Därför köper Acando Connecta

aug 07 2014 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Acando köper konkurrenten Connecta. Budet presenterades den 9 juni och efter klartecken från Konkurrensverket och rekommendation från Connecta-styrelsen har Acando lyckats uppnå ett ägarskap på mer än 90 procent. Ett av de största uppköpen inom it-konsultbranschen på senare år är därmed ett faktum.

Fakta om bolagen:

 AcandoConnecta"Nya Acando"
Omsättning 20131438 (1547) MSEK723 (816) MSEK2161 MSEK
Resultat 201366 (114) MSEK23 (56) MSEK89 MSEK
Rörelsemarginal 20134,6 (7,4) %3,1 (6,8) %4,1 %
Medarbetare11177431860

Bakgrund Acando

Acando startades 1999 men gick 2003 samman med det då mer välkända Frontec, som startades redan 1981. Mars 2006 fusionerades de även med Resco och E-Motion Technology och tog då namnet Acando.

Under senare delen av 2000-talet köptes flera bolag upp i andra länder. Idag har de kontor i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien.

Acando är specialister inom it och management. De är samarbetspartner med SAP och Microsoft.

Företaget har 1117 medarbetare, varav 582 i Sverige. 2013 omsatte de 1437,7 MSEK.

Största ägare i Acando är;
– Svedulfs med bolag, 20,9 procent (röster 27,3 procent)
– Ulf J Johansson, 3,4 procent (röster 16,4 procent)
– Svolder, 11,8 procent (röster 12,4 procent)

Bakgrund Connecta

Connecta grundades 1993 och växte snabbt under 90-talets it-hysteri. Många bolag köptes upp och sex år efter starten blev Connecta utsedd till Sveriges snabbast växande företag. Samma år börsintroduceras företaget.

2001 slog de sig sedan samman med Information highway och bildade det nya bolaget Adcore. Efter  en väldigt turbulent tid i Adcore, där flera bolag köptes och avvecklades, bröt sig till slut Connecta loss från Adcore och kunde sedan självständigt växa till att åter bli ett av de största konsultbolagen i Sverige.

Connecta Group består idag av flertalet bolag; Connecta, Tarento, Titan IT och Techta.

Företaget omsatte 724 miljoner kronor under 2013 och hade vid årets utgång 743 anställda fördelade på kontor i Sverige (Stockholm och Malmö), Lettland och Indien.

Connecta har ett väldigt populärt traineeprogram och brukar även toppa listorna när studenterna rankar sina favoritarbetsplatser.

Under det senaste året har Connecta genomfört en rad interna förändringar; byte av vd, strategiomställningar, nytt lönesystem och incitamentsprogram.

Största ägare i Connecta är;
– Skandia, 10,9 procent
– Tikk2 AB (lednings- och nyckelpersoner i Connecta), 10,5 procent
– Swedbank Robur fonder, 9,2 procent

Anledningar till uppköpet

Det finns en mängd anledningar till varför Acando köper Connecta.

1. Större konsultbolag – större affärer

Ett av de viktigaste argumentet till affären är att Acando anser att de behöver bli större för att tillgodose jätteaffärer som stora kunder efterfrågar. På Managementsidan kan ”nya Acando” nu på allvar börja ta upp kampen med de större konsultbolagen, som Accenture och McKinsey. På SAP och Microsoft-området kan de börja ta de stora kunderna och bli en totalleverantör.

Vd:n Carl-Magnus Månsson väljer också att lyfta fram att seniora konsulter lockas av större och mer komplexa projekt. ”Dessutom är det så att seniora konsulter attraheras av större miljöer, de triggas av de största projekten.”. Dock visar många tidigare uppköp och fusioner i branschen att det är just seniora konsulter som passar på att flytta till mindre specialistbolag eller starta eget. Utvecklingen blir mycket intressant att följa.

2. Snarlik organisationsstruktur – förenklad integration

Connecta och Acando är relativt lika, samtidigt kompletterar de varandra. Exempelvis har de båda bolagen samma affärsområden; Management Consulting, Enterprise Solutions och Digital Solutions. Företagskulturen är också snarlik. Integrationen kan därmed förenklas samtidigt som de snabbt blir en större aktör.

3. Komplettering på kundsidan

Acando är starka inom tjänsteproducerande bolag, tillverkningsindustrin och automotive. Medan Connecta dominerar inom handel, offentlig sektor och it- och mediasektorn. Genom korsbefruktning kan nya kompetensområde erbjudas till respektive kundområden.

4. Geografisk och offshore

Geografiskt är de främst verksamma inom Sverige. Stockholm blir den klart största marknaden och utgör navet för den organisationen. Skåne, där båda bolagen tidigare varit verksamma, stärks betydligt och här kommer ”nya Acando” bli en viktigare spelare. Vidare finns Acando redan idag i andra nordeuropeiska länder. Med större finansiella muskler blir det mindre riskfyllt att satsa mer på dessa marknader.

Dessutom kommer det nya bolaget ha möjlighet att ta del av Connectas outsourcing-satsning (Tarrento) i Lettland och Indien. Denna satsning bör kunna passa ännu bättre nu när bolaget blir större.

5. Synergieffekter

Acando har signalerat att de räknar med synergier motsvarande 25 MSEK per år på affären från och med 2015. Detta framförallt främst i form av minskad administration, ihopslagning av kontor, infrastruktur och it.

Risker

Den stora risken är som vanligt vid större sammanslagningar inom konsultbranschen att många medarbetare passar på att sluta eller är missnöjda med den nya förändringen. Connecta har haft en hög personalomsättning, som under de senaste åren legat mellan 20 och 28 procent. För den nya ledningen gäller det att snabbt se till att fördelarna med det nya bolaget presenteras.

Köpeskillingen – 650 Tkr per medarbetare

Acando erbjöd 10 Acando-aktier för 3 Connecta-aktier, vilket den 9 juni motsvarade en premie på cirka 28 procent jämfört med stängningskursen den 8 juni och genomsnittsvärde 60 dagar innan budet. Den 9 juni var budet värt cirka 480 MSEK på en aktiekurs för Acando om 13,3 kr. Sedan budet offentliggjordes har dock Acandos aktiekurs sjunkit till 12,0 kr (29/7) och numera motsvarar budet cirka 415 MSEK.

Sett till per medarbetare betalar alltså Acando cirka 650 000kr. Detta kan exempelvis jämföras med Swecos köp av Vectura som kostade cirka 770 000 kr/medarbetare eller Softronics köp av Modul1 där det betalades 615 000 kr/medarbetare.

Framtiden:

Bolaget kommer fortsättningsvis att heta Acando. Däremot är det inte uttalat vad som kommer att hända med varumärket Connecta.

Vd för nya bolaget är Acandos nuvarande vd Carl-Magnus Månsson. Leif Lindquists, vd på Connecta, nya roll återstår att se.

Det nya huvudkontoret kommer troligtvis bli Connectas nuvarande kontor på Mäster Samuelsgatan 13 i Stockholm.

Bolagets uttalade mål för framtiden är att vinsten per aktie årligen ska öka med minst 10 procent och rörelsemarginalen skall överstiga 10 procent. Dessutom ska minst hälften av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna.

Läsa vidare

Vill du läsa mer om affären rekommenderas följande länkar;

 

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg