Tar konsulterna sin egna digitala medicin?

oktober 1, 2014 · IT

Skrivet av: Joakim Jansson Johan Forsberg

Många konsulter hjälper kunder med digitalisering. De har olika synsätt och en rad olika namn; reklam-, PR- och digitala byråer. IT-, strategi- samt managementkonsulter. Ja, listan kan göras lång. Alla har de till uppgift att genom digitalisering förbättra kundernas affärer. 

Men frågan är; hur bra är vi själva på att förbättra våra affärer genom digitalisering? Tar vi vår egen medicin?

Det jag ser i de bolag jag är engagerade i och det jag hör från mitt nätverk är att vi konsulter ofta låter medicinen stå kvar på hyllan.

Men är det verkligen så att vi inte använder digitaliseringen kanske du frågar dig? Ja, jag vill påstå det. Låt mig ställa några checkfrågor:

  • Hur ser du på digitalisering? Ser du det ur ett IT- eller kommunikationsperspektiv? Eller något som går in i alla delar av företagsverksamheten, från vision, mission och värderingar till organisation, processer och dataanalys.
  • När gjorde du en kundresemappning på dina viktigaste målgrupper senast och vad kom ut i form av nya digitala mervärdestjänster och förändrade processer?
  • Hur ser exempelvis säljprocessen ut, fortsatt linjär, analog, push-baserad och transaktionsorienterad? Har ni förståelse för kundernas förändrade beteende och behov och anpassat er därefter, med social crm, innehållsskapande, webinars, marketing automation och relationen som delar av den nya säljmixen?
  • Hur tar ni betalt? Per projekt eller timtaxa? Eller har ni med hjälp av digitalisering hittat nya vägar som exempelvis går i riktning mot success fee, löpande licensintäkter eller dynamisk prissättning baserat på utbud/efterfrågan?
  • Hur ser ni på organisation? Håller ni er kompetens ständigt uppdaterad i en allt mer föränderlig omvärld? Är det fortsatt anställda som gäller eller har ni skapat större flexibilitet med underleverantörer för att inte riskera att kompetensen föråldras? Har ni ställt om för att kunna agera snabbare än tidigare (agilare)?

Eftersom digitaliseringen genomsyrar hela företaget är det mycket att tänka på. Sannolikheten är stor, om du jobbar på ett konsultbolag, att det finns mycket kvar att göra för att ta del av affärsnyttan som finns med digitalisering.

Varför är det då så att vi inte riktigt lever som vi lär?

En anledning är att det inte hinns med. Konsultbolag är väldigt operativa i leveranser och har ofta små staber varmed den egna utvecklingen lätt hamnar ur fokus.

Att lyckas ändra status quo och göra annat än endast små inkrementella förbättringar är svårt i alla befintliga verksamheter, särskilt om de går bra. Det senare för att det är svårt att få till stånd ett krismedvetande vilket är grunden i alla stora förändringar.

Problemen med att inte ta tag i digitaliseringen kvarstår dock och de viktigaste frågorna att ställa sig är:

Hur skall vi få våra kunder att tillvarata digitalisering och dess möjligheter om vi själva inte gör det?

Om vi inte ser till att maximera vår konkurrenskraft med hjälp av digitalisering men det kommer nya aktörer som gör det, vad tror du händer då?

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Gästbloggare - Joakim Jansson och Johan Forsberg från DigJourney

Joakim Jansson och Johan Forsberg är två av grundarna till DigJourney som lanserades 2016, i samband med att den bästsäljande boken Att leda digital transformation lanserades. Över 1000 verksamheter använder bolagets ramverk för transformationer. DigJourney erbjuder ett ekosystem av partners, rådgivning, lärande och digitala verktyg. Joakim är entreprenör och rådgivare med över 20 års erfarenhet av digitalisering och transformation. Johan har bred kunskap inom affärsutveckling och har jobbat med transformationer i över 25 år. Han är för närvarande engagerad i styrelsen för UNICEF Sverige och ATP Atelier.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg