Ett förvärv för kompetens i världsklass

sep 10 2021 · Konsult

Skrivet av: Michael Ljungqvist

Cinodes Country Manager Michael Ljungqvist intervjuade Ilari Nurmi, vd för Eficode, i samband med deras förvärv av den svenska Atlassian-specialisten Riada.

Eficode är det ledande DevOps-bolaget i Europa som specialiserar sig inom mjukvaruutveckling, införande av DevOps samt agila metoder. De är verksamma i åtta länder med totalt 400 medarbetare.

Kompetens och kunder i fokus vid förvärvet

Eficodes snabba internationella tillväxt har till största delen varit organisk, men de bevakar ständigt marknaden för eventuella uppköp av intressanta bolag vars kultur och expertis matchar sin egen.

– Vi kände till Riada som ledande inom Atlassian i Sverige. Vi ansåg att en sammanslagning skulle gynna båda företagens kunder och medarbetare. De har extremt skickliga medarbetare och en förträfflig Atlassian-fokuserad kundportfölj som består av fler än 200 företag, vilket var särskilt lockande, säger Ilari Nurmi.

Riada har utsetts till Atlassian Global Partner fyra gånger, varav det senaste 2020 inom kategorin Services. Även Eficode har vunnit flertalet gånger inom kategorin DevOps, så även år 2020.

– Tanken är att vi i framtiden ska kunna hjälpa våra kunder bättre än någonsin. Vi är oerhört glada över att vi för samman vår styrka med Riadas.

Atlassians ekosystem och marknad växer

Eficode tror att Atlassian kommer fortsätta att växa. Med de nya produkterna uppstår nya affärsmöjligheter för partnerföretagen i ekosystemet.

– Atlassian fortsätter sin starka tillväxt. I synnerhet nya Atlassian-produkter kräver stora investeringar och ny kompetens, något som vi på Eficode har fokuserat på i åratal. De mindre operatörerna inom Atlassians ekosystem kanske inte har möjlighet att genomföra dessa nya investeringar, säger Nurmi.

– Tack vare förvärvet är Eficodes position som det ledande nordeuropeiska Atlassian-konsultbolaget starkare än någonsin och vi tror att förvärvet hjälper oss att växa.

Omfattande teknisk kompetens är inte tillräckligt

Under intervjun betonar Ilari Nurmi att stark teknisk kompetens inte räcker för dagens kunder.

– Kunderna behöver framför allt hjälp med att förbättra mjukvaruutveckling, vilket i praktiken innebär att introducera DevOps-metoder i deras dagliga rutiner. Detta kräver givetvis stor teknisk expertis men även förändringsledning och coachning av företagskultur utgör idag en central roll.

Han berättar att de exempelvis har märkt att många tyska företag inom de traditionella fälten numera inser hur kritisk digitalisering är för deras konkurrenskraft.

– I dessa förändringsprojekt blir det också viktigt att kulturen och arbetssätten hänger med. Genom rätt process och kultur kan företag arbeta med moderna metoder och snabb feedback.

Exceptionellt år inom konsultverksamheten

Avslutningsvis diskuterar vi konsultverksamhetens rådande tillstånd samt framtida utveckling. Pandemin har påverkat många aktörer inom området; kunder har avbrutit projekt, men å andra sidan har de digitala projekten accelererat avsevärt.

– Eficodes stora kundportfölj har skyddat oss från påverkan av pandemin, även om vi upplevde vissa svårigheter och vaga framtidsutsikter just då, säger Nurmi.

Konsultmarknaden har visat styrka och det finns en framtidstro i branschen.

– Det är naturligtvis fantastiskt hur bra många aktörer inom vårt område klarat sig trots pandemin. På grund av pandemin har många kunder ”tvingats” ta digitala språng, vilket uppenbarligen har haft en positiv inverkan på konsultmarknaden.

Läs om förvärvet i Eficodes pressrelease.

Michael Ljungqvist - Country Manger Finland / Sales

Michael Ljungqvist - Country Manger Finland / Sales

Michael etablerade under 2020 Cinode i Finland och agerar nu som Country Manager och säljare. Innan Cinode har Michael lång erfarenhet från konsultbranschen i flertalet olika roller.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg