”Disruption Is Inevitable” – Konsultbranschen i förändring

Aug 09 2018 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Concept of break career of a businessman

Fler och fler branscher genomgår massiva förändringar när digital transformation, disruptiv teknik och nya kundbeteenden gör att tidigare affärsmodeller utmanas. Konsultbranschen är inget undantag.

2013 skrev Harward-professorn Clay Cristiansen en uppmärksammad artikel om att även konsultbranschen var på väg att genomgå en disruption (Consulting on the Cusp of Disruption).

Just nu pågår denna stora förändring i konsultbranschen, som innebär nya möjligheter men också utmaningar.

Fler blir konsulter

Konsultbranschen fortsätter att växa både i Sverige och globalt. Allt fler väljer bort traditionella anställningar för att skapa ett mer variationsrikt och flexibelt yrkesliv. En guldklocka för trogen tjänst lockar inte längre. Att själv styra sin tid och vad som ska utföras är viktigare. Gig-ekonomin är här.

Tillväxten i branschen är stark, framförallt bland mindre specialistbolagen men även för nya typer av konsultbolag.

Konsultmäklarnas intåg

Genom tillväxten av mindre konsultbolag i kombination med att många slutkunder efterfrågar centrala konsultinköp har konsultmäklarna vuxit snabbt och tagit stora marknadsandelar.

Mäklarna har förändrat branschen. De har medfört att det har blivit enklare att hitta uppdrag men också för kunderna att snabbt hitta rätt expert. I kombination med marknadsplatser och fler ramavtal har det dock medfört en prispress på hela branschen.

Genom mellanhänder är det fler som får del av kakan och marginalerna har sjunkit ytterligare. Den direkta kunddialogen som styr vilket behov som ska uppfyllas har också påverkats.

Nya typer av konsultbolag

De traditionella konsultbolagen står sig fortfarande men utmanas från olika håll. Många väljer att bli egenkonsulter eller gå till mindre specialiserade konsultbolag. Genom mäklarnas intåg kan konsultbolagen också göra strategiska val att helt välja bort att ha en egen säljkår.

Under den senaste tiden har även bolag som fungerar som ett mix mellan att vara helt egen och tillhöra en traditionell konsultanställning vuxit fram. De nya aktörerna fångar upp de som både önskar friheten i att vara egen men samtidigt vill tillhöra något större med kollegor.

För de större konsultbolagen gäller det att kunna erbjuda uppdrag och kunder som mindre bolag har svårt att få. Men också framförallt erbjuda gemenskap och känslan att tillhöra något större.

Samtidigt är syftet och kulturen viktigare för att locka talangerna som i sin tur lockar ännu fler kandidater. De flesta vill arbeta med de bästa. Att kunna besvara frågan ”Varför finns ditt konsultbolag” blir avgörande för att lyckas nå en fortsatt tillväxt.

Med gig-trenden blir det svårare för större bolag att växa organiskt. Många koncerner väljer därför att bestå av flertalet mindre specialistbolag som samarbetar i större eller mindre utsträckning. Vi ser många förvärv i branschen samtidigt som det är betydelsefullt att bygga upp ett partner- och underkonsultnätverk när det är där tillväxten sker.

Digitalisering av konsultbolagen

Priserna i konsultbranschen har länge legat still samtidigt som lönerna har stigit. Trots det har inte rörelsemarginalerna gått ner i samma takt. Konsultbolagen har lyckats parera de låga priserna med högre beläggning och mindre overhead.

Smarta digitala tjänster, som Cinode, blir allt viktigare för att kunna vara effektiv som konsultorganisation med höga beläggningsgrader och samtidigt bygga ett starkt engagemang. Bolag som inte anammar det digitala kommer snabbt att bli frånsprungna.

Nya aktörer och gränser suddas ut

Gränserna mellan olika konsultbranscher suddas ut. Digitala byråer köps upp av traditionella it-konsultbolag. Revisionsbyråer förvärvar it-säkerhetsbolag. Teknikkonsultbolag rekryterar systemutvecklare för en ökad mängd IOT-uppdrag.

AI och automatisering gör att konsulttjänster försvinner men samtidigt tillkommer nya. Globalisering och digitalisering gör att konsulter från andra länder enklare får tillgång till nya marknader och outsourcing blir enklare.

Nya kundbehov

Kunderna  efterfrågar också ökad flexibilitet. De efterfrågar andra typer av affärsmodeller än den traditionella timpenningen. Att som kund ha möjlighet att bara betala för mätbara resultat kommer att ses som en konkurrensfördel.

Färdigpaketerade lösningar, koncept och produkter blir viktigare att erbjuda för konsultbolag som i framtiden inte enbart bör förlita sig till sin kapacitet att sälja tid.

Konsultbolagen måste samarbeta i högre grad, både med andra specialistbolag/enskilda specialister för att lösa kundernas specifika problem. Kunderna vill även ha båda lokala konsulter men även lägre kostnader genom blandade leveranser.

Sammanfattning

Konsultbranschen växer och fler kommer kalla sig konsulter i framtiden. Nya aktörer tillkommer med nya affärsmodeller och digitala tjänster. Konkurrensen hårdnar, i synnerhet när det gäller att locka talangerna. För de som lyckas navigera rätt kommer belöningen att kunna bli stor.

 

Vill du höra mer om vilka förändringar som sker i konsultbranschen? Besök då våra frukostseminarier om de senaste trenderna och förändringarna i konsultbranschen. 22:a augusti i Göteborg och 31:a augusti i Stockholm. Begränsat antal platser, anmäl dig därför gärna redan idag.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg