Är ditt konsultbolag en myra eller en gräshoppa? Bygg ditt nätverk av Skills innan vintern kommer

Nov 05 2021 · Skills Management

Skrivet av: Mattias Loxi

Gräshoppan spelar på sin fiol och skuttar längs vägkanten. Solskenet glöder mellan trädstammarna och insekten njuter av ännu en härlig dag. Under sin promenad träffar Gräshoppan en myrfamilj. Arbetet sker strukturerat under ledning av drottningen Myran. Gräshoppan berättar för Myran att det finns mat på varje träd och att det därför inte finns någon anledning att arbeta. Gräshoppan föreslår att de istället ska sjunga och dansa tillsammans, vintern är långt borta och inget de behöver bekymra sig över nu. Myran skakar förbryllat på huvudet åt Gräshoppans förslag.

Sommar blir höst. Trädens blad skiftar färg för att slutligen falla av och kylan lämnar en frostig hinna över skog och mark.

En sen höstdag gör en svältande gräshoppa ett besök vid myrornas stack. Fiolen dinglar under den späda armen och gräshoppan frågar ödmjukt om något att äta.

Drottningen i myrstacken stirrar frågande upp. ”Varför har du inte lagrat något för vintern Gräshoppa? Vad i hela friden har du sysslat med under sommaren?”

Gräshoppan fäller blicken i marken, huvudet känns med ens tungt. Gräshoppan tänker utan att komma fram till ett enda vettigt svar.

”Jag hade inte tid att lagra mat eftersom jag skapade musik hela sommaren.”

Myran rycker på axlarna. ”Toppen! Då kan du ju fortsätta spela musik hela vintern.”

Är du en Myra rustar du konsultorganisationen innan vintern kommer.

Men många konsultbolag bedriver snarare sin verksamhet i likhet med Gräshoppan. Arbetet är kortsiktigt och organisationen lever för nästa affär samtidigt som beläggningsgraden saknar strategiskt fokus.

Ekosystem med externa kompetenser

Långsiktighet är avgörande för tillväxt och lönsamhet i ditt konsultföretag. Det handlar om att snabbt kunna balansera efterfrågan och tillgång på kompetens under både bra och dåliga tider för att lyckas.

Värdet på ert konsultbolag består inte enbart av de interna kompetenserna utan även av ert ekosystem med externa kompetenser som bolaget har byggt upp.

I goda tider gäller det framförallt att öka er leveranskapacitet. Ni bör attrahera och behålla kompetens, såväl bland era egna medarbetare som att fånga underkonsulter och partners.

Samtidigt behöver ni rusta organisationen genom att bygga uthållighet, förbereda för kommande kriser och lågkonjunkturer. Partnerskap och nätverk utgör en naturlig del för att fortsätta att hålla en god balans mellan efterfrågan och utbud av kompetens.

Så bygger Myran sitt nätverk av Skills

  • Myran skapar strukturer och processer.
  • Arbetar med kundrelationer och branschdiversifiering.
  • Myran utvecklar hållbara partnerrelationer och utökar sitt nätverk av extern kompetens för att bygga leveranskapacitet samt balanserar efterfrågan med utbud av kompetens.
  • Trots kompetensbrist fortsätter Myran leverera till de viktiga kunderna för att behålla sina nära kundrelationer och vara en bra partner.
  • Myran engagerar medarbetare och underkonsulter. Bolaget och individens ambition utgör ledstjärnan vid val av uppdrag. Myran arbetar med transparens och hjälper till att bygga det personliga varumärket hos konsulten.
  • Inser vikten av att ha all kunskap samlad, sökbar och presenterad på ett gemensamt ställe.
  • Myran förstår att nätverket av extern kompetens blir lika viktigt att utvidga, behålla och hålla koll på som de interna färdigheterna. Företaget löser kundernas problem samtidigt som de stärker bolagets värde.
  • Anpassar och höjer sina priser.
  • Effektivisering är Myrans motto! Välkommen att skapa er interna effektivitet gällande matchning, sökning, rapportering och paketering.

Grow Your Skills

Bli konsultföretaget som är medvetet om individerna inom organisationen. Då kan ni snabbt identifiera flaskhalsar och överskottskapacitet. Det blir lätt att arbeta med transparens och att engagera människor inom organisationen. Dessutom kan kollegorna bidra hos en specifik kund, inom ett särskilt uppdrag, med en efterfrågad kompetens eller person.

Säkerställ en effektiv och strukturerad tillgång på extern kompetens. Samla alla era kompetenspartners och utforska nya. Att matcha och planera externa talanger sida vid sida med den egna organisationen ska vara enkelt och intuitivt. Få etablerade och nya potentiella partnerskap att flöda genom det dagliga resursarbetet.

Vem vill ert konsultbolag vara; Myran eller Gräshoppan?

77 Tips - så lyckas du med SKILLS Management i ditt konsultföretag

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg