Mitä seurauksia on siitä, että osaamisvajeeseen ei puututa?

28 lokakuun, 2022 · Skills Management

Kirjoittanut: Mattias Loxi

Monilla yrityksillä on vaikeuksia rekrytoida oikeanlaista osaamista. Se, että tällä on seurannaisvaikutuksia, on itsestään selvää. Mutta tiedätkö, mitä seurauksia organisaatiollesi voi koitua, jos et puutu ammattitaitopulaan ja toimi aktiivisesti sen torjumiseksi?

Kasvu taantuu

Yritys, joka ei kykene pysymään teknologian kehityksen mukana, kärsii ennemmin tai myöhemmin laadun heikkenemisestä ja tehottomuudesta päivittäisessä toiminnassaan. Tämä johtaa kasvun hidastumiseen, innovaatiovauhdin hidastumiseen ja vaikeuttaa kehitystyötä. 

Toimeksiantojen menettäminen ja projektien epäonnistuminen

Yritykset, jotka eivät pidä kirjaa yhteisestä osaamisestaan, eivät pysty hyödyntämään osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kuka tietää, millainen työntekijä sopii parhaiten tietynlaiseen tehtävään tai projektiin? Miten valitset työntekijät, rekrytoitavat ja konsultit osaamisen, kehitystavoitteiden ja saatavuuden perusteella? 

Ongelmat tiimien organisoinnissa

Kollektiivisten taitojen ja osaamisvajeen hahmottaminen parantaa yrityksen kykyä organisoida tiiminsä. Yritys, joka kasvaa nopeaa tahtia, mutta jolla ei ole toimivaa prosessia oikean osaajan ja oikean tehtävän yhteensovittamiseen  kohtaa haasteita kasvumatkansa aikana. 

Henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy

Kilpailu työvoimasta on luonnollinen tilanne alalla, joka on jo pitkään kamppaillut ammattitaitopulan kanssa.

Kun työntekijät jättävät työpaikkansa, yritys menettää taitoja, joita se tarvitsee päivittäisen toiminnan sujuvaan hoitamiseen. 

Lisääntyneet kustannukset ja rekrytointivirheet

Henkilöstön vaihtuvuus merkitsee korkeita rekrytointikustannuksia. Tärkeä tekijä osaamisen tarjonnassa on tietenkin kyky houkutella oikeat osaajat yritykseesi. Rekrytointivirhe voi tulla kalliiksi. Lisäksi tähän liittyy monia piileviä kustannuksia, kuten virheellisen rekrytoinnin vaikutus kollegoihin, kielteinen vaikutus asiakassuhteisiin ja epäonnistuminen asetettujen tavoitteiden ja budjetin saavuttamisessa.

Stressin ja työuupumuksen riski lisääntyy

Ammattitaidon puute johtaa myös siihen, että työntekijöiden työtaakka kasvaa. Henkilöstön stressi ja työuupumus lisääntyvät, samoin virheiden riski. Tämä luo epäterveen työympäristön, joka ei ole kestävä pitkällä aikavälillä.

Kysyntään ei voida vastata

Ammattitaitovaje tarkoittaa, että työvoimaa ei ole riittävästi työn tekemiseen. Rooleja ei saada täytettyä ja laatu laskee. Hyvän laadun ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää tulojen ja asiakkaiden kannalta, samoin kuin kyky säilyttää hyvä maine alalla. 

Johtajuuden puute

Esimiehet ja johtajat, joilla ei ole välineitä yrityksen kollektiivisen osaamisen hallintaan, eivät pysty ohjaamaan työntekijöitä oikeisiin työtehtäviin. Tämä heikentää yksilön kykyä toteuttaa henkilökohtaisia tavoitteitaan ja heikentää sitoutumista yrityksessä.

Mitä yritykset voivat tehdä ammattitaitoisen työvoiman puutteen torjumiseksi?

Oikeiden taitojen saatavuus oikeaan aikaan on nykyään ratkaisevan tärkeää menestyksen kannalta.

Kompetensbristen

Osaamisenhallintatyökalut tekevät organisaatiosi osaamistarjonnan hyödyntämisestä järjestelmällistä ja sujuvaa. Tunnistat, mitä taitoja teillä on ja mitä teiltä puuttuu ja voit tehdä oikeita päätöksiä täydennyskoulutuksesta, uudelleenkoulutuksesta ja rekrytoinnista. 

Cinode on osaamisenhallinta-alusta, joka auttaa korjaamaan osaamisvajeen.

Webinaari 11. marraskuuta

Järjestämme 11. marraskuuta webinaarin siitä, miten hyödyntää kollektiivista asiantuntemusta uusilla tavoilla. Kerromme, miten tunnistaa osaamisvaje ja tehdä oikeita päätöksiä täydennyskoulutuksesta, uudelleenkoulutuksesta, rekrytoinnista tai konsulttihankinnoista.

Webinaari 11. marraskuuta - Kuinka tunnistaa taitojen puute ja työskennellä strategisesti taitojen kanssa.

Mattias Loxi - Perustaja - Myynti - Markkinointi

Mattias on yksi Cinoden perustajista, jossa hän työskentelee myynnin ja markkinoinnin parissa. Hän johtaa Cinoden markkinointia Ruotsin suosituimman konsulttialan blogin ja suositun "Veckans konsultnyheter" -uutiskirjeen kautta. Lisäksi hän pyörittää podcastia ‘Konsultpodden’. Lisää minut Linkediniin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Saatat pitää myös...

Kaikki viestit