Så löser vi kompetensbristen: ”Vi måste börja mäta och värdesätta kompetensen mycket mer” 

sep 18 2022 · Skills Management

Skrivet av: Mattias Loxi

Bildtext: Ola Stafström (Mirovia Group), Ana Andric (TechSverige) och Johan Haeger från Cinode i Almedalen under seminariet ”Så löser vi kompetensbristen”. Moderator: Maria Bernhardsen (Svenskt Näringsliv).

Kompetensbristen bromsar företagens tillväxt och riskerar att ha en negativ inverkan på innovationstakten. Detta innebär givetvis en ekonomisk förlust för såväl det enskilda företaget som samhället i stort. Sveriges position som en ledande nation inom innovation är med andra ord inte längre självklar.

Vi står alltså inför stora utmaningar när det handlar om rekrytering och kompetensutveckling. I synnerhet eftersom kompetensgapet ska stängas genom just rekrytering och kompetensutveckling.  

Men samtidigt som bolagen trånar efter kvalificerad kompetens är det många verksamheter som saknar kännedom om sin samlade kunskap. Om företagen inte känner till sina medarbetares färdigheter blir det givetvis omöjligt att stänga kompetensgapet.

Kompetensbristen inom techbranschen är stor och ökar i takt med digitaliseringens genomslag. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att så många som sju av tio företag försöker rekrytera. Dessutom tvingas var tredje företag att dra ner på, alternativt stänga, verksamhet på grund av att de inte har tillräckligt med personal. Det här är en rådande verklighet som slår hårt mot företagen och i förlängningen hotar svensk konkurrenskraft.  

Utmaning att rekrytera

Johan Haeger, Head of Enterprise Sales på Cinode, träffar dagligen chefer och ledare för svenska it- och teknikbolag. 

   – Nyligen pratade jag med en säljchef på en medelstort börsnoterat företag inom it och teknik i Sverige. Jag frågade hur det gick. Hon svarade att det går superbra och att det är slutsålt kommande nio månader. Det kan man ju tycka verkar bra, men det tråkiga är att de inte kan sälja mer, säger han.  

Cinode hjälper bolag att i detalj identifiera vilken kompetens de har och synliggör även deras kompetensgap. Under många år har de hjälpt konsultbolag inom it och teknik. Att företagen har det märkbart svårt att rekrytera kvalificerade kandidater är tydligt.

   – Det här är inte något unikt. Vi som pratar med chefer och ledare i den här typen av bolag möter det varenda dag.

Kompetenser tappar värde fortare 

Bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige har som uppdrag att tillsammans med sina medlemmar skapa bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige. En av deras senaste undersökningar visar att hela 70 000 it-experter behöver rekryteras fram till år 2024. 

  – Vi har ett stort underskott. För våra medlemsföretag innebär det att de skulle kunna ha dubbelt så stor omsättning om de hade haft tillgång till de här kompetenserna, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige.  

Samtidigt visar en undersökning från Gartner att halveringstiden för kompetens har sjunkit från 10-15 år till endast fem år. Det du lär dig idag är med andra ord passé om fem år. Och när det handlar om teknisk kompetens kan den vara så kort som 2,5 år. Det gör kompetensbristen till en ännu större utmaning.  

Medarbetarna säger upp sig 

2017 behövde medarbetarna mellan 12 och 13 kompetenser för att utföra sitt arbete. Idag har den siffran ökat till 18 kompetenser. Många kompetenser har spelat ut sin roll. Det ställer givetvis enorma krav på de arbetsföra personerna. Vi tappar kompetens och den kompetens vi har blir omodern och mindre värd. Lägg därtill att det behövs mer.  

Johan Haeger menar att det ökade behovet av kompetens kommer från ett uppdämt behov av att digitalisera samt en hög innovationstakt, som också krävs för att kunna möjliggöra digitaliseringen.  

   – Dessutom började man redan för två år sedan i USA att prata om ”The Great Resignation”. Ett begrepp som innebär att folk väljer att säga upp sig och vill göra något annat. Det, i kombination med pensioner och att folk avgår, gör att kompetensbehoven ökar ännu mer.  

Vad innebär kompetensgap?  

Enligt en undersökning från McKinsey drabbas så mycket som 87 procent av alla företag av kompetensgap, alternativt kommer göra det under de närmaste åren.   

Ett kompetensgap uppstår när företagen saknar rätt kompetens för att klara av att utföra det arbete som krävs för att upprätthålla effektivitet och god tillväxt inom organisationen.  Bristen på rätt färdigheter beror som sagt på att en viss kompetens blir omodern men bolagen har också svårt att rekrytera och behålla sina talanger.  

Kräver en bredare rekrytering

I kölvattnet av det stora underskottet på kompetens tar företagen sikte på potential snarare än cv-historik. Ola Stafström arbetar som COO på den europeiska koncernen Mirovia Group, som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och nischade it-tjänster. Han vittnar om att några av deras bolag till viss del har börjat rekrytera personer som saknar en bakgrund inom tech. 

   – Istället blir de utbildade internt inom företaget. Även om det kräver mycket hårt arbete så är det en förutsättning för att motverka kompetensbristen. Små och medelstora bolag utgör en viktig del i den svenska ekonomin och det är därför extremt viktigt att de får möjlighet att växa, säger han.  

Saknar kvinnliga förebilder 

En annan bidragande orsak till kompetensbristen är avsaknaden på kvinnor. Ana Andric förklarar att branschen tappar tjejerna redan i grundskolan och när de ska välja gymnasium. Hon lyfter bland annat bristen på kvinnliga förebilder och att det behövs fler exempel på hur intressant och viktigt det är för både samhälls- och teknikutvecklingen. 

  – Techbranschen har i många fall trygga anställningsvillkor och man får en hög lön, förutsättningar som skulle attrahera många kvinnor. Vi har ett ansvar att förmedla att det är en bransch för alla, säger hon.  

Vidareutbildar sina medarbetare 

Marknaden befinner sig i ett skakigt läge. Som chef och ledare gäller det att tackla den osäkra framtiden med strategiska beslut och förmåga att stärka samtliga delar inom verksamheten.  

Idag måste vi lära oss mer och snabbare än vi någonsin tidigare gjort. Samtidigt har digitaliseringen möjliggjort att förutsättningarna för att effektivisera det interna arbetet aldrig varit bättre än idag. För att växa som organisation gäller det att medarbetarna har rätt kompetens. Som arbetsgivare kan man antingen rekrytera ny kompetens, alternativt utbilda befintlig personal genom upskilling och reskilling.  

Ola Stafström framhåller vikten av att kontinuerligt vidareutbilda sina medarbetare eftersom den tekniska utvecklingen går så snabbt idag. 

   – Det finns inget alternativ. Däremot skulle det behövas bättre metoder för hur man hanterar det. Flera av våra entreprenörer har löst detta genom att bland annat skapa akademier för att vidareutbilda sina medarbetare inom bolaget. Det skapar även större samhörighet och är bättre för bolagen och deras medarbetare i längden, säger han.

Kompetensen är viktigast

Många av de tillgångar som förekommer inom en organisation finns det ett system för att sätta ett värde på. Men när det gäller att värdera den mänskliga kompetensen har företagen en bit kvar. 

   – Man måste börja med att inse att det finns ingenting viktigare än den kompetens man besitter inom sin organisation, säger Johan Haeger.  

Han förklarar att det till stor del handlar om ledarskap och kommunikation. Att företag måste välja att sätta fokus på sin kompetensförsörjning. Som chef och ledare är det viktigt att engagera sig i bolagets kompetensförsörjning.   

   – Visst kan det vara utmanande att hitta tid till att göra det när man har fullt upp med att driva bolagets kärnverksamhet. Men på sikt kommer det inte längre vara möjligt om man inte också lägger tid på strategiska frågor. Det finns produkter och tjänster men någonstans är det kompetens som möjliggör allt detta. Det går som en tråd genom hela organisationen.   

Digitala verktyg identifierar kompetensen

Kompetensutvecklingen måste aktualiseras för att möta den accelererande förändringen i samhället. Att inte ha koll på sina medarbetares samlade färdigheter är inte ett hållbart sätt att bedriva sin verksamhet.

   – Kompetensen sitter i allting och vi måste börja mäta och värdesätta det mycket mer. Hur ser företagets nuvarande läge ut och hur ser målet ut för nästa kvartal och nästa? Då gäller det att ha enkla hjälpmedel för att både identifiera men även följa upp det regelbundet, säger Johan Haeger.

Är du nyfiken på att ta del av fler insikter gällande kompetensbristen i Sverige?

Missa inte seminariet “Så löser vi kompetensbristen” från Almedalen nu i somras. Där medverkade Ana Andric från TechSverige, Ola Stafström från Mirovia Group samt Johan Haeger från Cinode. Moderator: Maria Bernhardsen från Svenskt Näringsliv.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg