Learning is the new earning

Jun 22 2021 · Konsult, Skills Management

Skrivet av: Anna Möller

Det är väl egentligen inte någon nyhet, för vad hade alla bolag varit om de inte fortsatt sin utveckling? Medarbetarnas möjlighet till just kompetensutveckling är avgörande för företagens framgång. Men långtifrån alla har koll på den samlade interna samt externa kompetensen. Hur ser det ut hos er?

Kompetens är den absoluta framgångsfaktorn för lönsamma bolag med sund tillväxttakt. Visste du att ditt företag, och även du som medarbetare, har en kompetens med ungefärligt bäst före-datum på tre år?

Vi på kompetensbolaget PeopleProvide arbetar aktivt med affärsdrivande och hållbar HR. Vi anser att affärsdriven HR och kompetensutveckling är grundläggande för att nå goda resultat. Hur kan du påverka och förbättra er kompetensutveckling inom ditt företag?

Vi arbetar med många kloka bolag som har goda intentioner. Men kompetens är svårt att mäta. Det finns inga generella ROI men alla känner till att kompetensutveckling är viktigt. Dessutom vet många nuförtiden att kompetens har ett bäst före-datum. Finnas det något bra recept för ständig färskvara?

Hälften saknar aktiv plan

PeopleProvide genomförde en kompetensundersökning under vintern 2021 med flera hundra svar från vd:ar och HR-chefer. Så många som 90 procent anser att kompetensutveckling utgör en nyckel för bolagets tillväxt, men färre än hälften har en aktiv plan för den strategiska kompetensutvecklingen. Vi summerar våra ”takes” på trender hos våra kunder samt från vår undersökning, som förhoppningsvis inspirerar till att ta ett steg till, för du har säkert redan börjat som klok användare av Cinode.

Kompetensutveckling och affärsmål

För att hålla kompetensen aktuell gäller det att ha en tydlig riktning för era affärsmål, konkretiserat i kompetenser och en strategisk plan för genomförande, på kort och lång sikt. Då får ni en tydlig överblick av relevant och önskad kompetens.

GAP-analys och kompetensinventering

Detta är en förutsättning för att ni ska kunna genomföra den strategiska planen med tillhörande aktiviteter. För att ta reda på ert nuläge krävs genomförande eller en kontinuerlig process för kompetensinventering. Vår undersökning visar att hälften av bolagen har genomfört en kompetensinventering medan resten saknar kännedom om vilka kompetenser de har. Då blir det svårt att veta vad de behöver.

Med en genomförd kompetensinventering tydliggörs det gap som finns. Genom GAP-analysen får ni en bra guide för en genomförandeplan. Kan ni utveckla kompetenserna själva? Kan ni förvärva dem genom rekrytering? Eller finns kompetensen inhouse och behöver enbart fördelas på fler medarbetare?

Skapa en lärande kultur

Alla planer är bra men de som verkligen blir av är allra bäst. Finns rätt förutsättningar i din organisation och prioriterar ni kompetensutveckling? Avsätter ni tid för effekten av lärande?

En framgångsfaktor är att skapa en lärande kultur med ledare som ger utrymme för ansvar hos alla medarbetare, investerar i kompetensutveckling samt förstärker ansvaret för kompetensutveckling för alla, inkluderat chefer och ledare. Kompetensen blir då en pågående process som resulterar i engagerade medarbetare och lönsamma bolag.

Vill ni ta del av rapporten? Läs mer om oss här.

Vill ni ses för att diskutera hur ni skapar förutsättningar för genomförande av kompetensplan inom ditt bolag? Mejla mig gärna – anna@peopleprovide.se

Gästbloggare - Anna Möller, Founder & CEO på PeopleProvide

Gästbloggare - Anna Möller, Founder & CEO på PeopleProvide

Anna Möller är grundare av kompetensbolaget PeopleProvide Hon driver företaget sedan 2014 och har stöttat många beslutsfattare, vd:ar och HR-chefer inom personalförsörjning. Anna är en engagerad ledare, som tillsammans med sina kollegor "providare" driver utvecklingen av tjänster för affärsdrivande och hållbar HR där just kompetensutveckling utgör en framgångsfaktor. Anna är en passionerad Pippi som älskar naturen och en aktiv livsstil.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg