Kompetensbristen i Sverige är akut

Idag saknar it-branschen drygt 70.000 verksamma personer. Den alarmerande kompetensbristen leder till att kampen om it-proffsen blir riktigt tuff. Samtliga it-områden är i stort behov av fler konsulter. Att hantera kompetensgapet är en utmaning för it-bolagen i Sverige, men också för företag och organisationer med egna it-avdelningar. 

Dessutom har de flesta företag svårt att attrahera och rekrytera medarbetare, men också att utveckla och behålla sina talanger. Denna höga personalomsättning är givetvis osund för hela branschen.

Samtidigt går den teknologiska utvecklingen i rasande fart.  Prognoser från World Economic Forum visar att det år 2025 beräknas försvinna 85 miljoner jobb medan 97 miljoner nya arbeten växer fram till följd av digitalisering, automatisering och ny teknik. Sveriges traditionella utbildningssystem är inte byggt för att hantera denna brist.

Upskilling och reskilling

Upskilling är ett sätt att motverka kompetensbristen. Det handlar om att minimera gapet mellan medarbetarnas nuvarande förmågor och önskvärd kompetensnivå. Genom kurser, certifieringar och deltagande i projekt vidareutvecklar de sina kompetenser. Upskilling är viktigt eftersom talangerna hela tiden behöver stärka sin befintliga samt skaffa ny kompetens då marknaden ständigt förändras. Men det innebär inte att vi blir fler i branschen.

Reskilling är ett annat sätt att reducera bristen på it-kompetent arbetskraft. Medarbetarna får lära sig färdigheter de i dagsläget saknar men kommer behöva i framtiden. Reskilling kan också innebära att företagen fyller på med fler talanger till branschen, det vill säga personer som i dag har andra yrken eller är nyutexaminerade. Dessa utbildningar är ofta längre och benämns som yrkesutbildning. Inom detta område har Lexicon genom åren tillfört flera tusen personer till it-branschen.

Akademier som motverkar kompetensbristen

Lexicon är Sveriges största kompetensutvecklingsleverantör och jobbar aktivt både med reskill och upskill. Bolaget satsar sedan en tid på att bygga akademier, det vill säga erbjuda anpassade, intensiva och yrkeskoncentrerade utbildningsprogram för it-branschen som är samlade på en och samma plats. Detta för att både lyfta bolagens befintliga konsulter och samtidigt erbjuda it-företagen färdigutbildade konsulter för att kunna hålla sina tillväxttal trots den rådande kompetensbristen på marknaden. 

Kompetensutveckling med frihet

Utbildningarna sker i snabbt tempo för att tillgodose behovet hos de rekryterande företagen. Kunderna är själva med och väljer ut de kandidater som ska delta i utbildningen, antingen från befintlig medarbetarstyrka eller en bas med potentiella nya medarbetare. Uppläggen är flexibla med möjlighet att blanda distans med andra utbildningsformer, vilket gör att kandidaterna som utbildas får en större frihet att kompetensutveckla sig när det passar bäst. Lexicon Akademi bygger organisationsunika utbildningsinsatser för it-branschen där syftet är att:
– Kompetensutveckla befintlig personal.
– Rekrytera ny personal.
– Utforma GAP-analyser och karriärplaner för medarbetare.

Kompetensbristen är ett av de största hoten för it-företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter idag. Agera idag!

Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Jacobsson, 0735-346 698, fredrik.jacobsson@lexicon.se

How to optimize your business with Skills Management and Workforce Planning

Gästbloggare - Fredrik Jacobsson, vd, Lexicon Akademi

Gästbloggare - Fredrik Jacobsson, vd, Lexicon Akademi

Lexicon, Sveriges största kompetensutvecklare av företag, arbetar aktivt med akademier och rekryteringsutbildningar som erbjuds via anpassade, intensiva och yrkeskoncentrerade utbildningsprogram för it-branschen. Vd för verksamheten, Lexicon Akademin, är Fredrik Jacobsson som har 30 års erfarenhet inom it-området. Senast grundade och byggde han upp Lexicon IT-konsult och Human IT, som såldes i september 2022.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg