Cinode lanserar nyhetsbrev med fokus på Skills Management

Jun 24 2021 · Skills Management

Skrivet av: Sofie Murphy

Cinode lanserar nyhetsbrev riktat till ledare, chefer, försäljningsrepresentanter och konsulter som vill lära sig mer om Skills Management.

I kunskapsintensiva branscher där kärnverksamheten handlar om att sälja tjänster baserat på individers kompetenser är det förvånande att se att många företag inte arbetar med Skills Management på ett strukturerat sätt.

Varje anställd erbjuder en unik uppsättning färdigheter, men det fulla värdet av den samlade kompetensen inom bolaget kan inte komma till användning om företagsledare inte vet hur de identifierar förmågor, styrkor och svagheter. Utan en strukturerad strategi för att arbeta med den interna kompetensinventeringen uppstår betydande skillnader mellan marknadens efterfrågan och arbetskraftens nuvarande kapacitet, då kompetenserna inte utvecklas i linje med de trender som formar om efterfrågan. Bristen på insikt i kompetensinventeringen gör det även svårt för chefer att fördela sina resurser på ett effektivt sätt. Tillgång till rätt kompetens vid rätt tidpunkt är viktigare än någonsin, och företag har inte råd att missa lönsamma möjligheter eftersom de inte identifierade sin kollektiva kunskap.

Skills Management är ett hett ämne i branschen, men det finns fortfarande en tydlig kunskapsklyfta. En snabb google-sökning visar artiklar som rör ämnen så som “top managerial skills. Skills Management fokuserar emellertid inte på ”toppkompetens”. Istället gräver det djupare in i förståelsen för din arbetskraft och alla deras färdigheter, vilket ger dig de verktyg som behövs för att vidareutveckla dina anställda och öka din interna kompetensförsörjning framåt.  

Cinode vill nu sätta Skills Management på kartan. De hoppas att nyhetsbrevet kommer att ge läsarna den kunskap, insikt och de verktyg som behövs för att ta sin Skills Management till nästa nivå.

Klicka här för att prenumerera!

Subscribe to Skills Management insights!

Corporate Communication & Marketing

Corporate Communication & Marketing

Sofie anslöt sig till team Cinode våren 2021 och arbetar med Corporate Communication och marknadsföring. Hon har tidigare erfarenhet inom prop-tech och startups, och brinner för att se bolag utvecklas.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg