Så bidrar jämställdhet till Curamandos framgångar

Maj 14 2020 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Evelina Wallers

Curamando-gruppen har vuxit till 370 medarbetare med fem dotterbolag. Jämställdhet står högt på agendan och är en drivande kraft. Bolaget har 45 procent kvinnor och tre av fem dotterbolag leds av en kvinnlig vd. Vi tog kontakt med Evelina Wallers, vd på dotterbolaget Curamando, för att ta reda på hur de arbetar med jämställdhet.

Varför är jämställdhet viktigt för er?

– Av tre anledningar. För det första är vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare och i den målsättningen är fokus på, och arbete med, jämställdhet en hygienfaktor.

För det andra vill vi erbjuda våra medarbetare den bästa utvecklingen, både personligt och professionellt.  En del i att uppnå det är att arbeta i team som präglas av olika perspektiv med en öppenhet och nyfikenhet för hur vi kompletterar och kan lära av varandra, som män och som kvinnor.

Sist men inte minst bidrar också jämställdhet till affärsmässig framgång. Som konsulter arbetar vi med att lösa problem och att identifiera morgondagens strategier för en framgångsrik digital affär till våra kunder. Vi är övertygade om att mixade team, utifrån ett flertal aspekter, är ett framgångsrecept.

Hur jobbar ni aktivt med frågan?

– Vi har genomlyst alla våra processer. I exempelvis rekryteringsprocessen är det viktigt att kandidaterna alltid får träffa både män och kvinnor. Vår performance management-process är strukturerad utifrån att alla individer får feedback och bedöms utifrån ett gediget ramverk med tydliga förväntningar och målsättningar för respektive nivå.

– Vi leder också genom goda exempel; tre av våra fem gruppbolag har kvinnliga vd:ar. Seniora kvinnor i ledande ställning är viktiga förebilder i våra verksamheter och vi har sedan en tid tillbaka speciellt fokus på att bli fler seniora kvinnor i våra bolag. Detta åstadkommer vi både genom rekrytering samt säkerställa att våra kvinnliga medarbetare upplever att de har bästa möjligheterna till en framgångsrik karriär hos oss. Jag själv som är vd i Curamando har exempelvis en yngre kvinna i den egna organisationen som mentor.

Om någon agerar felaktigt hur agerar ni då?

– Precis på samma sätt som när vi förstärker de beteenden som vi vill se mer av, genom att ge feedback. Alla människor och situationer är unika men genom att visa både omtanke och tydlighet skapar vi grunden för förändring, alltså förståelse. Vårt bolagsnamn (Curamando betyder fritt översatt “handen som helar”) kräver en hel del av oss – och det gillar vi.

Vilket ansvar har männen? Hur kan de lyfta frågan och bidra till ett mer jämställt näringsliv?

– Män äger dubbelt så mycket som kvinnor. Det gäller både fastigheter, företag, skog och mark, patent och upphovsrätter, bilar, sparkapital och deltagande på aktiemarknaden. Alla med inflytande, oavsett kön, vinner på att bidra till att jämna ut den maktstrukturen. Vi har alla ett ansvar att synliggöra strukturer och invanda beteenden som skapar olika förutsättningar på grund av kön.

Män behöver ha en öppenhet och beredskap för att hela tiden stanna upp och säkerställa att vedertagna sätt att agera, fatta beslut, kommunicera etc. inte missgynnar eller utsätter kvinnor speciellt. I beslut, i affärer och i det vardagliga arbetet behöver det företrädesvis vara männen som lyfter frågan och sätter ljuset på vikten av jämställdhet.

Mer jämställda bolag har visat sig vara mer framgångsrika, det känns som en självklarhet att sträva efter en ökad jämställdhet i näringslivet.

It- och teknikbranschen har endast runt 30 procent kvinnor – hur kan vi locka fler kvinnor till branschen? Hur kan vi tillsammans lyfta branschen?

– Det är viktigt att lyfta fram kvinnliga förebilder i olika roller och positioner i bolag, både i ledande ställning men också i mer tekniska roller. Yngre tjejer behöver höra och se olika kvinnors utvecklingsresor till att få göra det de verkligen trivs med och är bra på. För kvinnor i karriären är mentorskap viktigt för att stötta och möjliggöra för kvinnor att stanna kvar i konsultbranschen, vilja kliva fram i mer ansvarsfulla roller och ta ledande positioner. Vi ser tyvärr en lägre andel kvinnor i de seniora rollerna inom konsultföretag och här måste vi säkerställa att det t ex är möjligt att kombinera familjeliv med karriär för både kvinnor och män.

Vilken roll kan företag i branschen ha för att bidra till att stärka tjejers intresse redan i unga år och möjlighet att förvalta kompetens inom it och tech?

– Initiativ med mentorskap, samarbeten med tjejföreningar och andra grupperingar som får komma på företagsbesök, tjejkvällar, inspirations- och kompetensutvecklingsseminarier är otroligt viktigt. På så sätt kan tjejer träffa kvinnor som de kan identifiera sig med. Här behöver vi alla hjälpa till och bjuda in för att skapa dessa mötesplatser och forum. inte minst behöver vi lyssna till och svara upp mot vad dessa unga, kvinnliga talanger menar är viktigt för dem i deras val av karriär och arbetsgivare.

Hur långt tycker du generellt svenska konsultbolag har kommit?

– Svenska konsultföretag är generellt sett duktiga på att attrahera nyutexaminerade kvinnor och män i lika stor utsträckning. Vår strävan bör vara att denna fördelning håller i sig även med ökad arbetslivserfarenhet och i mer seniora roller – där är vi inte idag. Vi behöver arbeta för att kvinnor och män både vill och har möjlighet att utvecklas över tid i linje med sina ambitioner inom konsultbranschen.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg