Konsultbolaget som aktivt bryter normen

Maj 29 2018 · Konsult

Skrivet av: Magnus Lönn

Det är måndag eftermiddag på Celsiusgatan 10 och i konferensrummet är det dags för ledningsgruppsmöte. Kaffekoppar och datorer ställs på bordet. Stolarna fylls en efter en av åtta kvinnor och fem män. Vi kommer från Sri Lanka, Korea, Danmark, Peru, Polen och Sverige. Tillsammans talar vi sju språk.

För oss på Time People Group är mångfald ett aktivt val och en klar framgångsfaktor. Ledningsgruppens bredd speglas bland medarbetarna i de olika dotterbolagen och vi är stolta över att inte uppfylla den stereotypa bilden av ett konsultbolag. Utöver svenska och engelska talar våra 115 medarbetare bland annat arabiska, persiska, franska och urdu. Totalt talas 23 språk inom koncernen och 22 procent av våra medarbetare har utländsk bakgrund. Vår yngsta medarbetare är 23 år gammal, vår äldsta 68. Precis som ledningsgruppen är hela koncernen jämställd.

Erbjuder kunden fler perspektiv

För oss är det viktigt att alla känner sig hemma inom bolaget och kan vara sig själva fullt ut. Med flera kollegor som inte har svenska som förstaspråk, kollegor som inte lever i heterorelationer, som fastar under Ramadan eller som jobbar långt efter passerad pensionsålder, skapar vi ett öppet klimat som bidrar till färre fördomar. Det gör oss också mer effektiva, kreativa och skapar förutsättningar för att vi ska kunna erbjuda våra kunder fler perspektiv.

Mångfalden är vår framgångsfaktor

Det är lätt att tänka att det som är viktigt för mig är viktigt för alla. Konsekvensen blir då att samma lösningar och tjänster presenteras om och om igen. Genom ett så enkelt grepp som att bredda konsultrollen utökar vi vårt erbjudande och mervärde för våra kunder.

Vi strävar efter att ambitionen om mångfald inte ska fastna i ett policydokument, utan att vi ständigt förbättrar oss själva. De kompetenser vi erbjuder växer och blir djupare just tack vare den blandning vi är. Dessutom visar forskning på en tydlig koppling mellan lönsamhet och mångfald, och vi är övertygade om att vår framgång hänger ihop med att vi ser till att alla inte har exempelvis samma kön, ålder, etnicitet eller funktionalitet inom koncernen.

Speglar samhället i stort

För oss är det självklart att vår koncern ska spegla samhället i stort eftersom vi jobbar med alla delar av samhället. Vi vill få in så många synvinklar som möjligt och är övertygade om att olika sätt att se på omvärlden gör oss starkare. Vi kan erbjuda våra kunder så mycket mer, något vi speciellt ser att våra internationella kunder uppskattar. Vår förhoppning är att fler svenska bolag och organisationer börjar inse fördelarna.

Magnus Lönn, vd Time People Group

Magnus är idag koncernchef för Time People Group AB. Tidigare har Magnus innehaft flertalet chefspositioner inom Nasdaq (2006-2016) där han har lett olika produktutveckling, kvalitetssäkring och stora support samt kundteam. Mellan åren 1999-2006 jobbade Magnus som konsult hos Sigma Design & Development AB och Teleca System Design AB med fokus på medicintekniska produktutvecklingsprojekt. Magnus har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings tekniska högskola.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg