”26% av bolaget ska inte ska göra 100% av jämställdhetsarbetet”

Maj 14 2019 · Konsult

Skrivet av: John Leijonmarck

Den som är utsatt har en naturlig stark motivation för att kämpa för sin sak. Historiskt sett är det tyvärr därför kvinnor som varit den drivande kraften inom de flesta initiativ inom jämställdhet. För dem har det resulterat i en tyngre arbetsbörda genom att arrangera och driva dessa projekt, men också genom att alltid behöva axla rollen som förebild.

Med vår satsning Purple Pill vill vi att även alla män ska engagera sig och bli förebilder inom jämställdhet. Männen ska engagera sig inom, och vara med i utvecklingen av, vårt jämställdhetsarbete.

Namnet är en anspelning på den kända Matrixmetaforen som handlar om att våga ta ställning och välja att se sanningen.

”Inclusive Leadership”

Ett konkret exempel på ett initiativ som växt fram genom Purple Pill är våra ”Inclusive Leadership”-luncher, då vi helt enkelt bjuder in manliga kollegor till kontoret för att prata om jämställdhet.

Vi utmanar normer och våra förutfattade meningar. Vi vill öka medvetenheten samt lära oss att identifiera situationer på arbetsplatsen och i våra liv. Vi vill lära oss när och hur vi kan agera. Vi använder oss bland annat av storytelling, ’bystander approach’ och öppna diskussioner.

Med hjälp från kvinnliga kollegor har vi samlat in flera riktiga ”case” från vår arbetsplats och kunder. Med verkligt diskussionsunderlag blir utbytet av tankar, frågor, erfarenheter och perspektiv extra relevant.

Kompetens inom jämställdhet samt att förstå dynamik på arbetsplatsen är avgörande för framtidens ledarskap.

Växande nätverk

Att prata om jämställdhet med andra män, i en professionell kontext, är tyvärr inget som de flesta annars gör. Vi har fått otroligt bra feedback från deltagarna på dessa möten och lyckats nå fler än ”the usual suspects” (de få män som i vilket fall som helst är intresserade och kommer på denna typ av event). De som redan varit med på en lunch bjuder in nya kollegor vilket gör att nätverket växer.

Målet är att alla män på Netlight ska ha varit med och vi har också redan lyckats sprida arrangemanget till flera av våra kontor.

Genom denna typ av aktiviteter får vi fler män att engagera sig i vårt jämställdhetsarbete. Vill du veta mer? Hör av dig!

Gunnar Risting: +46722770660  (gunnar.risting@netlight.com)

John Leijonmarck: +46704778113  (john.leijonmarck@netlight.com)

Gästbloggare - Gunnar Risting (Engagement Manager) och John Leijonmarck (Talent Management) från Netlight

IT-konsultbolaget Netlight är byggt kring personer med passion för teknik och människor. John arbetar inom Talent Management, vilket är den del av Netlight som fokuserar på rekrytering och tillväxt.

Gunnar är Engagement Manager och har en roll inom sälj och affärsutveckling. Både John och Gunnar är passionerade kring jämställdhet och hittade varandra i utmaningen att engagera fler män i detta. Tillsammans med andra netlightare växte Purple Pill fram och har tagits emot på ett fantastiskt sätt. Detta är något de ser att alla IT-bolag skulle arbeta aktivt med.

Hör gärna av dig om du vill ta en lunch med John och/eller Gunnar:

Gunnar Risting: +46722770660 (gunnar.risting@netlight.com)

John Leijonmarck: +46704778113 (john.leijonmarck@netlight.com)

Du kanske också gillar...

Alla inlägg