Hur skapas en hållbar värdegrund i konsultbolag?

Skrivet av Per Sundbom, vd och grundare av Sundbom & Partners |  Ingen kommentar

För drygt tio år sedan startade jag det som idag är Sundbom & Partners AB – ett konsultbolag med drygt 30 anställda, som jobbar med ekonomi och affärssystem för tid- samt projektverksamheter.

Tanken var att jag skulle jobba som enmanskonsult men det blev inte så. Ganska snart upptäckte jag att det var urtråkigt att vara själv. Dessutom hade inte jag ensam det som krävdes för att vara en bra konsult. Och egentligen var jag intresserad av att bygga ett bolag, vilket är svårt som ensam.

Startade företag

I samband med uppstarten av det egna bolaget träffade jag en tidigare kollega som i stort sett hade samma idé som jag. Eftersom vi trivdes väldigt bra tillsammans funderade vi på om vi skulle göra något ihop. Sagt och gjort – vi startade ett bolag och ville anställa fler.

MEN…vad ville vi med bolaget? Hur skulle det fungera? Vilken typ av medarbetare ville vi ha? Vad var viktigt för oss?

Jag har alltid varit lite kritisk till alltför akademiska upplägg när det gäller att bygga, styra och utveckla bolag. Det akademiska ”överhänget” riskerar att göra att jag tappar fokus på vad som egentligen är viktigt.

I mitt tidigare jobb som vd på ett konsultbolag med 60 medarbetare var jag inblandad i ett projekt för att ta fram en värdegrund. Jag fattade egentligen ingenting men det fanns krafter i bolaget som övertygade mig om hur viktigt det var.

En rejäl ögonöppnare

Jag lärde mig då bland annat:

  • vad en värdegrund är. Jag hade inte en susning innan, utan man pratade tidigare om det som ”något som sitter i väggarna”
  • att det är väldigt svårt att etablera en värdegrund i efterhand, alltså när bolaget redan har funnits ett tag. Det är ungefär som att gjuta om grunden till ett hus som redan står på plats. Projektet jag var inblandad i resulterade i nya värdeord men det ändrade egentligen ingenting, trots inblandning av externa konsulter.
  • att det är väldigt stor skillnad på hur män och kvinnor uppfattar en värdegrund och vikten av denna. I dessa jämlikhetstider går det inte att bortse från detta.
  • att en värdegrund inte är något chefen kan etablera och beordra medarbetare att anamma. Det är ett tillstånd hos varje medarbetare som denne bär med sig och som möjligen kan påverkas av erfarenheter och intryck.

Med detta i bagaget diskuterade vi vad som var viktigt för oss som individer, både privat och yrkesmässigt. Vi kom fram till ett antal värdeord. Detta blev grunden till det som idag är Sundbom & Partners värdegrund. Orden är desamma idag, tio år senare.

Hur har vår värdegrund påverkat oss?

I huvudsak är det inom följande områden som det genomsyrar vårt företag:

  • Vi rekryterar alltid med värdegrunden för ögonen. De som börjar hos oss ska känna igen sig i vår värdegrund. Då blir det en självklarhet för alla.
  • Vi jobbar med värdeorden under stort sett varje kickoff, allt ifrån grupparbeten kring betydelsen till tävlingar i form av fotografering av värdeorden, utmärkelser etc. Detta gör att alla känner till värdegrunden och hur viktig den är.
  • Vi jobbar i våra kundrelationer med värdegrunden som bas. Likväl ledning som säljare och konsulter ska ”andas” värdegrunden. Detta har under åren resulterat i att vi har skapat en väldigt stark företagskultur och sammanhållning där vår värdegrund är ett fundament för hur vi jobbar, umgås och beter oss mot varandra samt våra kunder. Det har också resulterat i låg personalomsättning och låga sjuktal.

Det är till och med så att värdegrunden har påverkat vårt varumärke. Våra konsulter kallar sig för ”Sundbomare” vilket har spridit sig till våra kunder som också kallar oss för det. Ordet har blivit synonymt med ett kvalitetsbegrepp. En ”Sundbomare” är en konsult som är på ett visst sätt, har hög kompetens, högt engagemang och är stolt över att tillhöra vårt företag.

Det är i grund och botten vår värdegrund och vårt arbete med denna som gjort att vi vid första försöket tog oss upp på topplistan över de 15 bästa arbetsplatserna i Sverige enligt ”A Great Place to Work”. Men som sagt, det krävs arbete. Det är inget som kommer gratis och jag har svårt att se att det går att skapa en hållbar värdegrund i efterhand.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Per Sundbom, vd och grundare av Sundbom & Partners
Per Sundbom, vd och grundare av Sundbom & Partners
Per Sundbom har över 25 års erfarenhet från konsultbranschen. Han har haft roller som ekonomichef, konsultchef, försäljningschef och VD på företag såsom ÅF, Sigma, IBM, Actit m fl. Sedan 2008 driver han sitt egna konsultbolag, Sundbom & Partners AB, och tar själv uppdrag som rådgivare, föreläsare, projektledare och upphandlingskonsult inom affärssystem för projektintensiva verksamheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *