Konsultbolagen med högst andel kvinnor 2020

maj 15 2020 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Nu finns det en ny lista för 2021 – här!

För sjätte året i rad har Cinode tagit del av de senaste årsredovisningarna för att titta på det totala utfallet men också för att granska hur könsfördelningen i styrelserna ser ut.

Detta år ser vi glädjande nog framför allt stora förbättringar i styrelserummet. Fyra av tio konsultbolag har minst 40 procent kvinnor. Det är en markant förbättring jämfört med tidigare år. Även bland medarbetarna stiger andelen, dock marginellt.

Flera företag har också många intressanta initiativ. Men vilka konsultbolag lyckas rekrytera flest kvinnor?

Forskning visar att jämställda bolag är mer lönsamma och jämställdhet utgör en central faktor för företags övergripande framgång. En varierad ledning och styrelse besitter en större kompetens att grunda viktiga beslut på. Dessutom handlar det om att förstå sig på kundens behov. Och nog vågar vi påstå att det är få bolag som enbart har män som kunder.

IT- och teknik har betydligt lägre andel kvinnor

IT&Telekomföretagen tog nyligen fram siffror från Statistiska centralbyrån som visar att andelen kvinnliga medarbetare har ökat marginellt till 29 procent under 2019, jämfört med 28 procent ett år tidigare. Blickar vi däremot tio år tillbaka kan vi konstatera att det är en sjunkande trend.

Bland teknikkonsultbolagen är andelen kvinnor omkring 32 procent totalt, enligt Innovationsföretagen.

En positiv faktor är dock att andelen kvinnliga chefer har ökat betydligt under de senaste åren och ligger nu på 31 procent inom it-branschen. Det är en ökning med två procent under det senaste året.

Strukturer och normer

Trots att Sverige anses vara en förebild inom jämställdhet är vi inte jämställda. De flesta kvinnor har upplevt att de blivit negativt bemötta just för att de är kvinnor. Många kvinnor känner sig tvingade att förändra sitt beteende för att passa in och blir mer ”business”.

Känner du igen dig?

Fanny Widman, från podden Fannys Förebilder och Sogeti, synliggör och skapar medvetenhet i #Konsultpodden. Fanny belyser våra normer, strukturer och hur långt ifrån jämställdhet vi faktiskt är. Och hur bidrar männen till mer jämställdhet?

Lyssna på ”Konsultpodden nedan eller via SpotifyiTunes/PodcasterAcast etc.

”Kvinnor dags att äga!”

Endast 30 procent av landets företagare är kvinnor. I konsultbranschen är det samma sak – varför är det så snedfördelat och hur får vi fler kvinnliga företagare?

Monica Granberg, vd på Structor, har stora förhoppningar om att fler kvinnor ska välja entreprenörskapet. Att det är enklare och en mindre risk än vad många kan tro.

Konsultbolagen har stort fokus på jämlikhet

Hos konsultbranschen råder stort fokus på att få in fler kvinnor i sektorn och nå en ökad jämlikhet. Årsredovisningarna avslöjar att frågan är högt upp på dagordningen och initiativen är många. Kraven på arbetsgivaren är högre idag, vilket kräver ett aktivt och trovärdigt jämställdhets-, mångfalds- och miljöarbete.

För sjätte året i rad har vi gått igenom årsredovisningarna och kontaktat konsultföretag med fler än 50 medarbetare för att skapa en helhetsbild av andelen kvinnor i konsultsektorn.

Initiativ inom konsultbranschen

I många fall är konsultbolag direkta konkurrenter, genom att de exempelvis erbjuder samma tjänster eller strävar efter att rekrytera samma medarbetare. Men när det handlar om jämställdhet gäller det att samarbeta.

#addHer är ett externt nätverk för IT-kvinnor som initieras och drivs av Sogeti. De har över 5000 medlemmar på 15 orter.

Purple Pill syftar till att alla män ska engagera sig och bli förebilder inom jämställdhet. Männen ska vara med i utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Initiativet har grundats av Gunnar Risting och John Leijonmarck från konsultbolaget Netlight, som bland annat genom så kallade ”inclusive leadership”-luncher bjuder in manliga kollegor till kontoret för att diskutera jämställdhet. På så sätt lyckas de nå ut till fler än de som redan engagerar sig i jämställdhetsfrågor, vilket gör att nätverket växer.

Ett annat initiativ är Womenator, ett förändrings- och ledarskapsprogram för bolag inom it- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Syftet är att öka företagens förmåga att attrahera samt behålla de bästa talangerna oavsett kön.

TechEq lanserades gemensamt av konsultbolagen Netlight, MTGx, Tritech och Tieto under 2014. Det är ett avtal som syftar till att det ska bli fler kvinnor inom it- och tekniksektorn. När ett bolag ansluter sig förbinder de sig att arbeta aktivt med jämställdhet under året.

Konsultbolaget Sigma har flera initiativ. Genom nätverket Sigma Smart Women Society (SSWS) arbetar bolaget med att stärka kvinnor i en mansdominerad bransch. Nätverket utgör en mötesplats där erfarenheter utbyts och kvinnliga förebilder framhålls. WITech är nätverk som kopplar samman bolag och akademin för att inspirera fler tjejer att välja IT samt har syfte att skapa fler kvinnliga förebilder i branschen. Female Network Forum är ett unikt plattform i Göteborg som samlar flera kvinnliga nätverk och initiativ på ett plats för att skapa nya synergier.

Vilka initiativ arbetar ditt konsultbolag med?

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg