Kapacitetsplanering i konsultföretag för bättre lönsamhet

Framgångsrika konsultföretag har förmågan att snabbt leverera lösningar till kunder samtidigt som de anpassar sig till ständiga förändringar. Den avgörande faktorn som ofta påverkar utfallet är dock kapacitetsplaneringen av talangerna och sin samlade kompetens. 

Vilken kapacitet har ditt konsultföretag av en viss kompetens om två veckor, tre månader eller om ett halvår? 

Att planera hur ni nyttjar era talanger och kompetenser på bästa sätt i konsultföretaget påverkar både leverans och lönsamhet men också utvecklingen av bolagets kompetens samt medarbetarnas välmående. Nedan går vi igenom vad du som ledare i ett konsultföretag bör tänka på. 

Vad är kapacitetsplanering?

Kapacitetsplanering innebär att förutspå framtida resursbehov för att säkerställa att förmågorna inom en organisation stämmer överens med dess mål. Att vi har rätt kompetens tillgänglig vid rätt tidpunkt.

För konsultföretag innebär detta att inte bara uppskatta efterfrågan på olika konsulttjänster, utan också att bedöma talangernas skicklighet för att möta dessa behov. Kapacitetsplanering utgör en strategisk övning som förhindrar över- eller underutnyttjande av resurser.

Historiskt har konsultbolag kämpat med ”bänktid”, tiden då talanger är tillgängliga men inte utnyttjade. Med dagens snabba affärsklimat är behovet av realtids kompetensmatchning mer kritiskt än någonsin.

Datadrivet beslutsfattande 

Först och främst gäller det att ha en tydlig bild av hur kapacitetsutnyttjandet ser ut i bolaget nu och framöver. Nyckeln är att nyttja all data och samla det på ett ställe.

En gemensam plattform för hela bolaget med nuvarande beläggning, kapacitet, projekt och kompetens utgör en perfekt utgångspunkt. 

Genom att även få in data om inkommande projekt, prospekt, rekrytering och kompetensutveckling kan ni ta välgrundade datadrivna beslut om hur ni ska nyttja er kapacitet framåt på bästa sätt. 

Med Cinode har du alltid en nulägesbild över din kapacitet som går att filtrera på kompetens, ort och team med mera. 

För att matcha behov med er kapacitet på ett optimerat sätt kan en matchningsmotor som tar hänsyn till såväl tillgänglighet och kompetens som ambition göra att ni både tar snabbare och bättre beslut.

Genom att matcha inkommande projekt/roller med kompetenskrav, tid och ambition nyttjar du alltid kapaciteten inom ditt konsultbolag på rätt sätt. 

Använd all kapacitet inom konsultföretaget

I större konsultbolag med flera team, olika arbetsorter och länder blir det avgörande att nyttja sin interna kapacitet på ett optimerat sätt. För att göra detta krävs en dagsaktuell gemensam bild över HELA bolagets kapacitet. 

Dessutom gäller det att ha koll på vilka projekt/uppdrag som håller på att gå ut. Tyvärr har många företag olika system och listor i Excel för detta. Arbetssättet för att se nuvarande och framtida kapacitet av en viss kompetens är med andra ord personberoende och minst sagt ineffektiv.

Variationer av efterfrågan – nyttja partnerskap/underkonsulter

Efterfrågan på konsulttjänster kan vara ojämn beroende på rådande konjunktur i olika branscher eller hos individuella kunder. En välgjord kapacitetsplan förutser dessa variationer och rustar företaget för att skala upp eller ner, allt efter behov. Detta innebär att nyttja underkonsulter och/eller partners när det är nödvändigt. Att skapa ett nätverk samt att snabbt hitta nya specialistkompetenser blir avgörande för hur ni kan dra nytta av när efterfrågan är större än er egen kapacitet. 

Under sämre tider blir partnerskap viktigt för att få ut era obelagda konsulter och på så sätt minimera underutnyttjande av er kapacitet. 

Hitta och skapa ditt nätverk av underkonsulter och partnerföretag. I Cinode Network finns mer än 5000 registrerade konsultföretag med varierande kompetenser. Dessutom kan du snabbt skicka ut rollförfrågningar. 

Kompetensutveckling för långsiktig kapacitetsplanering

Långsiktig kapacitetsplanering innefattar både rekrytering och partnerskap men självklart också kompetensutveckling av nuvarande medarbetare. Genom att identifiera vilka skill sets som efterfrågas nu samt i framtiden och jämföra det med era nuvarande skill sets synliggör ni ert kompetensgap. Detta ligger sedan till grund vid beslut om upskill/reskill men även rekrytering och partnerskap. 

Visualisera era skills gap

Samarbete mellan avdelningar och roller

Kapacitetsplanering fungerar inte i en isolerad miljö. Samarbetet mellan sälj, leverans, HR, projektledning och ledning är avgörande. Genom att samordna rekrytering, utbildning, partnerskap och allokering kan ditt företag säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig när ni behöver den.

Kapacitetsplanering är kompassen i konsultföretag

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att kapacitetsplanering utgör själva kompassen som vägleder konsultföretag genom den ständigt föränderliga affärsvärlden och kundernas förväntningar. När ni strategiskt anpassar kompetens och talanger efter förutsedda behov kan er organisation förbli konkurrenskraftig, innovativ och stå väl förberedd att navigera i framtiden med starkt självförtroende. 

Den dynamiska konsultbranschen kräver en proaktiv, datadriven och samarbetsinriktad strategi för kapacitetsplanering, vilket säkerställer leverans, lönsamhet och utveckling. 

Vill du veta mer om hur de mest framgångsrika konsultföretagen arbetar med sin kapacitetsplanering i Cinode?

Kom igång med Cinode du också!

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg