3 tecken på att du bränner ut dina medarbetare

sep 21 2021 · Skills Management

Skrivet av: Anna Liebel

Som ledare känner du dig ansvarig för dina medarbetares arbetsglädje och allmänna välbefinnande. Men trots dina goda avsikter känns något fel och du frågar dig själv varför de inte bara kan lyssna på dig och ta hand om sig själva?

“We tried our best – you know the rest.”

Breaking news: Människor gör som vi gör – inte som vi säger. Goda avsikter räcker inte utan du måste följa dina egna råd och vara brutalt ärlig mot dig själv om vilka som faktiskt är viktiga för dig, dina medarbetare och bolagets resultat. 

Nedan följer tre exempel på ”good-intension stories” som jag hör ledare intala sig själva och som direkt skadar hållbarheten i deras prestationer, både på individ-, team- och företagsnivå. 

Varje exempel avslutas med konstruktiva förslag på hur du kan omformulera dialogerna och säkerställa en långsiktig framgång.

”Jag vill inte överbelasta mina medarbetare, så jag gör det själv”

Problem: Du vill att dina medarbetare ska få möjlighet till återhämtning och vila, samtidigt finns det alltid mer jobb att göra. Det kan tyckas smart och omtänksamt av dig att ta på dig extra arbetsuppgifter och långa arbetspass för att avlasta dina kollegor. Men samtidigt gräver du din egen grop. 

Genom ditt agerande visar du medarbetarna att det inte är okej att vila eftersom det finns mer arbete att utföra. När du inte ger dig själv tillåtelse att checka ut från jobbet och återhämta dig fråntar du även kollegorna rätten att koppla bort arbetet – även om dina ord och goda avsikter signalerar det motsatta.

Lösning: Börja med att ge dig själv ordentlig vila. Forskning visar att korta pauser starkt bidrar till förbättrad produktivitet, bättre hälsa och en känsla av tillfredställelse med livet i stort. Dina medarbetare följer dig som ledare därför gör du rätt i att ta dessa pauser och på så sätt bana väg för personalens välbefinnande och produktivitet.

Vad innebär det i praktiken?

  • Låt hela lunchrasten vara just det – en rast. Äter du klart på 15 minuter? Toppen, då har du tid för en promenad, en tupplur, meditation eller en trevlig stund tillsammans med dina kollegor.
  • Begränsa ditt kvällsarbete. Sätt ett alarm på din telefon och sluta arbeta när den tjuter.
  • Arbeta inte under helgerna.
  • Berätta om dina fritidsintressen för dina kollegor. På så sätt visar du att kvalitetstid är viktig.
  • Visa ditt team vilka gränser du sätter för dig själv och be dem att hålla dig ansvarig för att de efterföljs.

“Jag litar inte på att det blir gjort, därför delegerar jag inte”

Problem: Det är inte enkelt att hänga med i företagets alla behov, rekrytera och underhålla de talanger din tillväxt kräver. Och när du väl lyckas saboterar du framgången genom att låta talangerna sitta på bänken, studera matchen vid sidan om spelplanen medan deras hårt förvärvade kompetenser ruttnar bort.

Resultatet av detta? Medarbetarna känner sig olyckliga och ouppfyllda. De tappar motivationen, engagemanget och ser sig om efter ett bättre arbetsliv någon annanstans. Varför behöver du alla dessa talanger om du inte låter dem glänsa? Varför inte låta dem göra det arbete de är rekryterade till att göra, ta initiativ, visa sin passion, lära och förbättra? Samtidigt får du tid och utrymme till strategiskt arbete och att leda dina medarbetare istället för att hantera deras arbetsuppgifter.

Lösning: Gå till botten med vad bristen på förtroende för dina medarbetare beror på. Avsätter du för lite tid till en ordentlig delegering och genomgång av själva uppgiften? Eller beror det på din personlighet? ”Det är bara så som jag är, jag vill personligen se till att saker görs ordentligt”. Eller kanske det är din perfektionism som påverkar? ”De gör det inte lika bra som jag skulle gjort det”. 

Vem har sagt att ditt sätt är det bästa eller enda sättet? Vem säger att allt utom perfekt är inte tillräckligt bra? Och hur mycket kan du göra själv innan du tappar orken och din perfektionism landar i en medelmåttig prestation?

När du väl har hittat grundorsaken till dina tankemönster och ditt beteende kommer du upptäcka det vackra i att låta dina medarbetare briljera med sina kompetenser och samtidigt skapar ni utrymme för alla.

Vad innebär det i praktiken?

Fråga dig själv ”varför” fem gånger för att verkligen komma till insikt med grundorsaken till problemet. Ofta är det svårt att vara uppriktigt ärlig mot sig själv och därför kan det vara en god idé att ta hjälpa av din partner, vän, mentor eller coach. Om du gör det på rätt sätt kommer resultatet överraska dig. Din bristande förmåga att känna förtroende kan bero på genuin omsorg, passion eller rädsla för… framgång. 

”Jag är okej! Jag är fortfarande driven, men känner ingen glädje och motivation för mitt arbete längre”

Problem: Du har framgångsrikt tagit dig så här långt i din karriär. Du har satt många mål, det ena högre, djärvare och större än föregående. Och du har uppnått dem alla. Du vet att det finns mer att vinna, men nya mål ger dig inte längre det där kittlande ruset. Du springer mot målet i hopp om att finna glädje eller en gnutta känsla av att du lyckats uppnå något, men allt du möts av vid mållinjen är tomhet. 

Den hårda konkurrensen är tröttsam och gör dig besviken. Det är en utmattande känsla som sprider sig inom teamet.

Lösning: Hitta nya drivkrafter som hjälper dig att sätta mer hållbara mål och leda ditt team på ett sätt som skapar glädje och mening, istället för ångest och en känsla av otillräcklighet.

Vad innebär det i praktiken?

Arbeta med att stärka din självkänsla så att din tro på ditt eget värde inte enbart utgörs av vad du presterar. Ledare med stark självkänsla eftersträvar ett mer hållbart beteende som på ett positivt sätt påverkar medarbetarnas prestationer.

Avsätt tid till att reflektera över vad du verkligen vill med ditt liv och arbete. För att vara en hållbar ledare och en möjliggörare för ditt team behöver du vara tydlig med dina mål, värderingar och gränser. Ordna en konferens, vilket du förmodligen redan brukar göra med ditt team. Men denna gång genomför du den ensam med uteslutande fokus på dig.

Du är intelligent, ambitiös och uthållig. Annars skulle du inte vara där du är idag. Men du är ingen maskin, inte dina medarbetare heller. Ta mod till dig och sakta ner. Avsätt tid för djup reflektion och ärlig själviakttagelse. Det tar varken död på din verksamhet eller framgång. Tvärtom, det kommer guida dig till det som verkligen betyder något och hjälpa dig att bli ledaren som får alla att trivas. 

Guest blogger - Anna Liebel, Leadership and Team Development Consultant

Guest blogger - Anna Liebel, Leadership and Team Development Consultant

Anna is a Mindshifter helping male leaders in tech get out of the firefighter mode, become the proactive Leaders they want to be, and enjoy the ride as they go.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg