Vilka blir konsekvenserna av att inte ta itu med kompetensgapet?

oktober 20, 2022 · Konsult, Skills Management

Skrivet av: Mattias Loxi

Många företag upplever svårigheter med att rekrytera rätt kompetens. Att det får följdeffekter är givet. Men vet du vilka konsekvenser din organisation riskerar att möta om ni inte hanterar kompetensbristen och aktivt arbetar för att motverka den?

Tillväxten minskar

Ett bolag som inte klarar av att hänga med i den tekniska utvecklingen kommer förr eller senare att drabbas av en försämrad kvalitet och ineffektivitet i det dagliga arbetet. Detta resulterar i minskad tillväxt, hämmad innovationstakt och försvårar utvecklingsarbetet. 

Förlorar uppdrag och misslyckas med projekt

Verksamheter som inte har koll på sin samlade kompetens saknar kontroll över hur de fördelar sina färdigheter på ett mest fördelaktigt sätt. Vem kan vad och vilken medarbetare är mest lämpad för ett visst uppdrag/projekt? Hur matchar ni era medarbetare, kandidater och underkonsulter utifrån kompetens, ambition och tillgänglighet? Har inte ledarna och cheferna kännedom om medarbetarnas kompetenser finns risk att de förlorar uppdrag till konkurrenterna och intäkter uteblir.

Problem att organisera era team

Att inte känna till sin samlade kompetens och sitt kompetensgap påverkar bolagets förmåga att organisera sina team. En verksamhet som växer i snabb takt men saknar kvalitativa verktyg för att sköta arbetet med att matcha rätt talang till rätt uppdrag kommer möta stora utmaningar under sin tillväxtresa. Dessutom blir det tidskrävande att upprätthålla hanteringen av cv:n, projektpipelines och leverans som sprids i olika system och försvårar möjligheten till kontinuerlig uppdatering.

Gynnar era konkurrenter

När faktorer som tillväxt, innovationstakt och utveckling bromsas in kniper konkurrenterna viktiga marknadsandelar. Attraktionskraften är avgörande för kundens val. När den sjunker är risken överhängande att klienten vänder sig till konkurrenten istället.

Personalomsättningen stiger

En ökad konkurrens om befintlig arbetsstyrka är en naturlig följdeffekt av en bransch som under lång tid tampats med kompetensbrist. Detta leder in sin tur till ännu högre personalomsättning och kampen om att rekrytera samt behålla sina talanger har aldrig varit så tuff som idag. 

När medarbetare lämnar sitt jobb förlorar företaget den kompetens som krävs för att den dagliga verksamheten ska kunna bedrivas friktionsfritt. En organisation med begränsade resurser får en skakig arbetsmiljö i form av en hög arbetsbelastning, verksamhetsförändringar och stress, vilket med största sannolikhet leder till ännu fler uppsägningar. 

Ökade kostnader och felrekryteringar

En hög personalomsättning innebär samtidigt stora rekryteringskostnader. En viktig faktor inom kompetensförsörjning är givetvis förmågan att värva rätt talang till ert företag. Att rekrytera fel kan däremot bli en dyr historia. Den genomsnittliga kostnaden för en felrekrytering uppgår till så mycket som 700 000 kronor. Dessutom tillkommer flertalet dolda kostnader som uppkommer i samband med detta, som exempelvis kollegornas påverkan av en felrekrytering, negativ effektiv på kundrelationer samt att inte lyckas nå uppsatta mål och fastställd budget.

Eller kan det till och med vara så att kompetensen redan finns i organisationen, vilket i sådana fall innebär att rekryteringen inte behöver göras?

Risken för stress och utbrändhet ökar

Ytterligare en följdeffekt av den skriande kompetensbristen är att arbetsbelastningen på medarbetarna stiger. Stress och utbrändhet bland personalen ökar, så även risken för att misstag sker. Detta bygger en osund arbetsmiljö som inte är hållbar på lång sikt.

Kan inte tillgodose efterfrågan

Kompetensbristen innebär att det inte finns tillräckligt med arbetskraft för att utföra arbetet. Uppdragen går inte att tillsätta och kvaliteten sjunker. Att upprätthålla en god kvalitet är avgörande för såväl intäkter och kunder som förmågan att bevara ett gott rykte i branschen. 

Bristande ledarskap

Chefer och ledare som saknar verktyg för att hantera bolagets samlade kompetens komplicerar arbetet med att synliggöra färdigheter och nyckelkompetenser. Då kan de inte heller snabbt och effektivt matcha medarbetarna med rätt uppdrag. Det reducerar möjligheten att tillgodose individens personliga ambitioner och försvagar engagemanget inom bolaget.

Vad kan företagen göra för att motverka kompetensbristen?

Tillgången till rätt kompetens vid rätt tidpunkt är idag avgörande för att nå framgång.

Med smarta verktyg inom Skills Management blir det både enkelt, roligt och lönsamt att arbeta med verksamhetens kompetensförsörjning. Ni identifierar vilken kompetens ni har och vilken ni saknar. Då kan ni ta rätt beslut om upskill, reskill och rekrytering. 

Cinode är den ledande plattformen inom Skills Management som hjälper er att stänga kompetensgapet så att ni är digitalt rustade för att möta morgondagens marknad.

Gratis webinar 11:e november

Vill du veta mer? Den 11:e november har vi ett webinar om hur du arbetar med er samlade kompetens på helt nya sätt. Vi berättar hur ni identifierar kompetensgapet och tar rätt beslut för upskill, reskill, rekrytering eller konsultinköp.

Webinar 11:e Nov - Hur du identifierar ert kompetensgap och arbetar strategiskt med er kompetensförsörjning.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg