöka din underkonsult- och partneraffär.

  1. Ökad leveranskapacitet: Med fler tillgängliga talanger har du möjlighet att ta fler och större affärer med kunderna. Din konkurrenskraft blir starkare samtidigt som du utgör en viktigare leverantör till kunden. 
  2. Möta kundernas behov med rätt kompetens. Tillgång till en bredare pool av specialistkunskaper och expertis för att möta klienternas specifika behov. Detta leder också till fler affärer. 
  3. Ökad flexibilitet: Möjligheten att snabbt anpassa sig till skiftande marknadsförhållanden och arbetsvolymer. Då kan ni hantera större eller flera projekt parallellt.
  4. Kostnadseffektivitet: Minskade fasta kostnader genom att undvika långsiktiga åtaganden för fulltidsanställda, vilket förbättrar den totala lönsamheten.
  5. Nya marknader och kunder: Partnerskap erbjuder nya affärsmöjligheter genom att nyttja partnerföretagens existerande nätverk, marknader och kunder. Win-win!
  6. Effektiv riskhantering: Fördelad risk och ansvar över projekt, vilket minskar sårbarheten vid oväntade utmaningar.
  7. Kontinuerlig utveckling: Exponering för nya tekniker, metoder och arbetsprocesser genom samarbete med underkonsulter och partners. 
  8. Kundnöjdhet och lojalitet: Förmågan att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar stärker kundrelationer och främjar återkommande affärer.

Väx med fler underkonsulter och partners

Cinode är mycket mer än ett vanligt system – det är även ett nätverk bestående av över 6000 konsultbolag. Här kan du hitta nya underkonsulter, partners och ta del av fler affärsmöjligheter.

På plattformen använder du matchningsfunktionen och skickar ut uppdragsförfrågningar till dina underkonsulter och partners. Med ett knapptryck kan du även publicera en annons på Cinode.market

Forefront Accelerate gick från Excel till Cinode för att hantera sitt partnernätverk, skicka ut relevanta uppdragsförfrågningar samt få koll på sitt samlade nätverks kompetens. 

Resultatet? De har nu många fler underkonsulter och partners och får betydligt fler relevanta svar på förfrågningar, vilket i sin tur leder till fler affärer.

I videon nedan visar vi hur Cinode Partner fungerar och intervjuar Nicklas Norin, COO på Forefront Accelerate.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg