Era konsult-CV:n på autopilot med AI-stöd

april 9, 2024 · Cinode, Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Med era konsultprofiler eller konsult-CV:n (kärt barn har många namn) visar ni er erfarenhet och kompetens för att landa era drömuppdrag. Såväl innehåll som paketering ger betydande effekter på antal vunna affärer och vilket timpris ni kan ta mot kund. 

Era konsult-CV:n är skyltfönstret mot era kunder som, med relativt små medel, går att förbättra inom konsultföretaget samtidigt som det ger betydande resultat!

Tråkigt att uppdatera sitt CV?

De allra flesta är medvetna om att det är avgörande för den enskilde konsulten och hela konsultbolaget att samtliga inom verksamheten kontinuerligt uppdaterar sitt CV. Men ändå blir det inte av.

I många organisationer är detta ett manuellt, tidskrävande arbete som kan upplevas både svårt och tråkigt. Det blir en uppgift som bortprioriteras. Men bara genom att skapa en bättre struktur och process med ständigt uppdaterad kompetens och erfarenheter i väl paketerade mallar går det att vinna fler affärer, ramavtal och kunder.

Konsult-CV på autopilot

I tio år har Cinode levererat en CV-lösning för konsultföretag som gör det enkelt att uppdatera, skapa nya versioner och använda olika mallar för olika uppdrag.

Även om vi har sänkt trösklarna, använt gamification och automatiska påminnelser finns det fortfarande konsulter som drar sig för att hålla sitt CV uppdaterat – tills nu!

Cinodes vision är ett konsult-CV på autopilot och nu närmar vi oss den visionen med stora kliv. 

AI och auto-feed

Med vår funktion Auto feed hämtar ni med ett knapptryck in uppdragsbeskrivningen, fakta om uppdraget och kompetenser direkt till CV:et.

Utöver detta hjälper Cinodes nya AI-funktioner till med formulering och passande textlängd. Dessutom kan Cinode automatiskt översätta och tagga kompetenser utifrån uppdragsbeskrivningen. Allt med några få klick!

Med våra anpassningsbara mallar och olika versioner skräddarsyr ni enkelt CV:n direkt mot uppdragen. Effektivt och enkelt med hög kvalitet!

“Vår strävan efter att mata in data endast en gång, ”less is more”, är nu verklighet. Genom uppdragen i Cinode samt integration med Oneflow, vår digitala avtalshantering, lägger vi bara in fakta om uppdragen en gång. Detta populeras sedan automatiskt både till avtalen, men framförallt till konsulternas CV. Genom att AI även hjälper till med texterna och tar ut relevanta kompetenser kan vi uppdatera CV:n automatiskt på några sekunder.

Cinode gör det enkelt och effektivt. Vi sparar både tid och underlättar att behålla vår höga kvalitet på våra CV:n!” 

Joachim Jillehed, VD och grundare av Engaleda

Här är några key features när det gäller CV-hantering i Cinode.

Håll flera CV-versioner uppdaterade

I Cinode har du en profil och flera CV:n. Vi gör det enkelt att hålla reda på och uppdatera flera versioner av CV:n, exempelvis kund-, bransch- och språkspecifika. Du väljer själv vilka uppdateringar som ska slå i vilket CV/profil. 

En eller flera mallar

Paketera era konsulter och deras erfarenheter i era professionella mallar med era färger och former. I Cinode har ni möjlighet att även använda olika mallar, exempelvis en one-pager-mall eller en längre. Alternativt om ni använder olika varumärken. Mallen ändrar ni enkelt själva och det slår igenom direkt i samtliga CV:n. Ändringar i mallen, som för större bolag tidigare kunde ta dagar, genomförs nu inom loppet av några få sekunder.

Auto-Feed CV’s

Obs, kräver att ni använder uppdragsdelen (Business) i Cinode.

När en konsult bokas till en roll/uppdrag i Cinode går det med ett knapptryck att importera fakta och uppdragsbeskrivningar till CV:et. Aldrig mer missar ni ett enda utfört uppdrag på CV:et.

Skill sets

Skill sets är era definierade uppsättningar av kompetenser, exempelvis utifrån specifik roll, kund eller bransch. Genom Skill sets blir det sedan enkelt att hålla hög kvalitet och snabbt lägga till kompetenser för individer och uppdrag. Ni förenklar matchningen, enhetlighet i kompetensinventeringen samt visar relevanta/önskade kompetenser mot kunden i CV:et. 

AI skills extraction

Använd AI för att tagga kompetenser på uppdragen och individen från era texter. AI förstår både kompetenser som direkt framgår i texten men även färdigheter som ej uttryckligen står skrivet.

Era CV visar alltid relevanta kompetenser men effektivisera även ert interna arbete med matchning och kompetenshantering. 

Boost CV with AI

Genom AI får ni nu även hjälp med att skriva uppdragstexter med passande längd.

AI översättning

Med den inbyggda AI-översättaren är det enkelt att uppdatera och presentera sitt CV på valfritt språk.

CV-import

Använd vår importfunktion för att på några sekunder ta ett existerande CV i Word eller pdf-format och importera det till Cinode. All data blir strukturerad och ni kan direkt paketera i olika versioner i olika mallar. 

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg