Kompetensutveckling sker bäst inom uppdragen – så skapar vi rätt förutsättningar

augusti 28, 2022 · Skills Management

Skrivet av: Essi Isohanni

97 procent av medarbetarna hos Vincit utvecklar sina färdigheter inom sitt dagliga arbete. Essi Isohanni, chef för kompetensutveckling hos expertbolaget Vincit, gästbloggar om hur bolaget skapar rätt förutsättningar för kompetensutveckling inom sina projekt. 

Vincit arbetar dagligen med att förbättra och stärka digitaliseringen. Deras uppdrag täcker ett brett utbud inom programmerings- och tjänstedesignprojekt – eller kanske något helt annat som inte ännu uppfunnits när denna artikel skrevs!

När kompetensutveckling sker inom kundprojekten, i stället för vid sidan om det dagliga arbetet, behöver inte talangerna lägga extra tid på att utveckla sina färdigheter. Därmed blir det en integrerad del av deras arbetsvardag. Det minskar arbetsbelastningen och ökar välbefinnandet samt stärker motivationen.

Därför är medarbetarnas egna kundprojekt den absolut viktigaste miljön för lärande och utveckling. Bolagets mål är att ha detta i åtanke varje gång vi matchar våra medarbetare till nya projekt. Detta innebär givetvis att besluten inte enbart kan fattas ur ett affärsmässigt perspektiv.

Vi på Vincit tror att den viktigaste tillgången i det moderna arbetslivet är humankapitalet. Säkerställa att våra medarbetare kontinuerligt kompetensutvecklas väger tungt i vårt ansvar som arbetsgivare. Detta är inte bara en fråga om arbetsgivaransvar utan likväl en väsentlig del av vår affärsutveckling.

Tilldelningsprocessen ligger till grund för kompetensutvecklingen

Företagets mål är att alltid ta hänsyn till medarbetarens personliga önskemål, intressen och kompetensutvecklingsmål. Sett ur ett affärsperspektiv är själva tilldelningsprocessen med andra ord inte helt enkel. Medarbetarna blir inte bara slumpmässigt tilldelade ett projekt utan vi strävar alltid efter att de ska få ett uppdrag som känns såväl meningsfullt som utvecklande.

I vår tilldelningsprocess integrerar vi tre viktiga perspektiv; kundens, bolagets samt medarbetarens. Under lång tid har vi hanterat detta komplexa arbete genom att förlita oss på kollektiv intelligens.

Respektive verksamhetsledare känner medlemmarna i sitt team på ett personligt plan. Processen med projekttilldelning sker däremot inte av en, utan flera, ledare. Denna grupp utnyttjar ”svärmintelligens” för att ta hänsyn till samtliga tre perspektiv och således finna en lösning som kombinerar dem på bästa sätt.

Crowd memory stödjer beslutsfattandet

Under de senaste åren har vårt företag vuxit enormt. Detta innebär att antalet beslutsfattare som är involverade i tilldelningsprocessen ständigt ökar.

Denna tillväxt har resulterat i ett behov av ett informationssystem som stöttar svärmintelligens. Ett system som lagrar all relevant information så att den är tillgänglig för alla som är involverade i beslutsfattandet. Baserat på dess plats i faciliteringsprocessen skulle vi kunna kalla detta informationssystem ”crowd memory”.

Under våren 2022 började vi använda Cinodes verktyg som ett stöd för vår tilldelningsprocess. Den innehåller inte enbart data om våra projekt och vår samlade kompetens utan även information såsom medarbetarnas personliga mål, planer för kompetensutveckling och vilka slags projekt våra talanger vill arbeta inom. Eftersom all denna data lagras på samma ställe är den lätt att använda – både på en teknisk nivå och även i medarbetarnas dagliga arbete.

I vilken utsträckning ska vi förlita oss på informationssystemet?

På Vincit anser vi dock att det inte är tillräckligt att all data bara registreras i ett system. Vi måste också bygga en personlig kontakt med var och en av medarbetarna. Vi har ”1-to-1-samtal” så ofta det behövs för att upprätthålla en god relation till samtliga som arbetar inom verksamheten. Därtill genomför vi regelbundet undersökningar där medarbetarna får svara på frågor hur de känner inför sitt projekt.

Vad händer härnäst?

Från mitt perspektiv som chef för bolagets kompetensutveckling har detta givetvis inneburit ett stort steg framåt att ha kompetensutvecklingsmål samlat i samma informationssystem som övrig data som vi använder i vår tilldelningsprocess. Men det har samtidigt gjort mig hungrig på mer. Det skulle vara ännu bättre att ha denna information tillsammans med förslagsvis data i vårt HR-system. Då skulle vi kunna få en ännu bredare helhetsbild. Hur väl fungerar vår tilldelningsprocess sett ur olika perspektiv? Sker verkligen kompetensutveckling i projektarbetet? Avspeglas detta i exempelvis medarbetarnas nöjdhet?

Därför har vi fortfarande en lång väg kvar att gå i arbetet med att bygga dessa integrationer. När de sedan väl är på plats kommer vi ha möjlighet att använda data ännu bredare för att styra vår affärsverksamhet. Vi kommer också vara väl rustade att utveckla ännu mer systematiska arbetsmetoder.

Jag är övertygad om att vi kan bygga bra på denna solida grund!

Boka demo eller kontakta oss för att lära dig mera om Cinode

Guestblogger - Essi Isohanni, People Development Leadership as a Service at Vincit

Guestblogger - Essi Isohanni, People Development Leadership as a Service at Vincit

Essi is a change leader and a strategic developer with a strong background both in people development and digital solutions. Vincit, with over 850 people in Finland, USA, Sweden, and Poland, are a software company, made up of world-class talent with a passion for the power of digital technology.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg