Så går it-konsultmarknaden 2023 – “Förlorarna kommer man hitta i mellanmjölkslandet”

Så går it-konsultmarknaden 2023.

Under 2022 har inflationen tagit fart och nu är lågkonjunkturen ett knivskarpt faktum. Samtidigt råder en utbredd kompetensbrist och kampen om it-proffsen är fortfarande tuff.

Faktorerna som sätter branschen i gungning är många, så hur kommer det egentligen att gå under kommande år? Och vad ska bolagen göra för att säkra framgång även vid konjunkturnedgång?

Vi intervjuade Hans Werner, CEO på Radar, i samband med deras publicering av rapporten “State of the Nation 2023” som de släppte under sin årliga Radar Summit.

Hur kommer konsultmarknaden utvecklas under det kommande året?

– Tittar vi på kundens förutsättningar att spendera pengar i leverantörsledet ser vi att det råder en svag tillväxt för it-budgetar (+0,7 procent) men en stark tillväxt för verksamhetsfinansierad it (+7,6 procent). Kontentan är att Sveriges samlade verksamheter får realvärdeskompensation fullt ut för inflationsområdet inom it. Men det betyder ingen tillväxt.

Hans Werner förklarar att de interna kostnaderna ökar med mellan tre och fyra procent under 2023. Det innebär en frigörelse om två procent mindre i pengar på marknaden totalt sett.

– Det kommer drabba verksamheter inom hård- och mjukvara. Men tjänsteområdet går fortfarande starkt och konsultområdet kommer växa med 4,1 procent.

Samtidigt kommer medarbetarna efterfråga så mycket realvärdeskompensation som möjligt, vilket Radar tror kommer leda till att it-branschen drabbas av fem till sex procent i intern kostnadsökning på lönesidan under 2023.

Kommer konsultpriserna hänga med inflationen under nästa år?

– De kommer stiga med tre till fyra procent. I år höjdes priserna med två till tre procent. Realvärdesmässigt blir det en fortsatt minusaffär för bolagen.

Hans Werner betonar dock att många siffror pekar på att lönsamheten i branschen fortsätter att stiga.

– Det handlar om att jobba med produktivitet, effektivitet och återvinning av vunna kunskaper i nästa projekt och få betalt för det delvis en gång till. Det speglar branschens rörelser rätt bra. Konsultbolagen har blivit duktigare på att förändra sina modeller. De har en högre effektivitet och produktivitet och därmed också en bättre lönsamhet trots att lönekostnader och priser fortsätter att divergera.

Vilka sektorer kommer gå bra under det kommande året?

– Offentlig sektor befinner sig i ett gynnsamt läge. Dels kunde de före förr förra veckan ha ungefär tre till fyra procent i investeringsökning. Nu pratar den nya regeringen dessutom om att det kommer mer statligt bidrag till den kommunala sektorn, så det blir ännu mer investeringskraft. Vi tror att den offentliga sektorn kommer gå något starkare än den privata sektorn.

Satsningarna inom säkerhet fortsätter?

– Ja, helt klart. Vi lägger elva miljarder på säkerhet och det kommer att öka med tio procent under 2023.

Några andra områden som sticker ut?

– Digitaliserings- och automatiseringsområdet visar också en tillväxt på nästan 18 procent. De kommer gå starka.

Mycket av den digitala ekonomin är plattformsekonomi. Det betyder ju någonstans att vi kan börja skära ner på hård- och mjukvara. Vi får istället 70-80 procent levererat från början och har kvar att jobba med de resterande 20-30 procent för att skapa värde till verksamheten. Det skiljer sig från hur det ser ut i normala fall, där det är 40-50 procent kvar att göra för att få verksamheten att fungera. Det är den stora trenden som vi ser.

Vilka kommer möta störst utmaningar?

– Alla branscher som berörs av att ränteläget drabbar marknad och efterfrågan kommer vara mest försiktiga. Det innebär inte att de kommer sluta investera i it men där efterfrågan avmattas kommer man vara mer försiktig.

Ni pratade tidigare här om indexklausuler som tack vare inflationen kan bli extremt höga och därmed också ett konfliktområde?

Indexklausuler är ett område med extrem irritation i köparledet. Syftet med en indexklausul är att schablonmässigt hantera kostnader som ligger bortom en leverantörs kontroll.

– När en indexklausul skenar i en hyperinflation fungerar den allt sämre schablonmässigt som en verklig måttstock på hur kostnadsutvecklingen ser ut. Det väcker irritation i köparledet. Det gäller som leverantör att sätta sig i en konstruktiv dialog med sin kund. Det viktigaste som leverantör är att man får kompensation för de riktiga kostnadsökningarna som man haft.

– Men det kommer bli jättestökigt. Det kommer försämra relationen mellan leverantör och kund, vilket leder till minskad kundnöjdhet. Samtidigt är det en möjlighet för leverantören att se på sin kundrelation mer långsiktigt och tänka annorlunda.

Den utbredda kompetensbristen och kompetensgapet har bidragit till en stark förvärvstrend under det senaste åren. Kommer förvärven fortsätta under 2023?

– Takten på förvärv är fortsatt lika hög. Tittar vi exempelvis på bolag med mellan 50-100 medarbetare, som ofta är högaktuella, finns det endast 110 bolag i Sverige. Detta har lett till en nästan överhettad marknad.

Dock syns en skillnad när det kommer till ”buy and build”, alltså företag från exempelvis Tyskland, Holland och Italien som är intresserade av den nordiska marknaden, där har man minskat genomförandet av förvärv. Prislappen har tenderat att bli för hög i Sverige kontra våra grannländer och andra länder från norra Europa.

Vi förväntar oss att värderingar av bolagen samtidigt normaliseras och närmar sig norra Europas genomsnitt.

Och när det gäller underkonsultaffärer och partnerskap, kommer den fortsätta att öka?

– Ja definitivt. Det kommer bli lite bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Hade inte det skett skulle priserna ökat ännu mer. Det innebär också att branschen kommer ha större möjlighet att skicka rätt person till rätt uppdrag.

Det är viktigt för den offentliga sektorn som haft otroligt svårt att resurssätta sina standardavtal med tillräckligt kompetenta individer, trots att man lovat det när man vann med sitt anbud.

Slutligen, har du några tips till konsultbolagen inför nästa år?

– Jobba med er positionering och var tydlig med vem ni är. Förlorarna kommer man hitta i mellanmjölkslandet. Det räcker inte att vara it-tjänsteleverantör utan du måste kunna jobba med det som är relevant för kunden.

Enligt Radar kommer kunden fokusera på automatisering och digitalisering med bibehållen robusthet, det vill säga säkerhet. Där finns den stora efterfrågan.

– Sedan gäller det gamla vanliga, tillit och förtroende. Här finns möjlighet att skala dessa genom att exempelvis vara konstruktiv när saker fungerar dåligt för kunden under hyperinflationen. I övrigt ser vi en fortsatt relativt stark efterfrågan, som det ser ut just nu i alla fall, säger Hans Werner.

Alla konsultnyheter i din mail varje söndag!

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg