Skills Management – 6 påskägg för kraftfull kompetenshantering

Apr 13 2022 · Skills Management

Skrivet av: Mattias Loxi

Dina medarbetares kompetens utgör bolagets viktigaste tillgång. Skills Management hjälper dig och ditt företag att hantera er samlade kunskap på ett smart sätt. Nedan bjuder vi på sex smarriga påskägg för äggstra effektiv Skills Management till alla chefer och ledare.

Vi på Cinode vill även passa på att önska dig en riktigt glad påsk!

1. Know Your Skills – identifiera och visualisera er kompetens

Det ska vara enkelt för samtliga medarbetare att veta vilken samlad kompetens som finns att tillgå inom bolaget. Med ett supersmidigt digitalt verktyg kan dina medarbetare uppdatera sina kompetenser – när och var som helst. Bjud kollegorna på Cinode Skills i påsk, då blir det lätt att se vad alla kan inom bolaget. Visualisera dina färdigheter och fatta rätt strategiska beslut. 

Medarbetarnas färdigheter är sökbar, snyggt presenterad och går att nivåsätta. Med synonymhantering, språkstöd och kategorisering blir det enkelt att finna rätt individ till er utmaning.

2. Show Your Skills – synliggör medarbetarens drömmar

För att dina medarbetare även fortsättningsvis ska kunna bidra med efterfrågad kompetens behöver ni som företag ha en tydlig strategi för er kompetensförsörjning av såväl medarbetarna som externa partners och underkonsulter. Hur kan du som chef stötta dina kollegor att uppnå sina mål? 

Med digitala och anpassningsbara konsultprofiler kan medarbetarna synliggöra sina framtida mål och visioner.  

För att få kännedom om bolagets samlade kompetens behöver varje medarbetare sammanställa sina färdigheter i det digitala verktyget Cinode Skills. Vilka framtida drömmar har dina medarbetare?

3. Grow Your Skills  – en gemensam process för sälj och leverans av kompetens

Med påskägget från Cinode Partner kan du och ditt bolag digitalisera er partneraffär. Genom att proaktivt bygga ert nätverk med rätt kompetens kan ni tillsätta rätt talang till uppdraget när behovet väl uppstår. På så sätt säkerställer du att just ditt företag tillhandahåller morgondagens spetskompetens.

Stärk er leveransförmåga. Hitta, avisera samt bygg ert nätverk av partners.

4. Pipeline Management frigör säljkraften

En uppdaterad beläggningsplanering borde vara en självklarhet i varje chefs påskägg. Först då kan du synliggöra era framtida möjligheter och utmaningar. Undvik tidsödande manuell hantering och koordinering mellan olika verktyg och processer. Med Cinode Business arbetar du med affärer, projekt och bemanning i ett gemensamt flöde. När säljstödet är synkroniserat med uppdrags- och beläggningsplaneringen kan ni agera snabbt, jobba effektivt och optimera bemanningen inom era projekt. Då har ni förutsättningarna att bli snabbrörliga och frigöra hela säljkraften i bolaget. 

Sälj och leverans får möjlighet att arbeta med sina uppgifter helt koordinerat.

5. Visualisera din kompetensplan med Cinode Growth Plans 

Ibland vet du vad du vill lära dig men inte hur eller var du ska ta vid. Med detta som utgångspunkt har vi på Cinode skapat vår senaste funktion – Cinode Growth Plans. Med en utbildningsplan kan talangerna visualisera sina mål och tydligt kommunicera dem till dig som chef och/eller teamledare. Ni prioriterar tiden rätt och kan vidta nödvändiga åtgärder för att medarbetarna ska kunna uppnå sina ambitioner.

Med Cinode Growth Plans visar dina medarbetare sina ambitioner, formulerar visioner och följer upp sina mål. Informationen kan även utgöra underlag vid diskussioner och avstämningar.

6. Cinode Market erbjuder fler affärsmöjligheter

Här är påskägget som hjälper ditt bolag att hitta fler uppdrag! Förutom den interna kompetensen behöver det även finnas en struktur för att snabbt hitta extern kompetens. Med Cinode Network och Market blir det busenkelt att skapa allianser, samarbeten, dela information och skicka förfrågningar. Visa vilka tjänster ditt företag tillhandahåller och hitta potentiella samarbetspartners. På Cinode Market presenteras även uppdrag publikt. 

Hitta och anslut er till nya samarbetspartners i nätverket. Ta del av fler affärsmöjligheter.

Webinar 28/4: Trender i konsultbranschen 2022

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg