Skills Management hjälper dig att rekrytera rätt

Konsultchefer och ledare är ansvariga för att rekrytera lämpliga medarbetare till verksamheten. Men att attrahera efterfrågad spetskompetens är inte alltid helt enkelt, tvärtom innebär det ofta ett tillväxthinder. Rätt talang kan få hela organisationen att lyfta mot succé medan en felrekrytering kostar skjortan – 700 000 kronor närmare bestämt.

Medarbetarnas kompetens utgör bolagens mest värdefulla tillgång. Att tillsätta rätt kompetens till rätt uppdrag är direkt avgörande för företagens lönsamhet. För att nå långsiktig framgång måste era medarbetares kunskap utvecklas snabbare än konkurrenternas. Globalisering och digitalisering innebär såväl utmaningar som möjligheter för bolagen som behöver vara flexibla och kunna anpassa sig efter nya förhållanden på arbetsmarknaden. När behovet av nya förmågor ökar gäller det att ni utvecklar och stärker era kompetenser för att förbli konkurrenskraftiga.

Emellertid saknar många företag idag tillräckligt med medarbetare och kvalificerade kandidater för att klara av att möta kundernas behov. Kortsiktigt påverkar detta beläggning och effektivitet. Men sett ur ett längre perspektiv kan det slå hårt mot såväl företagens intäkter och rykte som förmågan att ta sig an nya klienter.

Kostsamt att rekrytera fel

En viktig faktor inom kompetensförsörjning är givetvis rekrytering – att värva rätt talanger till ert bolag. Att rekrytera fel kan däremot bli en dyr historia. 

Den genomsnittliga kostnaden för en felrekrytering uppgår till hela 700 000 kronor. Dessutom tillkommer flertalet dolda kostnader som uppstår i samband med detta, som exempelvis kollegornas påverkan av en felrekrytering, negativ effekt på kundrelationer samt att inte lyckas nå uppsatta mål och fastställd budget. 

Likaväl som att det är viktigt att ha god förståelse för kandidatens behov måste ni veta var ni är på väg. Varför finns ert bolag och vilken funktion fyller ni? Varför ska andra personer vilja vara en del av detta? Är ni inte medvetna om syftet med bolaget kommer garanterat potentiella kandidater inte heller begripa det.

Skills Management vässar er rekrytering

Kompetensbristen är större än någonsin i såväl Sverige som resten av världen. Bolagen trånar efter kvalificerad spetskompetens samtidigt som många verksamheter saknar kännedom om sin samlade kompetens. Om företagen inte känner till sina medarbetares färdigheter ökar risken för felrekryteringar.

Men med rätt digitala verktyg och genomtänkta förberedelser ökar ni avsevärt chansen till en lyckad rekrytering. Skills Management gräver djupare i förståelsen av er arbetskraft och hjälper dig att identifiera kunskapsluckor samt skapar en helhetsbild av vilka kompetenser ni bör rekrytera. Ni får verktygen som krävs för att öka er interna kompetensförsörjning framåt. 

Det digitala verktyget använder ni vid matchning och tillsättning av projekt samt vid beslut om rekrytering alternativt när ni tar in extern kompetens. Ni bygger team med rätt mix av medarbetare och kompetenser. När ni har god kännedom om bolagets kunskapsbrister vet ni vad ni behöver rekrytera och vilka kompetenser ni bör ta in externt. 

Att arbeta med partnerskap och/eller underkonsulter kan också vara en lösning om ni inte hittar en lämplig talang att rekrytera. Här kan ni bygga ert eget ekosystem av underkonsulter och partners. Med Cinode kan du även koppla samman ditt bolag med andra. Hitta nya underkonsulter och partners samtidigt som du kan avisera ut förfrågningar till tusentals konsultföretag.

Medarbetarna är viktiga ambassadörer

Som konsultchef och ledare strävar du efter att skapa en transparent och mångfasetterad arbetsmiljö där samtliga inom organisationen får göra sin röst hörd. På vilket sätt jobbar ni med detta? Genom att synliggöra medarbetarnas erfarenheter, kompetenser och ambitioner stärker ni engagemanget inom företaget. Nöjda medarbetare som talar väl om sin arbetsplats är värdefulla ambassadörer, inte minst i jakten på nästa talang.

Lycka till med er rekrytering!

Vill du ta del av flera insikter och tips från oss? Ladda ner vår guide 77 Tips – så lyckas du med SKILLS MANAGEMENT i ditt konsultföretag.

77 Tips – så lyckas du med SKILLS MANAGEMENT i ditt konsultföretag

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg